Novinky / Blog

02.03.2021

Post-pandemický retail a omni-kanálová logistika

15.02.2021

Adaptácia sekvenčnej logistiky na štíhle a pružné zásobovanie | Rozhovor

30.12.2020

PF 2021

Ako VIATUS funguje

Zefektívnenie logistiky

VIATUS riadi prepravu voľne loženého tovaru a surovín vo výrobných, obchodných či stavebných spoločnostiach. Využíva štandardné technológie pre zníženie prevádzkových nákladov (smartfóny, tablety, cloud). VIATUS predstavuje nový prístup ku problematike prepravy tým, že pomáha optimalizovať core-biznis procesy.

Rovnaký výkon s menšou flotilou

VIATUS významne znižuje objem prestojov a zabezpečuje lepšie vyťaženie vozidiel. Rovnaký výkon je tak dosiahnutý s menším počtom vozidiel, čím celkové logistické náklady dramaticky klesajú. Inteligentný systém dokáže predvídať vývoj situácie a prispôsobiť riadenie vozového parku.

Zjednodušenie práce dispečera

VIATUS poskytuje dokonalý prehľad o polohe každého vozidla vo flotile, monitoruje aktuálne požiadavky a v každom okamihu sa vie optimálne rozhodnúť. Systém automaticky prideľuje pracovné zákazky a dispečer tak rieši len neštandardné a kritické situácie.