Riadenie výroby a optimalizácia logistiky

inteligentné riadenie výroby 

Inovatívna platforma pre inteligentné riadenie výroby pomáha podniku dosiahnuť prevádzkovú dokonalosť:

 • zoštíhlením riadenia výrobných procesov,
 • zvýšením agility prevádzkového a procesného manažmentu,
 • zlepšením výkonnosti výrobných zariadení a nástrojov,
 • skracovaním výrobných cyklov,
 • zabezpečením prediktívnej údržby pre výrobné technológie a nástroje,
 • riadením dodržiavania konformity výrobných metód a kvality výrobkov.

automatizácia logistiky

Riešenie inteligentnej logistiky EMANS zabezpečuje rýchlu, včasnú a správnu vnútropodnikovú  logistiku spolu s dynamickým riadením zásob a skladov. Systém posilňuje odolnosť materiálového toku podniku. Riadenie logistických procesov sa adaptuje na aktuálne podmienky a obchodné priority aj prostredníctvom škálovateľnej funkcionality:

digitálna transformácia podniku

Smart Industry platforma EMANS prináša do podniku komplexnú infraštruktúru pre digitalizáciu procesov vo výrobe a zásobovaní. Systém získava relevantné dáta o celej škále podnikových zdrojov, na základe ktorých vytvára digitálny obraz podniku. Takáto virtualizácia podnikových dát následne umožňuje:

 • sprostredkovať detailný prehľad o tom, čo sa deje v podniku prostredníctvom monitoringu procesov v reálnom čase,
 • automaticky vytvárať digitálne rodné listy výrobkov,
 • vytvárať synergiu medzi plánovaním odbytu a riadením prevádzkových procesov integráciou obchodných dát s výrobnými údajmi,
 • vyťažiť väčšiu hodnotu z podnikových dát vďaka sofistikovanej analytike a tým prispieť k optimalizácii riadenia procesov,
 • urýchliť rozhodovacie procesy dôslednými analýzami dát a okamžitou dostupnosťou relevantných dokumentov, záznamov a reportov v digitálnej forme,
 • integrovať do vnútropodnikovej siete internetu vecí (IoT) aj staršie (nie-IoT) zariadenia a systémy.

smart transformácia podniku

Riadiaca platforma EMANS disponuje technológiami digitálnych dvojčiat a umelou inteligenciou, s ktorými posúva podnikovú automatizáciu na ďalšiu úroveň. Okrem automatizácie rozhodovacích procesov riadiacich pracovníkov, systém EMANS ponúka aj rozšírenie prevádzkovej inteligencie a zvýšenie celkovej výkonnosti podniku. Koncept inteligentného podniku (Smart Factory) zahŕňa predovšetkým:

 • Pokročilé plánovanie a rozvrhovanie výroby
 • Dynamické riadenie výroby
 • Riadenie zásob 
 • Údržba zariadení a nástrojov
 • Riadenie kvality
 • Riadenie práce

Plánujete digitalizovať alebo automatizovať prevádzkové procesy? Poraďte sa s našimi odborníkmi.

Konzultácia zdarma