Digitálny vlastnoručný podpis

Nástroj pre digitálnu transformáciu podniku

Vyskúšať demo

Vytvor, podpíš a spracuj dokumenty digitálne

Je jednoduché podpísať sa na papier. Podpísať sa na tablet je ešte jednoduchšie. Signatus vo firme nie je len nástrojom na podpisovanie dokumentov, je komplexným riešením od správy obsahu až po spracovanie a zachovanie informácií v ich digitálnej podobe.

Zadefinuj proces a ostatné nechaj na signatus

Na začiatku si vypočujeme požiadavky na riešenie digitálneho podpisovania dokumentov. Odkiaľ a kam má dokument putovať, na čo má slúžiť, ako má vyzerať. Následne navrhneme Signatus riešenie podľa požiadaviek.

Kľúčové vlastnosti a funkcionality
 

Multiplatformové mobilné riešenie

dostupné na rôznych mobilných zariadeniach a notebookoch

Jednoduchá integrácia

do akéhokoľvek prostredia použitím štandardizovaných rozhraní pre komunikáciu so systémami

Možnosť konfigurácie

funkcionalít, dizajnu a špecifických požiadaviek v samostatnom implementačnom projekte

Okamžitá editácia

právne záväzných dokumentov aj bez internetového pripojenia, kdekoľvek v teréne

 

Zaznamenávanie informácií

biometria, scan dokumentov, GPS súradnice, dátum a čas vyhotovenia podpisu

Bezpečnosť a integrita

dokumentu je zabezpečená štandardnými mechanizmami PDF (PAdES) a šifrovaním

Právoplatnosť

riešenia pre elektronické podpisovanie právne záväzných dokumentov, ktoré spĺňa medzinárodne uznávané štandardy

GDPR

riešenie je plne v súlade s nariadením o ochrane osobných údajov