Propojte a řiďte podnik jediným řešením

Smart Industry řešení

Jak EMANS funguje

Novinky / Blog

19.10.2020

Jak zabezpečit efektivní Just in Time zásobování při rostoucí variabilitě výroby | [Webinář]

19.10.2020

Digitální výroba 2020: Kolektivní inteligence v chytré výrobě | Video

19.10.2020

DEDOLES: Masivní expanze s podporou inteligentních technologií | Případová studie

Evoluce ve výrobě, 4. průmyslová revoluce

Strategická linie INDUSTRY 4.0 určuje budoucí směrování a vývoj průmyslu. Předbíhá současnost a představuje trendy v novém myšlení. MOM systém EMANS je odpovědí na evoluci ve výrobě. Dotýká se nejdůležitějších technologií a nástrojů 4. průmyslové revoluce.

Dokonalost v montáži

EMANS představuje dokonalost v konceptu zabezpečení správného provedení montáže. Pokrývá řízení strojů, nástrojů a operátorů v podnicích využívajících diskrétní výrobní procesy. EMANS se úzce integruje s IT a automatizačními systémy.

Rodný list výrobku

EMANS zaznamenává surová výrobní data a vytváří z nich rodný list výrobku. Ty se archivují a jsou kdykoliv zpětně dohledatelné. Jedinečná architektura řešení EMANS umožňuje neomezený sběr údajů během výroby, díky čemuž dokážete evidovat, identifikovat a archivovat všechny aktivity ve výrobě.