Hľadať

Vyhľadávanie

Zákaznícka zónaRegistrácia
Zabudli ste heslo?

Služby IT

Služby pre infraštruktúru a bezpečnosť IT - ANASOFT

Konzultačné služby v oblasti Ochrany osobných údajov

Zabezpečujeme implementáciu požiadaviek Zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov, vypracovanie povinnej bezpečnostnej dokumentácie na ochranu osobných údajov (bezpečnostný projekt, smernicu, opatrenia, politiky). Vieme zistiť najkritickejšie miesta ochrany citlivých dát. Posudzujeme riadenie informačnej bezpečnosti podľa medzinárodného štandardu ISO 27001.
Viac informácií o Ochrane osobných údajov

Audit IT

Auditom IT zákazníci získajú reálny pohľad na aktuálny stav svojho IT prostredia, zistia, aké sú rezervy a nedostatky. Výsledkom auditu IT sú v závislosti od cieľov a očakávaní zákazníka zvyčajne popis skutočného stavu auditovanej infraštruktúry, návrhy a odporúčania na úpravu infraštruktúry IT, návrh opatrení na prípadné odstránenie nedostatkov a zlepšenie aktuálneho stavu.

Návrh a optimalizácia IT

Každá IT infraštruktúra časom vyžaduje obnovu, prípadne zmenu vyplývajúcu z nových požiadaviek kladených na hlavnú činnosť spoločnosti, alebo je potrebné jednoducho znižovať náklady na IT. S kvalifikovaným tímom našich odborníkov pre rôzne oblasti IT vieme pripraviť návrhy na optimalizáciu IT infraštruktúry, ktoré budú zohľadňovať zákazníkove možnosti a ciele.

Realizácia Proof of Concept

Plne chápeme, že rozhodnutie pri výbere náročnej technológie pre infraštruktúru alebo bezpečnosť v IT sa nerodí ľahko. Keďže je lepšie raz vidieť ako stokrát počuť, odporúčame vyskúšať naše riešenia. Pre vybrané riešenia a výrobcov radi poskytneme plne funkčné skúšobné licencie s časovým obmedzením, dohodneme referenčnú návštevu u existujúceho zákazníka alebo pri náročnejších projektoch zrealizujeme skúšobnú inštaláciu riešenia pre testovanie typu Proof of Concept.

Implementačné služby

V rámci každej dodávky riešenia pre infraštruktúru a bezpečnosť IT poskytujeme profesionálne implementačné služby realizované našimi vyškolenými a certifikovanými odborníkmi pre každý produkt. Vďaka nim sa zákazníci môžu spoľahnúť, že riešenie, ktoré si vybrali, bude spoľahlivo slúžiť a využijú jeho potenciál v najväčšej možnej miere.

Komplexná správa IT a technická podpora

Ku všetkým riešeniam a technológiám, ktoré dodávame a implementujeme, poskytujeme profesionálnu správu počas samotnej prevádzky. Na jednotlivé technológie tak klienti nemusia za vysoké náklady školiť interných zamestnancov. Naši technickí pracovníci sú priebežne školení a certifikovaní pre konkrétne technológie. V prípade poruchy sme pripravení poskytnúť rýchlu a účinnú technickú pomoc priamo na mieste alebo vzdialeným prístupom. Pre tento účel máme v prevádzke SeviceDesk a Hotline s nepretržitou prevádzkou 24x7 a reakčnou dobou už od 2 hodín.
Viac informácií o komplexnej správe IT

Konzultácie a školenia

Školenia ku konkrétnym projektom a riešeniam realizujeme našimi certifikovanými pracovníkmi, výrobcom technológie alebo prostredníctvom špecializovaných školiacich spoločností. V prípadoch, keď zákazník zvažuje zmenu v použitom riešení (upgrade, migrácia apod.) vieme poskytnúť odborné konzultačné služby.