Lunys
Inteligentné riadenie skladu tovarov | wEs a intralogistiky

Cieľom projektu bolo pre riadenie skladu tovarov a ich balení, pre ktoré si spoločnosť vybrala Smart Industry riadiaci systém EMANS. Súčasťou projektu bola aj implementácia novej generácie WMS (Warehouse Management System) systému - Warehouse Execution System (WES). WES modul systému EMANS riadi sklad tovarov o rozlohe 4000 m2. Sklad ja navrhnutý a vytvorený v súlade s princípmi konceptu inteligentného priemyslu (Industry 4.0) v obchodno-distribučnej spoločnosti LUNYS podnikajúcej v dovoze a distribúcii čerstvého ovocia, zeleniny a potravinového tovaru.

 

Inteligentné riadenie skladu, WMS, warehouse management system, warehouse execution system, WES

Zadanie projektu

 • Riadenie procesov zaskladnenia, vyskladnenia a preskladnenia tovarov
 • Riadenie prípravy objednávok
 • Optimalizácia skladových zásob
 • Sledovanie dátumu spotreby
 • Distribúcia objednávok podľa závozných trás

Implementácia

 • Implementácia Smart Industry systému EMANS spolu s Warehouse Execution System (WES) modulom systému EMANS
 • Nasadenie Internetu vecí (IoT) a Internetu služieb (IoS) s technológiou digitálnych dvojčiat
 • Zavedenie autonómnych algoritmov (AI) za účelom inteligentného rozvrhovania práce pre vychystávacie pracoviská
 • Decentralizovaná (distribuovaná) architektúra platformy EMANS
 • Integrácia systému EMANS s riadiacimi PLC
 • Integrácia systému EMANS s podnikovým ERP systémom
 • Integrácia systému EMANS s ECM (Enterprise Content Management) systémom a aplikáciou digitálneho vlastnoručného podpisu Signatus
 • Implementácia technológie RFID
 • Integrácia vážiacej technológie a automatické tarovanie o dčítavanie hmotnosti vážených položiek

Výsledok riešenia

 • Riadenie toku materiálu naprieč celou prevádzkou
 • Optimálne plánovanie vychystávacích (pickingových) procesov a expedícia objednávok
 • Inteligentné plánovanie efektívneho spracovania zákazníckych objednávok
 • Triedenie prepraviek pre závozné trasy
 • Operatívna optimalizácia výkonu pracovných postov
 • Zvýšenie pracovnej efektivity
 • Optimalizácia ľudských zdrojov
 • Redukcia chybovosti – eliminácia nesprávne expedovaných objednávok
 • Monitoring stavu skladových zásob v reálnom čase
 • Dematerializácia pracovných postupov
 • Rozšírenie výrobného potenciálu – nárast objemu objednávok

Chcete sa dozvedieť viac o tomto projekte?

Ďalšie prípadové štúdie

Inteligentné riadenie skladu | WES

Inteligentné riadenie skladu tovarov | WES a intralogistiky

Riadenie skladovej logistiky | WES