Novinky / Blog

15.07.2022

6 digitálnych trendov vo výrobe a kyber-automatizácii na rok 2022

19.05.2022

"Kyber-automatizácia, rozšírená inteligencia a digitálne dvojčatá prispievajú ku kontinuálnym inováciám podnikových procesov" | Rozhovor

05.05.2022

6 spôsobov ako optimalizovať zásobovanie a distribúciu čerstvých potravín

Ako VIATUS funguje

Zefektívnenie logistiky

VIATUS riadi prepravu voľne loženého tovaru a surovín vo výrobných, obchodných či stavebných spoločnostiach. Využíva štandardné technológie pre zníženie prevádzkových nákladov (smartfóny, tablety, cloud). VIATUS predstavuje nový prístup ku problematike prepravy tým, že pomáha optimalizovať core-biznis procesy.

Rovnaký výkon s menšou flotilou

VIATUS významne znižuje objem prestojov a zabezpečuje lepšie vyťaženie vozidiel. Rovnaký výkon je tak dosiahnutý s menším počtom vozidiel, čím celkové logistické náklady dramaticky klesajú. Inteligentný systém dokáže predvídať vývoj situácie a prispôsobiť riadenie vozového parku.

Zjednodušenie práce dispečera

VIATUS poskytuje dokonalý prehľad o polohe každého vozidla vo flotile, monitoruje aktuálne požiadavky a v každom okamihu sa vie optimálne rozhodnúť. Systém automaticky prideľuje pracovné zákazky a dispečer tak rieši len neštandardné a kritické situácie.