Lunys
Inteligentné riadenie skladu tovarov (wEs) a intralogistiky

Inteligentné riadenie skladu, WMS, warehouse management system, warehouse execution system, WES

 

Cieľom projektu bolo pre riadenie skladu tovarov a ich balení, pre ktoré si spoločnosť vybrala Smart Industry riadiaci systém EMANS. Súčasťou projektu bola aj implementácia novej generácie WMS (Warehouse Management System) systému - Warehouse Execution System (WES).

WES modul systému EMANS riadi sklad tovarov o rozlohe 4000 m2. Sklad ja navrhnutý a vytvorený v súlade s princípmi konceptu inteligentného priemyslu (Industry 4.0) v obchodno-distribučnej spoločnosti LUNYS podnikajúcej v dovoze a distribúcii čerstvého ovocia, zeleniny a potravinového tovaru.

Zadanie projektu:

 • Riadenie procesov zaskladnenia, vyskladnenia a preskladnenia tovarov
 • Riadenie prípravy objednávok
 • Optimalizácia skladových zásob
 • Sledovanie dátumu spotreby
 • Distribúcia objednávok podľa závozných trás

Implementácia:

 • Implementácia Smart Industry systému EMANS spolu s Warehouse Execution System (WES) modulom systému EMANS
 • Nasadenie Internetu vecí (IoT) a Internetu služieb (IoS) s technológiou digitálnych dvojčiat
 • Zavedenie autonómnych algoritmov (AI) za účelom inteligentného rozvrhovania práce pre vychystávacie pracoviská
 • Decentralizovaná (distribuovaná) architektúra platformy EMANS
 • Integrácia systému EMANS s riadiacimi PLC
 • Integrácia systému EMANS s podnikovým ERP systémom
 • Integrácia systému EMANS s ECM (Enterprise Content Management) systémom a aplikáciou digitálneho vlastnoručného podpisu Signatus
 • Implementácia technológie RFID
 • Integrácia vážiacej technológie a automatické tarovanie o dčítavanie hmotnosti vážených položiek

Výsledok riešenia:

 • Riadenie toku materiálu naprieč celou prevádzkou
 • Optimálne plánovanie vychystávacích (pickingových) procesov a expedícia objednávok
 • Inteligentné plánovanie efektívneho spracovania zákazníckych objednávok
 • Triedenie prepraviek pre závozné trasy
 • Operatívna optimalizácia výkonu pracovných postov
 • Zvýšenie pracovnej efektivity
 • Optimalizácia ľudských zdrojov
 • Redukcia chybovosti – eliminácia nesprávne expedovaných objednávok
 • Monitoring stavu skladových zásob v reálnom čase
 • Dematerializácia pracovných postupov
 • Rozšírenie výrobného potenciálu – nárast objemu objednávok

Stav pred implementáciou EMANS

Stav po implementácii EMANS 

600 objednávok

800 - 1000 objednávok

4 000 prepraviek

4 500 - 6 000 prepraviek

40 ton ovocia a zeleniny 

50 ton ovocia a zeleniny

8 - 10 hodín

8 - 10 hodín

40 operátorov

14 operátorov

 

Chcete sa dozvedieť viac o tomto projekte?
 

 

 

Súhlasím so spracúvaním osobných údajov spoločnosťou ANASOFT APR, spol. s r.o. v rozsahu meno, priezvisko, e-mail na marketingové účely - zasielanie newslettera a informácií súvisiacich so službami a produktami spoločnosti, realizovaných podujatí a pod. Odvolanie súhlasu je možné kedykoľvek kliknutím na linku v newsletteri alebo na mailovej adrese gdpr@anasoft.com, ktorá zároveň slúži aj na uplatnenie práv dotknutých osôb podľa §21 až 27 a §100 Zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov v aktuálnom znení.

 

Spoločnosť ANASOFT APR, spol. s r.o. spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu kontaktného formulára za účelom kontaktovania Vás vybraným komunikačným kanálom. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov na tento účel rešpektujeme a dodržiavame Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov. Máte právo proti tomuto spracúvaniu namietať, a ak tak chcete urobiť, môžete tak urobiť kedykoľvek na mailovej adrese gdpr@anasoft.com alebo na korešpondenčnej adrese spoločnosti.

 


* Povinné položky