Novinky / Blog

23.05.2024

Seminár Zasielanie preplatkov a zaúčtovanie vyúčtovania

13.05.2024

Mobilná aplikácia POSCHODOCH

03.05.2024

Rozpočítavanie nákladov podľa vyhlášky č. 503/2022 Z.Z.

16.04.2024

DOMUS prekonal hranicu 1.000.000 spravovaných priestorov

12.04.2024

Správa budov 2024 | Partnerstvo

03.01.2024

Seminár Ročné vyúčtovanie za rok 2023 – Vyhláška 503/2022 Z.z. o rozpočítaní tepla