Schnellecke Logistics
Inteligentné riadenie skladu (WES) 

Cieľom projektu bola digitalizácia a automatizácia logistických procesov a skladového manažmentu riadiacim Smart Industry systémom EMANS v prevádzke spoločnosti Schnellecke Logistics. Projekt bol primárne zameraný na zabezpečenie optimálneho naskladňovania a vyskladňovanie materiálu v sklade tak, aby bol zabezpečený plynulý tok materiálu (metódou JIT) a jeho dodávanie na výstupné pracovisko Súčasťou automatizácie je aj sledovanie materiálového toku a riadenie logistiky pre prebaľovanie káblových zväzkov. Spoločnosť Schnellecke predstavuje vedúcu globálnu logistickú spoločnosť pre automobilový priemysel v oblasti skladovej a baliacej logistiky, montáže modulov a "Just In Time" logistiky.

 

inteligentné riadenie skladu, warehouse management system, WMS, warehouse execution system, WES

Cieľ projektu

 • Zabezpečenie riadenia príjmu a výdaja komponentov v sklade 

Implementácia

 • Nová generácia WMS (Warehouse Management System) systému - WES (Warehouse Execution System) modul Smart Industry riešenia EMANS
 • Implementácia technológie kyberneticko-fyzikálneho výrobného systému
 • Integrácia WES EMANS systému s podnikovým ERP
 • Zavedenie interoperabilného Internetu vecí (IoT) a technológie digitálnych dvojčiat
 • Nasadenie inteligentných algoritmov (AI) pre dynamické naskladňovacie stratégie
 • Integračné rozhranie systému EMANS na rozličné typy PLC (napríklad dopravníkové pásy)
 • Smart Industry systém EMANS riadi pri naskladňovaní a vyskladňovaní káblových zväzkov dopravníkové pásy a vysokozdvižné vozíky

Výsledok riešenia

 • Riadenie dodávok komponentov podľa aktuálnych biznis požiadaviek koncového odberateľa v reálnom čase
 • Presnosť a bezchybnosť dodávok komponentov (preventívna diagnostika kvality)
 • Systém EMANS zabezpečuje konštantné udržiavanie skladových kapacít na preddefinovanej úrovni
 • Monitoring stavu skladu v reálnom čase
 • Zabezpečenie rovnomerného vyťažovania skladových kapacít
 • Koordinácia príjmu a výdaja tovaru rovnakými prepravnými zariadeniami
 • Automatické generovanie a odosielania digitálnych dodacích listov
 • Systém EMANS riadi a monitoruje kontrolu kvality komponentov, čím dochádza k minimalizácii chybovosti
 • Optimalizácia pohybu paletových vozíkov
 • Zabezpečenie optimálneho vyťažovania skladových kapacít na základe predikcie objednávok koncového odberateľa

Smart Industry systéme EMANS zabezpečuje vyskladnenie požadovaného materiálu na expedíciu do výrobného závodu do 17 minút od vyžiadania koncovým odberateľom. 

Chcete sa dozvedieť viac o tomto projekte?

Ďalšie prípadové štúdie

Komplexné riadenie skladovej logistiky | WMS

Riadenie výrobnej a kompletizačnej technológie | Inteligentná intralogistika a WES

Riadenie skladovej logistiky | WES