ANASOFT patrí do prvej desiatky softvérových domov.  Vývoj softvéru a aplikácií vyžaduje správne nastroje, v našom prípade sú to najnovšie technológie a metodiky vývoja, ktoré pretavujeme do našich riešení.

Pozrite si prehľad oblastí našich kompetencií, s ktorými máme skúsenosti pri vývoji softvéru na mieru.

STRUČNÝ PREHĽAD NAŠICH KOMPETENCIÍ

Návrh enterprise architektúry

Biznis analýza a tvorba enterprise architektúry v notácii Archimate.

Migrácia a transformácia dát

Riešenia pre migráciu a transformáciu dát, anonymizáciu a bezpečný prenos.

Orchestračné nástroje

Nástroje na manažovanie a riadenie procesov informačných technológií.

Intranetové riešenia

Manažovanie obsahu, dokument manažment, workflow a pluginy na vlastné riešenia.

Elektronické služby

Kompletná tvorba elektronických služieb s vypublikovaním, tvorbou elektronických formulárov až po napojenie na backendové služby.

Elektronické formuláre a workflows

Tvorba online, offline elektronických formulárov a schvaľovacie workflow zabudované do konkrétnych riešení.

Burzová trade platforma

Obchodná platforma s integráciou na burzové systémy prostredníctvom FIX protokolu (Financial Information eXchange).

Webové portálové riešenia

Štandardné portálové riešenia s možnosťou manažovania obsahu, riadením prístupu a responzívnym dizajnom.

Aukčné riešenia

Riešenia pre jedno a viackriteriálne či paralelné aukcie. Automatické vyhodnocovanie poradia aukcií, generovanie zmlúv a reporting. 

Platobná brána

Integrácia platobných brán bánk na jednom mieste. Podpora rôznych spôsobov úhrady cez priame rozhrania bánk, platbu kartou alebo vygenerovanie QR kódu platby. Možnosť konfigurovania formulára platobnej brány pre rôzne biznisové situácie.

Elektronizácia procesov obstarávania

Riešenie zahŕňajúce podporu procesov verejnej súťaže: dynamický nákupný systém, multiaukcie, elektronické tabule, kalendár, schránka správ, knižnica vzorov a ďalšie.

Dotačné schémy

Komplexné riešenie pre podporu procesu prideľovania dotácií a grantov na základe vyhlásenej výzvy pre uchádzačov. Proces obsahuje podanie prihlášok, kontrolu a proces hodnotenia. Súčasťou je aj tvorba zmluvných podkladov s úspešným uchádzačom a vyhodnotenie realizovaných projektov. 

Elektronické trhovisko

Riešenie vhodné pre obstarávanie bežne dostupných tovarov a služieb spĺňajúce podmienky pre zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou a podlimitných zákaziek v zmysle Zákona o verejnom obstarávaní.

eGOV riešenia

Riešenia využívajúce eGOV služby a služby spoločných modulov, vrátane tvorby eGOV služieb v súlade s požiadavkami kladenými na informačné technológie verejnej správy.

Logistické riešenia

Komplexné logistické riešenia s podporou umelej inteligencie a samoučiacich algoritmov na optimalizáciu logistických procesov. Od jednoduchej mobilnej aplikácie až po informačne náročné dispečerské konzoly. 

TendersForAll

Centrálny portál umožňujúci zdieľanie informácií o tendroch medzi členskými štátmi EÚ s podporou automatického prekladu založeného na CEF-AT.

Autorizácia dokumentov elektronickým podpisom

Riešenia na tvorbu a prácu s kvalifikovaným elektronickým podpisom s využitím certifikovaných podpisových komponentov.

Cezhraničné riešenia

Nadnárodné cezhraničné riešenia založené na stavebných blokoch vyvinutých Európskou komisiou ako napríklad eIDAS, eDelivery, eCodex.

API Gateway

Riešenie pre publikovanie služieb s možnosťou autorizácie, automatickej konverzie medzi REST/SOAP. Podpora SAML2 a OAuth2.

Integrácia na SAP

Integrácia na SAP riešenia cez dostupné API/BAPI so znalosťou procesov a štruktúr na strane SAP.