VÁŠ BIZNIS... BEZ OBMEDZENÍ

Majte svoje firemné dokumenty a všetky digitálne aktíva pod kontrolou s riešením SIGNATUS. Efektívne centralizujte ich správu, optimalizujte kľúčové firemné workflowy a zabezpečte plynulý a pohodlný chod vašich obchodných procesov kedykoľvek a kdekoľvek:

  • online a offline,
  • osobne i na diaľku, 
  • lokálne aj globálne.

Konzultácia zdarma

digitalizujte svoje firemné a obchodné procesy JEDNODUCHÝM a efektívnym spôsobom

SIGNATUS riešenie disponuje všetkými kľúčovými funkciami pre biznis 21.storočia

Consent management

Získavajte súhlasy pre zmluvy a záväzné dokumenty digitálne

Správa dokumentov a firemného obsahu

Archivujte, načítavajte a spravujte zmluvy a dokumenty bezpečne a zjednodušte spôsoby, ako sprístupňujete a distribuujete svoj firemný obsah

Elektronický podpis na mieste

Podpisujte elektronicky a priamo na akýchoľvek zariadeniach pri osobných stretnutiach

Vzdialený elektronický podpis

Umožnite podpisovanie dokumentov z akéhokoľvek miesta prostredníctvom e-mailu, odkazov alebo integrovaných aplikácií

Automatizácia workflowov

Automatizujte pracovné toky, schvaľovanie a notifikácie dokumentov pre zefektívnenie vnútrofiremných i externých procesov pre zamestnancov, klientov a partnerov

Personalizovaná mobilná
aplikácia

Mobilná aplikácia pre vaše bezprostredné potreby, pričom potrebné typy dokumentov vytvoríte rýchlo a bez prípravy aj online

Digitálny frontdesk

Spájajte sa s vašimi klientami digitálne. Inovatívna platforma digitálneho frontdesku nielen zefektívňuje vaše predajné procesy (PoS riešenie) a urýchľuje onboarding , ale tiež ponúka jedinečnú personalizáciu pre každého zákazníka.

Vďaka intuitívnemu rozhraniu a pokročilým nástrojom môžete okamžite reagovať na meniace sa trhové trendy a zákaznícke správanie pro-zákazníckym a užívateľsky príjemným spôsobom.

Kontaktujte nás

Zistite ako môžete zlepšiť výkonnosť vašich procesov

„Riešenie SIGNATUS vnímame ako prirodzenú nadstavbu a súčasť „digital first“ stratégie ČSOB ako modernej digitálnej banky. Hoci ide o komplexné riešenie s množstvom integrácií na bankové systémy, z pohľadu nášho klienta ide o veľmi jednoduchý proces podpísania zmluvnej dokumentácie produktov banky, doslova jedným klikom myši. Samotný prínos riešenia digitálneho podpisu nevidíme len v zlepšení zákazníckej skúsenosti, ale aj v našom záväzku zodpovedného podnikania a plniť tak cieľ trvalej udržateľnosti a ochrany životného prostredia. Digitálny podpis a manažment digitálnych dokumentov pre našich klientov nám jednoznačne pomáhajú tento cieľ napĺňať.“

Martin Šimko, Riaditeľ odboru digitálneho vývoja a predaja

Nakopnite svoj biznis digitálnou AKCELERÁCIOU

Zníženie času schvaľovania dokumentov

Prechodom na digitálnu správu dokumentov skrátite výrazne čas potrebný na schvaľovanie a kontrolu zmlúv od klientov a podkladov od zamestnancov a partnerov

Eliminácia nákladov na papier

SIGNATUS premení vašu firmu na bezpapierové pracovisku, čím sa dramaticky znižujú náklady súvisiace s tlačou dokumentov, ich manipuláciou a archiváciou

Zvýšená bezpečnosť a dodržiavanie predpisov

SIGNATUS riešenie prináša lepšie šifrovanie, revízne stopy a dodržiavanie medzinárodných predpisov o elektronických podpisoch

Zefektívnenie automatizácie pracovných postupov

Automatická distribúcia dokumentov na základe preddefinovaných pravidiel eliminuje manuálnu spravu a urýchľuje pridružené procesy

Zníženie času odbavenia zmlúv

SIGNATUS urýchľuje schvaľovanie dokumentov v porovnaní s tradičným podpisovaním zmlúv

