Novinky / Blog

05.05.2021

Viete, že vlastníci bytov môžu hlasovať na schôdzi vlastníkov elektronicky?

15.03.2021

Online kongres Lepšia správa s odborníkmi na správu priestorov | Pozvánka

18.02.2021

Transparentnejšie a efektívnejšie. Zákazníci majú právo na častejšie informovanie o spotrebe tepla a vody.

28.01.2021

Je ochrana osobných údajov aj naďalej zaujímavou témou?

30.12.2020

PF 2021

16.11.2020

Online konferencia Komplexná obnova bytových domov 2020