Tomark
Centrálne automatizované riadenie výrobného procesu

Cieľom projektu bolo automatizované riadenie výrobného procesu v strojárskej spoločnosti TOMARK. V spoločnosti vyrábajúcej produkty pre automobilový priemysel rovnako ako aj vyvíjajúcej a vyrábajúcej športové lietadlá sa pre tento účel nasadil Smart Industry riadiaci systém EMANS. Riadiaci systém EMANS zabezpečuje plynulú výrobu na základe odberateľských objednávok, zaznamenávanie nameraných technologických parametrov z výrobných zariadení pre jednotlivé výrobky, koordináciu toku materiálu cez výrobné pracoviská a poskytovanie zozbieraných a spracovaných informácií podnikovému ERP.

Zadanie projektu:

 • Zvýšenie produktivity
 • Zníženie prestojov strojov z dôvodu chýbajúceho materiálu
 • Sledovanie dochádzky a výkonu (OLE)

Implementácia:

Výsledok riešenia:

 • Riadenie toku materiálu a polotovarov vo výrobnom procese
 • Transparentnosť materiálového toku vo výrobe
 • Presné údaje o priebehu výrobného procesu
 • Digitálne odpisovanie materiálu
 • Podrobné informácie o nevýrobných činnostiach
 • Zníženie nákladov následkom obmedzenia prestojov a straty materiálu
 • Hlásenie o stave skladových zásob
 • Sledovanie celkovej efektívnosti zariadení (OEE)
 • Automatizácia dochádzky zamestnancov snímaním biometrických odtlačkov
 • Zaznamenávanie traceability a vyhotovovanie detailných rodných listov výrobkov

Chcete sa dozvedieť viac o tomto projekte?
 

 

 

Súhlasím so spracúvaním osobných údajov spoločnosťou ANASOFT APR, spol. s r.o. v rozsahu meno, priezvisko, e-mail na marketingové účely - zasielanie newslettera a informácií súvisiacich so službami a produktami spoločnosti, realizovaných podujatí a pod. Odvolanie súhlasu je možné kedykoľvek kliknutím na linku v newsletteri alebo na mailovej adrese gdpr@anasoft.com, ktorá zároveň slúži aj na uplatnenie práv dotknutých osôb podľa §21 až 27 a §100 Zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov v aktuálnom znení.

 

Spoločnosť ANASOFT APR, spol. s r.o. spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu kontaktného formulára za účelom kontaktovania Vás vybraným komunikačným kanálom. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov na tento účel rešpektujeme a dodržiavame Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov. Máte právo proti tomuto spracúvaniu namietať, a ak tak chcete urobiť, môžete tak urobiť kedykoľvek na mailovej adrese gdpr@anasoft.com alebo na korešpondenčnej adrese spoločnosti.

 


* Povinné položky

 

Autonómne a dynamické riadenie montážnej linky

Riadenie a monitoring montáže nárazníkov

Inteligentná logistika potravinovej distribúcie