pokročilý wms systém a smart logistika

Řešení inteligentní logistiky EMANS zabezpečuje rychlou, včasnou a správnou vnitropodnikovou logistiku spolu s dynamickým řízením zásob a skladů. Systém posilňuje odolnost materiálového toku podniku. Řízení logistických procesů se adaptuje na aktuální podmínky a obchodní priority také prostřednictvím škálovatelné funkcionality:

inteligentnÍ ŘÍZENÍ výrobnÍHO prOvoZU

Inovativní platforma pro inteligentní řízení výroby pomáhá podniku dosáhnout provozní dokonalost (operational excellence):

 • zeštíhlením řízení výrobních procesů,
 • zvýšením agility provozního a procesního managementu,
 • zlepšením výkonnosti výrobních zařízení a nástrojů,
 • zkracováním výrobních cyklů,
 • zabezpečením prediktivní údržby pro výrobní technologie a nástroje,
 • řízením dodržování konformity výrobních metod a kvality produktů.

DigitalizAcE 4.0

Smart Industry platforma EMANS přináší do podniku komplexní infrastrukturu pro digitalizaci procesů ve výrobě a zásobování. Systém získává relevantní data na základě kterých vytváří digitální obraz podniku. Takováto virtualizace podnikových dát následně umožňuje:

 • zprostředkovat detailní přehled o tom, co se děje v podniku prostřednictvím monitoringu procesů v reálném čase,
 • automaticky generovat digitální rodní listy produktů,
 • vytvářet synergii mezi plánováním odbytu a řízením provozních procesů integrací obchodních dát s výrobními údaji,
 • získat větší hodnotu z podnikových dát díky sofistikované analytice a tým přispět k optimalizaci řízení procesů,
 • urychlit rozhodovací procesy důslednými analýzami dat a okamžitou dostupností relevantních dokumentů, záznamů a reportů v digitální formě,
 • integrovat do vnitropodnikové sítě internetu věcí (IoT) i starší (ne-IoT) zařízení a systémy.

smart transformAcE pROVOZU

Řídící platforma EMANS disponuje technologiemi digitálních dvojčat a umělou inteligencí, s kterými posouvá provozní automatizaci na další úroveň. Kromě automatizace rozhodovacích procesů řídících pracovníků, systém EMANS přináší také rozšíření provozní inteligence a zvýšení celkové výkonnosti podniku. Koncept inteligentního podniku (Smart Factory) zahrnuje především:

 • Pokročilé plánování a rozvrhování výroby: příprava, řízení a optimalizace pracovních úkolů a výrobních postupů podle aktuálních obchodních dat, rovnoměrné vytěžování výrobních zdrojů prostřednictvím pokročilého rozvrhování naplánovaných výrobních operací,
 • Dynamické řízení výroby: MES/MOM modul systému EMANS řídí procesy ve výrobě s cílem optimalizovat výkonnost provozu, přiděluje a kontroluje výrobní zadání v reálném čase, automaticky synchronizuje postupy na výrobních zařízeních za účelem eliminace prostojů, vyhodnocuje dostupnost zdrojů a na jejich základě upravuje výrobní plány,
 • Řízení zásob: plánování a řízení zásobování materiálu pro výrobní procesy a přesuny polotovarů mezi výrobními pracovišti, kontrola kvality materiálu, sledování stavu zásob a jejich automatické doplňování,
 • Údržba zařízení a nástrojů: prediktivní, preventivní a korektivní údržba výrobních zařízení a nástrojů,
 • Řízení kvality: kontrola kvality materiálů, dodržování schválených výrobních metod a postupů, řízení kontroly hotových výrobků, předcházení výpadkům ve výrobním procesu,
 • Řízení práce: automatizace rozvrhování výrobních úkonů operátorům v reálném čase, optimalizace řízení pracovních úkonů a správnosti postupů operátorů a výrobních pracovišť, synchronizace výrobních postupů a zásobování.

Nová úroveň inteligentnÍho Řízení podniku

Smart industry platforma EMANS jako řídící systém nové generace přináší do podniku klíčové vlastnosti čtvrté průmyslové revoluce - přepojení zdrojů, agilnost procesů a provozní inteligenci. Dynamické řešení pro výrobu a logistiku, které se přizpůsobuje požadavkům podniku pro efektivní naplňování obchodních cílů a optimalizaci provozních nákladů.

