Konzultačné služby v oblasti Ochrany osobných údajov

Zabezpečujeme implementáciu požiadaviek Zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov, vypracovanie povinnej bezpečnostnej dokumentácie na ochranu osobných údajov. Vieme zistiť najkritickejšie miesta ochrany citlivých dát. 

Audit IT

Získanie reálneho pohľadu na aktuálny stav IT prostredia, rezervy a nedostatky. Výsledkom auditu IT sú v závislosti od cieľov a očakávaní zákazníka zvyčajne popis skutočného stavu auditovanej infraštruktúry, návrhy a odporúčania na úpravu infraštruktúry IT, návrh opatrení na prípadné odstránenie nedostatkov a zlepšenie aktuálneho stavu.

Návrh IT

Každá IT infraštruktúra časom vyžaduje obnovu, prípadne zmenu vyplývajúcu z nových požiadaviek kladených na hlavnú činnosť spoločnosti, alebo je potrebné jednoducho znižovať náklady na IT.

Optimalizácia IT

S kvalifikovaným tímom našich odborníkov pre rôzne oblasti IT vieme pripraviť návrhy na optimalizáciu IT infraštruktúry, ktoré budú zohľadňovať zákazníkove možnosti a ciele.

Realizácia Proof of Concept

Pre vybrané riešenia a výrobcov radi poskytneme plne funkčné skúšobné licencie s časovým obmedzením, dohodneme referenčnú návštevu u existujúceho zákazníka alebo pri náročnejších projektoch zrealizujeme skúšobnú inštaláciu riešenia pre testovanie typu Proof of Concept.

Implementačné služby

V rámci každej dodávky riešenia pre infraštruktúru a bezpečnosť IT poskytujeme profesionálne implementačné služby realizované našimi vyškolenými a certifikovanými odborníkmi pre každý produkt. 

Komplexná správa IT

Ku všetkým riešeniam a technológiám, ktoré dodávame a implementujeme, poskytujeme profesionálnu správu počas samotnej prevádzky. Na jednotlivé technológie tak klienti nemusia za vysoké náklady školiť interných zamestnancov. Naši technickí pracovníci sú priebežne školení a certifikovaní pre konkrétne technológie. 

IT technická podpora

V prípade poruchy sme pripravení poskytnúť rýchlu a účinnú technickú pomoc priamo na mieste alebo vzdialeným prístupom. Pre tento účel máme v prevádzke SeviceDesk a Hotline s nepretržitou prevádzkou 24x7 a reakčnou dobou už od 2 hodín.

Konzultácie a školenia

Školenia ku konkrétnym projektom a riešeniam realizujeme našimi certifikovanými pracovníkmi, výrobcom technológie alebo prostredníctvom špecializovaných školiacich spoločností. V prípadoch, keď zákazník zvažuje zmenu v použitom riešení (upgrade, migrácia apod.) vieme poskytnúť odborné konzultačné služby.