Digitálna transformácia

ELEKTRONIZÁCIA PAPIEROVÝCH PROCESOV

V rámci digitálnej transformácie poskytujeme rôzne riešenia, ktoré prostredníctvom technológie digitálneho vlastnoručného podpisu - SIGNATUS, eliminujú prácu s papierovou dokumentáciou a zefektívňujú zaužívané procesy.

Technológia umožňuje digitálne vlastnoručné podpisovanie dokumentov rôznymi spôsobmi. Prostredníctvom natívnej aplikácie dostupnej pre systémy Android/Windows/iOS alebo priamo vo webovom prehliadači zariadenia (tablet, mobil, notebook, počítač). Spôsoby digitálneho podpisovania je možné kombinovať a získať tak hybridný systém na podpisovanie dokumentov kdekoľvek.

Napríklad na podpisovanie dokumentov na predajnom mieste použitím signpadu, v teréne prostredníctvom tabletu a na smartfóne v pohodlí domova.

Na odbúranie papierov z procesov, ktoré vyžadujú právne záväzný súhlas, je digitálny podpis ideálnym riešením. Ponúka flexibilitu v nastavení funkcionalít a dizajnu, umožňuje zaznamenávanie biometrických vlastností podpisu (prítlak, sklon písma, rýchlosť písma, rýchlosť pohybu pera, smer ťahu) pre posúdenie zhody podpisu písmoznalcami. Bezpečnosť a integrita vložených dát do elektronického dokumentu je zabezpečená šifrovaním.

Technológia je plne v súlade s nariadeniami eIDAS a GDPR a je integrovateľná prostredníctvom rozhraní, ktoré podporujú výmenu dokumentov a vzájomnú integráciu medzi systémami.

DIGITALIZÁCIA MIEST KONTAKTU SO ZÁKAZNÍKOM

Digitálnou transformáciou postupne prechádzajú aj miesta kontaktu so zákazníkom. Hlavným cieľom digitalizácie predajných miest je zefektívnenie predaja a zníženie spotreby papiera. Pre tento účel sme vytvorili  riešenie, ktoré umožňuje realizovať podporu predaja na tabletoch.

Riešenie je dostupné na  platformách Android/Windows a umožňuje používateľovi pristupovať k informáciách z preddefinovaných zdrojov (webstránka, dokument, aplikácia, video...) bez zmeny aplikačného prostredia. Samotné použitie riešenia je v rámci implementačného projektu prispôsobené funkčným a dizajnovým požiadavkám klienta. 

PRÍKLADY POUŽITIA APLIKÁCIE:

  • Prezentácia produktov a služieb
  • Navigácia pracovníka počas predajného cyklu
  • Podpisovanie dokumentov
  • Spúšťanie pomocných aplikácií
  • Nastavenie procesov a ich zobrazenie pre rôznych používateľov

PRÍNOSY:

  • Okamžitá prezentácia nových produktov, služieb v predajnej sieti
  • Úspora nákladov na tlač dokumentov a propagačných materiálov
  • Rýchla adaptácia pracovníkov do predajného cyklu
  • Nástroj pre vyhodnocovanie úspešnosti obchodného procesu

Autorizácia dokumentov pomocou pokročilého elektronického podpisu

Pre autorizáciu digitálnych dokumentov sme vytvorili riešenie, ktoré použitím pokročilého elektronického podpisu (SMS, pinkód, token, heslo, prípadne odtlačok prsta) umožňuje vyjadriť jednoznačný súhlas s obsahom dokumentu.

Takáto forma pokročilého elektronického podpisu je plne v súlade s nariadením eIDAS a používa sa na elektronické podpisovanie dokumentov rôzneho typu.

Výhodou riešenia je jednoduchá integrácia do existujúcej infraštruktúry a použitie vlastných zariadení či už na strane klienta alebo zákazníka.

ZÁKAZNÍCKA ZÓNA

V rámci digitálnej transformácie poskytujeme riešenie, ktoré zjednodušuje komunikáciu so zákazníkmi a umožnuje a ukladanie digitálne podpísaných dokumentov na jednom miesto s neobmedzeným prístupom, do zákazníckej zóny.

Integráciou na backendové systémy firmy poskytuje zákaznícka zóna zákazníkom aktuálne informácie o zakúpených produktoch, službách a o novinkách.