Tomark
Centrálne automatizované riadenie výrobného procesu

Cieľom projektu bolo automatizované riadenie výrobného procesu v strojárskej spoločnosti TOMARK. V spoločnosti vyrábajúcej produkty pre automobilový priemysel rovnako ako aj vyvíjajúcej a vyrábajúcej športové lietadlá sa pre tento účel nasadil Smart Industry riadiaci systém EMANS. Riadiaci systém EMANS zabezpečuje plynulú výrobu na základe odberateľských objednávok, zaznamenávanie nameraných technologických parametrov z výrobných zariadení pre jednotlivé výrobky, koordináciu toku materiálu cez výrobné pracoviská a poskytovanie zozbieraných a spracovaných informácií podnikovému ERP.

 

Zadanie projektu

 • Zvýšenie produktivity
 • Zníženie prestojov strojov z dôvodu chýbajúceho materiálu
 • Sledovanie dochádzky a výkonu (OLE)

Implementácia

Výsledok riešenia

 • Riadenie toku materiálu a polotovarov vo výrobnom procese
 • Transparentnosť materiálového toku vo výrobe
 • Presné údaje o priebehu výrobného procesu
 • Digitálne odpisovanie materiálu
 • Podrobné informácie o nevýrobných činnostiach
 • Zníženie nákladov následkom obmedzenia prestojov a straty materiálu
 • Hlásenie o stave skladových zásob
 • Sledovanie celkovej efektívnosti zariadení (OEE)
 • Automatizácia dochádzky zamestnancov snímaním biometrických odtlačkov
 • Zaznamenávanie traceability a vyhotovovanie detailných rodných listov výrobkov

Chcete sa dozvedieť viac o tomto projekte?

Ďalšie prípadové štúdie

Autonómne a dynamické riadenie montážnej linky

Riadenie a monitoring montáže nárazníkov

Inteligentná logistika potravinovej distribúcie