Odstránenie ľudských chýb

Automatizované procesy a digitálne kontroly výrazne znižujú množstvo chýb pri spracovaní, distribúcii a archivácii dokumentov

Zvýšená produktivita zamestnancov

Zamestnanci a partneri trávia menej času administratívnymi a manuálnymi úlohami a sústredia sa na kľúčové obchodné a zákaznícke aktivity

Vylepšená zákaznícka skúsenosť

Zrýchlené spracovanie, distribúcia a dostupnosť dokumentov, ale aj príjemné užívateľské prostredie prispievajú k dynamickému a pohodlnejšiemu poskytovaniu služieb a zvýšenej spokojnosti zákazníkov

Rozšírená mobilita a vzdialený prístup

S riešením SIGNATUS môžu podniky a firmy prevádzkovať, kontrolovať a podpisovať dokumenty odkiaľkoľvek, kedykoľvek a na akomkoľvek zariadení

Začnite digitalizáciu už dnes našou bezplatnou konzultáciou

spríjeMnite si prácu praktickými vlastnosťami riešenia signatus

 

Nákladová efektívnosť

Zbavte sa rastúcich výdavkov spojených so správou tlačených dokumentov. Prejdite na udržateľnejšie a ekonomickejšie riešenie

Jednotná správa obsahu a agendy

Plynulo spravujte firemný obsah, čím zabezpečíte, že všetky materiály sú vždy a všade k dispozícii

Bezpečnosť a ochrana dokumentov

S našim riešením je strata kľúčových dokumentov minulosťou. Uchovávajte svoje záznamy bezpečne a v neporušenom stave

Okamžité vyhľadávanie informácií

Už žiadne zdĺhavé hľadanie. Všetko, čo potrebujete máte k dispozícii do niekoľkých sekúnd 

Neobmedzený prístup

Či už ste v kancelárii alebo na druhej strane sveta, vaše dokumenty sú vždy vzdialené len jedno kliknutie od vás

Vylepšený dohľad nad dokumentmi

Vykonávajte revízie zdieľaných dokumentov jednoducho a transparentne aj s externými klientami a partnermi

Optimalizované toky dokumentov

Optimalizujte firemné procesy, urýchlite schvaľovanie a vylepšite spoluprácu vo firme aj mimo nej

Modulárna rozšíriteľnosť

Ako rastie váš biznis, rastie aj naše riešenie. S množstvom doplnkov a modulov máte flexibilitu prispôsobiť riešenie vašim momentálnym potrebám

Implementácia tohto riešenia pre vzdialené podpisovanie nám okrem jednoznačných benefitov pre našich zákazníkov, výborne zapadla aj do plánov spoločnosti na prechod na bezpapierovú kanceláriu. Aktuálne máme pokrytý celý životný cyklus zmluvy možnosťou podpisu dokumentov elektronicky bez potreby použitia papierového dokumentu, čo nás veľmi teší.

Jakub Stankovský, vedúci oddelenia administratívy zmlúv
Volkswagen Financial Services

Miera digitálne predaných / podpísaných poistných zmlúv v distribučnej sieti NN Slovensko prostredníctvom tohto riešenia je v súčasnosti 99%, v deň nasadenia riešenia až 95%. Za obdobie kratšie ako 3 mesiace bolo pomocou riešenia podpísaných viac ako 2 100 poistných zmlúv v našej internej distribučnej sieti (údaje k 28. marcu 2021). Na základe spätnej väzby od používateľov s istotou môžeme povedať, že riešenie je používateľsky prívetivé a nevyžaduje veľkú podporu, pokyny, podporné materiály, návody ani ďalšiu motiváciu.

Roman Frno, obchodný manažér
NN Group

  SIGNATUS ECM DMS DAM
Správa a analýza zákazníckych údajov
Riadenie interných a externých pracovných tokov
Automatizácia pracovných tokov
Integrovaný elektronický podpis
Správa digitálnych firemných aktív, správa šablón a užívateľských rolí
Personalizácia a firemný branding
Bezpečnostný manažment
Personalizovaná mobilná aplikácia
Consent management
Digitálny frontdesk
Digitálny kiosk a Point-of-Sale riešenie

FINANČNÉ SLUŽBY

Konsolidujte všetky kritické dokumenty z vašich rozmanitých systémov. Automatizujte transakčné procesy, odstráňte nezrovnalosti v údajoch a zlepšite celkový zážitok zákazníkov.

