Dosáhnětě Provozní dokonalost s řešením emans

začnětě S DIGITÁLNí AUTOMATIZaCí již DNES

Smart Industry platforma EMANS řídí technologické, materiálové, lidské, datové a systémové zdroje podniku. Díky přesné a včasní orchestraci procesů, systém EMANS zabezpečuje

 • zvýšenou produktivitu,
 • rozšíření výrobní kapacity,
 • a efektivní dosahování obchodních cílů

v dynamickém prostředí.

KonzultAcE zdarma

INTERNET VĚCÍ A SLUŽEB | IOT

VELKÁ DATA

DIGITÁLNÍ DVOJČE

UMĚLÁ INTELIGENCE | AI

SMART TRANSFORMACE PODNIKU

Pokročilé plánování
výroby a logistiky

Automatizování přípravy, řízení a optimalizace pracovních úkolů a výrobních postupů

Dynamické
výrobní procesy

Autonomní synchronizování postupů na výrobních zařízeních a řízení podnikových zdrojů v reálném čase

Agilní
zásobování a skladování

Dynamické plánování a řízení dodávek, kontrola kvality materiálu, sledování stavu zásob a jejich automatické doplňování

Prediktivní údržba
zařízení a nástrojů

Prediktivní, preventivní a korektivní management údržby výrobních technologií, nástrojů a zařízení průmyslové automatizace

Bezchybní
řízení kvality

Zabezpečení standardizovaných metod a postupů, kontrola materiálů a hotových výrobků a předcházení výpadkům v podnikových procesech

Efektivní
management práce

Automatizace rozvrhování práce operátorů v reálném čase a podle aktuálních potřeb podniku, optimalizace řízení pracovních úkonů a kontrola správnosti postupů pracovníků

„Jako Tier 1 dodavatel pro největší automobilové podniky garantujeme najvyšší konformitu výrobních parametrů kol na naší autonómní lince s průměrným výrobním taktem 20 sekund na jedno hotové kolo. Podrobní traceabilitu všech hotových kol a jejich technické parametre sleduje a zaznamenává EMANS MES, který zároveň zabezpečuje konformitu všech výrobních parametrů jako i přesné plnění výrobního plánu“

Tomáš Halenár, Manufacturing Manager

DIGITALIZaCe 4.0

Řídíci platforma EMANS využívá technologie digitálních dvojčat a umělé inteligenci, s kterými posouvá podnikovou automatizaci na novú úroveň. Kromě automatizace rozhodovacích procesů řídících pracovníků, systém EMANS zabezpečuje zvýšení celkové výkonnosti provozu.

Zvýšení produktivity bez změny zařízení nebo procesů

 

18 %

Rozšíření výrobní kapacity

 

23 %

Odstránění prostojů a neproduktivních činností

 

58 %

Optimalizace skladových zásob

 

18 %

Digitalizace papírové agendy podniku

 

99 %

Eliminace manuálního sběru údajů

 

90 %

Máte zájem o bezplatnou konzultaci?

SMART LOGISTIKA A AUTONÓMNí ZÁSOBOVáNí | EMANS WMS

Řešení EMANS WMS zrychluje vychystávání objednávek, zefektivňuje využívání podnikových zdrojů, rozšiřuje propustnost materiálových toků, zatímco zeštíhluje logistické procesy a optimalizuje provozní náklady.

 • Agilní řízení skladu a hybridní vychystávání objednávek
 • Automatizované Just-in-Time provozní strategie
 • Dynamický Milk-Run a e-Kanban
 • Autonomní management synchronních toků
 • Inteligentní vnitropodniková a externí logistika

Víc o EMANS WMS

INTELIGENTNí AUTOMATIZaCe VÝROBNíCH provozů| EMANS MES

Inovativní platforma pro inteligentní řízení výroby EMANS MES pomáha podniku dosáhnout provozní dokonalost.

 • Zeštíhlení výrobních procesů
 • Zvýšení agility procesního managementu
 • Zlepšení výkonnosti zařízení a nástrojů
 • Zkrácení výrobních cyklů
 • Prediktivní údržba pro výrobní zařízení a nástroje

Víc o EMANS MES

OEE 4.0 PRo rozšířený provozní výkon | EMANS OEE

EMANS OEE zvyšuje strojovou a provozní inteligenci prostřednictvím výrobních dat. Monitorování výrobních zařízení v reálném čase a analýza jejich dat přispívá k efektivnějšímu procesnímu řízení a zlepšení celkového provozního výkonu.

 • Maximalizace výkonnosti výrobních zařízení
 • Eliminace poruchovosti a neplánovaných odstávek
 • Úspora energie a snížení produkce odpadů
 • Detailní monitoring a reporting výrobních KPI v reálném čase
 • Nepřetržitý monitoring technického stavu zařízení
 • Zvýšení kapacity produktivity a optimalizace režijních nákladů

Víc o EMANS OEE

„Systém inteligentní logistiky EMANS WES zastřešuje komplexní zásobování v našem distribučním centru, pričemž zabezpečuje vychystání každé zákaznícké objednávky v průběhu několika minut. Čerstvé ovoce a zelenina expedované v objemech až 28 000 přepravek denně, se tak dostává na pulty obchodů již do 24 hodin od sběru u lokálních pěstitelů“

Daniel Sabel, Projektový riaditeľ

pomůžeme vám taky

Vývoj a integrace inteligentních
řešení pro průmysl

Logistické studie
a audity

Konzultace inteligentní
automatizace

Potřebujete poradit s digitalizací výroby nebo automatizací logistiky?

odborní ocenění

„Systém EMANS MES/WMS od ANASOFTu řídí zásobování materiálu pro největší domácí automobilový závod v reálném čase, přesné dodávky správních komponentů jsou připravené na expedici do výrobního závodu do 17-tich minut od odvolávky“

Ľuboš Konopeus, IT Manager
Schnellecke Logistics

„Díky novému řídícímu softwaru EMANS WES od ANASOFTu dokážeme rozšiřovat portfolio 3 000 různých druhů čerstvých potravin jako i souběžně vychystavat velkoobjemové zakázky pro firemní klientelu a nízkopoložkové objednávky pro domácnosti s dodaním v den objednání v ročních objemech přesahujících 50 tisíc tun“

Stanislav Petrula, CEO
Lunys

„V Dedolese jsme plánovali masivní mezinárodní expanzi, které bylo nutné přizpůsobit nejenom marketing, ale především všechny skladové procesy. I díky řešení inteligentního řízení skladu a skladové logistiky EMANS WES od Anasoftu dokážeme efektivně obsluhovat multi-kanálový retail pro 20 evropských krajin“

Jaroslav Chrapko, CEO
Dedoles

Novinky / Blog

13.05.2024

Mobilní aplikace POSCHODECH

05.01.2024

5 digitálních trendů ve zdravotnictví a med-techu na rok 2024

05.01.2024

Jak zkrotit chaos ve firemních dokumentech