Porsche Supplier Award 2010

Ocenění LOG-IN 2018

(Projektová inovace roka)

Schnellecke Innovation Award 2014

Ocenění LOG-IN 2020

(Projektová inovace roka)

DIGITALIZACE - IoT

VELKÉ DATA

DIGITÁLNÍ DVOJČATA

UMĚLÁ INTELIGENCE

Smart Industry řešení EMANS inteligentně řídí technologické, materiálové, lidské, datové a systémové zdroje podniku za účelem dosáhnutí co nejlepší provozní výkonnosti a rozšíření inteligence podniku.

 • zvýšení produktivity bez změny zařízení a procesů
 • odstranění prostojů 
 • rozšíření výrobní kapacity
 • zvýšení kvality produktů bez změny procesů a zařízení
 • zlepšení včasnosti a správnosti dodávek materiálu
 • zrychlení vychystávání materiálu a objednávek a zvýšení jeho kvality

„Ve společnosti Dedoles jsme plánovali masívní mezinárodní expanzi, které bylo nutné přizpůsobit nejen marketing, ale především všechny skladové procesy. I díky řešení inteligentního řízení skladu a skladové logistiky od Anasoftu dnes dokážeme efektivně obsluhovat multi-kanálový retail pro 20 evropských krajin.“

Jaroslav Chrapko, CEO, Dedoles

„Systém inteligentní logistiky EMANS zastřešuje komplexní zásobování v našem distribučním centru, přičemž zabezpečuje vychystání každé zákaznické objednávky v průběhu několik minut. Čerstvé ovoce a zelenina expedované v objemech až 28 000 přepravek denně, se tak dostávají na pulty obchodů již do 24 hodin od sběru u lokálních pěstovatelů.“

Daniel Sabel, Projektový ředitel, HORTIM

„Díky novému řídícímu software EMANS od ANASOFTu dokážeme rozšiřovat portfolio 3 000 různých druhů čerstvých potravin jako i souběžně vychystávat velkoobjemové zakázky pro firemní klientelu a nízkopoložkové objednávky pro domácnosti s dodáním v den objednání v ročních objemech přesahujících 50 000 tun.“

Stanislav Petrula, CEO LUNYS Bratislava

„Systém EMANS od ANASOFTu řídí zásobování materiálu pro největší lokální automobilový závod v reálném čase, přesné dodávky správních komponentů jsou připraveny pro expedici do výrobního závodu do 17-ti minut od jejich odvolání u odběratele.“

Ľuboš Konopeus, IT Manager, Schnellecke Logistics Europe

„Jako Tier 1 dodavatel pro největší automobilové podniky, garantujeme nejvyšší konformitu výrobních parametrů kol na naší autonomní lince s průměrným výrobním taktem 20 sekund na jedno hotové kolo. Podrobnou traceabilitu všech hotových kol a jejich technické parametre sleduje a zaznamenává EMANS MES, který zároveň zabezpečuje konformitu všech výrobních parametrů spolu s přesným plněním výrobního plánu.“

Tomáš Halenár, Manufacturing Manager, EUROFIT GROUP

Novinky / Blog

16.09.2022

E-COMMERCE 4.0: Masová personalizace nákupní zkušenosti urychluje robotizaci a hybridní fulfillment

27.07.2022

6 digitálních trendů ve výrobě a kyber-automatizaci pro rok 2022

19.05.2022

"Kyber-automatizace, rozšířená inteligence a digitální dvojčata přispívají ke kontinuálním inovacím podnikových procesů" | Rozhovor

Smart Industry newsletter

Případové studie, novinky a zajímavosti z digitální revoluce v průmyslu přímo do vaší schránky.


Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů společností ANASOFT APR, spol. s r.o. za účelem zasílání newsletteru a informací souvisejících s našimi službami a produkty. Máte právo proti tomuto zpracování namítat na mailové adrese gdpr@anasoft.com nebo na korespondenční adrese společnosti. Víc informací: Ochrana osobních údajů.