Novinky / Blog

05.01.2023

6 najväčších trendov v riadení skladu a skladovej automatizácii na rok 2023

30.12.2022

11 najväčších digitálnych trendov a prognóz pre výrobu a priemysel na rok 2023

28.12.2022

5 kľúčových prínosov OEE v dobe digitálnej revolúcie

Ako VIATUS funguje

Zefektívnenie logistiky

VIATUS riadi prepravu voľne loženého tovaru a surovín vo výrobných, obchodných či stavebných spoločnostiach. Využíva štandardné technológie pre zníženie prevádzkových nákladov (smartfóny, tablety, cloud). VIATUS predstavuje nový prístup ku problematike prepravy tým, že pomáha optimalizovať core-biznis procesy.

Rovnaký výkon s menšou flotilou

VIATUS významne znižuje objem prestojov a zabezpečuje lepšie vyťaženie vozidiel. Rovnaký výkon je tak dosiahnutý s menším počtom vozidiel, čím celkové logistické náklady dramaticky klesajú. Inteligentný systém dokáže predvídať vývoj situácie a prispôsobiť riadenie vozového parku.

Zjednodušenie práce dispečera

VIATUS poskytuje dokonalý prehľad o polohe každého vozidla vo flotile, monitoruje aktuálne požiadavky a v každom okamihu sa vie optimálne rozhodnúť. Systém automaticky prideľuje pracovné zákazky a dispečer tak rieši len neštandardné a kritické situácie.