Naše riešenie

Dáta a IT infraštruktúra budú vždy atraktívne ciele pre kybernetické útoky. DECEUS vytvára „virtuálne mínové pole“ - tisícky atraktívnych návnad a klamných cieľov. Útočník zameria svoj útok na tieto návnady a nie na vaše kritické systémy. DECEUS posilní bezpečnosť vašej siete!

Referencie

Peter Roth, CIO, ANASOFT:

„DECEUS výrazne znižuje riziko, že prípadný útok bude úspešný.“

Branislav Baláž, GR, Sekcia informatiky a správy rezortných dát, Ministerstvo školstva:

„Hľadali sme trvalý prvok do našej kyber bezpečnostnej stratégie. DECEUS naplnil naše predstavy o základnej bezpečnostnej hygiene.“

DECEUS - Kybernetická bezpečnosť novej generácie

Nová generácia „deception technology“, ktorá poskytuje detekciu útokov v reálnom čase ochráni vaše dáta pred akýmkoľvek sofistikovaným útokom.

DECEUS - Kybernetická bezpečnosť novej generácie


DECEUS moduly

Benefity

Neviditeľný pre útočníka

Návnady sú vo svojej podstate nedetekovateľné útočníkmi.

Minimum falošných poplachov

Takmer nulové falošné poplachy, použité výstrahy sú založené na skutočnej aktivite.

Jednoduchá implementácia

Možnosť komplexného nasadenia DECEUS technológie už za 4 týždne.

Súlad so štandardami

Umožňuje naplniť požiadavky štandardov a legislatívy , napr. ISO-27001, Zákon 69/2018 Z.z., o kybernetickej bezpečnosti.

Využíva existujúce technológie

Maximálne využíva existujúce systémy klienta pre monitoring a distribúciu softvéru.

Ochrana v reálnom čase

Okamžite upozorňuje na podozrivú aktivitu, čím výrazne znižuje škody spôsobené útokom.

Blog

27.03.2024

Kriminalistický a expertízny ústav PZ: Akt podpisovania je nutné brať vážne

29.02.2024

Kriminalistický a expertízny ústav PZ: Každý podpis je individuálnym prejavom podpisového správania danej osoby

26.01.2024

Kriminalistický a expertízny ústav PZ: Digitálne podpisy skúmame od roku 2012