Poskytnite investorom a správcom portfólia komplexný pohľad na všetky relevantné informácie. Zefektívňujte investičné profily, súhlasy klientov a komunikáciu s investormi.

Zoštíhlite interakcie so zákazníkmi prehľadno distribúciou dokumentov a relevantných materiálov a vzdialenou validáciou transakcií.

Znížte prevádzkové náklady jednoduchšou, prehľadnou správou administratívy v interných procesov ako aj pri vzťahoch s klientami. 

HEALTHCARE

Centralizujte všetky informácie o pacientoch z rôznych lekárskych nástrojov a platforiem, ktoré používate. Automatizujte zber dát, odstraňujte duplicitné záznamy a zjednodušte komunikáciu medzi pacientom a vaším zdravotným zariadením.

Posilnite tím starostlivosti o pacienta s centralizovaným prístupom k lekárskym záznamom pacienta. Zjednodušte plány starostlivosti, lekárske smernice, komunikáciu medzi oddeleniami a inštrukcie po prepustení.

Prekonajte geografické medzery integráciou elektronických podpisov, zabezpečením autentifikovaných a bezpečných vzdialených konzultácií pacientov a zjednodušením procesu súhlasu.

Znížte náklady a zvýšte produktivitu kľúčového administratívneho personálu. Vylepšite plánovanie, príjem pacientov, riadenie záznamov zamestnancov a to všetko v bezpečnom a kolaboratívnom prostredí.

ĽUDSKÉ ZDROJE | HR

Zjednoťte všetky údaje uchádzačov z množstva zdrojov, ktoré denne používate. Zefektívňujte proces náboru, minimalizujte množstvo papierovej agendy a vylepšite interakciu kandidátov s vašimi personalistami príjemným užívateľský  zážitkom.

Poskytnite HR tímom konsolidovaný pohľad na všetky relevantné dokumenty zamestnancov. Automaticky aktualizujte a rýchlo pristupujte k záznamom okamžite, ako ich potrebujete bez ohľadu na zariadenie.

Bezproblémová integrácia školiacich materiálov, kvízov a sledovania pokroku. Zasielajte automatické notifikácie zamestnancom aj s podkladmi na školenie.

Zjednodušte proces ukončenia pracovného pomeru a zaistite, že všetky potrebné formuláre sú riadne podpísané a digitálne uložené. 

Lízingové služby

Zhromažďujte všetky zmluvné dokumenty na jednom mieste. Automatizujte pracovné postupy zmlúv, odstraňujte informačné bariéry a vylepšite spokojnosť klientov.

Poskytnite klientom komplexný pohľad na všetky dôležité informácie prostredníctvom integrácie nákupu aktív, evidencie údržby, výpočtov zostatkových hodnôt a procesov na konci termínu.

Automatizujte správu dokumentov a umožnite okamžité podpisovanie ako aj revíziu zmlúv priamo na showroome pre zrýchlenie schvaľovacích procesov.

Znížte prevádzkové náklady a zvýšte produktivitu kľúčových interných operácií prostredníctvom vylepšenej správy dokumentov a tímovej spolupráce.

Výroba a priemysel

Centralizujte a zjednodušte správu dodávateľských zmlúv, zabezpečte rýchle a právne záväzné elektronické podpisovanie pre vzdialené potvrdzovanie a zrýchlenie schvaľovania objednávok.

Digitalizuje agendu pracovných zmlúv, elektronickej distribúcie a validácie dodatkov pracovných zmlúv. Zrýchľujte schvaľovacie procesy pre nábor a riadenie personálu a zabezpečte digitálne archivovanie dokumentov personálneho oddelenia.

Centralizujte archiváciu školení a zamestnaneckých certifikátov a praocovných oprávnení. Zjednodušte schvaľovanie dokumentov o bezpečnostných štandardoch a vyhláškach, automatizujte správu dokumentov protipožiarnej ochrany a zjednodušte evidenciu odborných prehliadok, odborných skúšok vyhradených technických zariadení a pracovných úrazov.

Zvýšte efektívnost procesov zjednodušením správy pracovných pokynov, zabezpečte okamžité digitálne podpisy pre odobrenia alebo revízie a centralizujte dokumentáciu súvisiacu s výrobnými postupmi.

LOGISTIKA

Zjednodušte riadenie nákupu dielov a materiálov. Zvýšte efektivitu, znížte manuálne zásahy a zaistite včasné a účinné riešenia nákupných výziev.

Umožnite svojim dodávateľom ľahké začlenenie do vašich systémov. Eliminujte informačné bariéry a zaistite, aby každý dodávateľ spĺňal vaše požadované normy.

Ggenerujte zmluvy automaticky, riaďte nákupné objednávky jedným systémom a jednoducho spracovávajte hromadné platby dodávateľom. Posilnite dôveru dodávateľov prostredníctvom včasných a transparentných transakcií.

Znížte prevádzkové náklady a zvýšte efektivitu kľúčových tímov. Optimalizujte administratívu, efektívne spravujte obsah, podporujte spoluprácu a zaistite nezávadné bezpečnostné protokoly.

MALOOBCHOD A VEĽKOOBCHOD

Zlepšite zákaznícky zážitok pohodlnou správou celého nákupného procesu a vrátenia tovaru elektronickým podpisovaním, automatickým generovaním a odosielaním faktúr a rýchlym a jednoduchým riadením reklamačných formulárov a dokladov o vrátení.

Získajte centralizovanú správu a jednoduchú revíziu nákupných zmlúv, osobné aj vzdialené digfitálne podpisovanie pre objednávkové formuláre, dodacie a preberacie protokoly.

Zefektívnite správu franšízových zmlúv, zjednodušte revidovanie a schvaľovanie marketingových materiálov, podkladov a eventov a zabezpečte rýchle a právne záväzné digitálne autorizácie pre operatívne rozhodovacie a schvaľovacie procesy medzi franšízou a franšízantmi.

Zjednodušte správu pracovných smien a implementuje rýchle digitálne schvaľovanie pre interné procesy, centralizujte archiváciu a správu inventárnych záznamov, preberacích a odovzdávacích protokolov a dokladov o objednávkach.

Energetika a utilitné služby

Zlúčte všetky dôležité údaje z vašich systémov pre fakturáciu a meranie. Zjednodušte generovanie faktúr, automatizujte postupy odpisovania meračov, odstráňte chýbajúce údaje a vylepšite zákaznícku skúsenosť a komfort svojich klientov.

Vybavte svojich zamestnancov a tímy v teréne komplexným prehľadom o aktívach, pracovných zadaniach a ďalšej potrebnej dokumentácii. Zefektívňujte audity infraštruktúry, súhlasy na opravy a aktualizácie v reálnom čase.

Zjednodušte zmluvné vzťahy s klientami automatickým generovaním zmlúv a dodatkov medzi odberateľmi a distribučnými sieťami. Automatizjte procesy schvaľovania a aktualizácie taríf a zabezpečujte spoľahlivú a bezpečnú evidenciu spotreby energie.

Zjednodušte riadenie prevádzkovej administratívy od automatizácie sledovania dokumentov a správy regulačných predpisov, cez rýchle elektronické podpisovanie interných rozhodnutí a auditov, až po jednotné uchovávanie a prístup k záznamom o energetických dodávkach, spotrebe, odberateľoch a výrobe.

Máte špecifické požiadavky?

ČO SA DEJE V DIGITÁLNEJ TRANSFORmÁCII | BLOG

STIAHNITE SI ZADARMO NÁŠHO SPRIEVODCU PRE ELEKTRONICKÉ PODPISOVANIE PRE FIRMY

V súčasnej dobe sa využíva čoraz viac digitálnych nástrojov na zefektívnenie firemných procesov. Jedným z nich je elektronické podpisovanie, ktoré výrazne šetrí čas, náklady na papier a zjednodušuje firemnú administratívu. Napriek tomu má z neho množstvo firiem stále rešpekt.

SIGNATUS SKÚMA PRAVOSŤ PODPISOV AJ V ZAHRANIČÍ

SIGNATUS Analyzer je analytický nástroj určený na skúmanie dát zachytených počas podpisu dotykovým perom na displeji. Vďaka veľmi presným výstupom dokážu forenzní vedci a kriminalisti skúmať pravosť podpisov.

ROZHOVOR: VŠZP SA CHCE STAŤ SPOLOČNOSŤOU BEZ PAPIEROV

Implementácia komplexných IT riešení na úrovni veľkej spoločnosti väčšinou predstavuje časovo, finančne a personálne náročnú exekúciu projektov. V prípade elektronického podpisu klientov vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni však bolo toto riešenie nasadené už za dva týždne.