Schnellecke Logistics 
Riadenie montáže a monitoring nárazníkov 

Automatizácia výroby, riadenie montáže

 

Cieľom projektu bolo riadenie a monitorovanie montážneho procesu v závode Schnellecke, ktoré sa zabezpečilo nasadením riadiaceho Smart Industry systému EMANS. Jedným z účelov projektu bolo sledovanie a archivovanie výrobných parametrov a zlepšenie efektivity technologických procesov. Spoločnosť Schnellecke predstavuje vedúcu globálnu logistickú spoločnosť pre automobilový priemysel v oblasti skladovej a baliacej logistiky, montáže modulov a "Just-In-Time" logistiky.

Zadanie projektu:

 • Vizualizácia výrobného a technologického procesu operátorom na pracoviskách
 • Vizualizácia a distribúcia výrobných inštrukcií pre operátorov na pracovných postoch
 • Riadenie nástrojov za účelom zabezpečenia dodržiavania správneho technologického postupu (výber, evidencia, predmontáž a párovanie dielu)
 • Riadenie správnych parametrov na výrobných nástrojoch na základe princípu Poka-Yoke (metóda  zabraňovania vzniku chýb spôsobených človekom alebo ich okamžitej náprave)

Implementácia:

 • Implementácia Smart Industry riešenia EMANS
 • Nasadenie technológií Internetu vecí (IoT) a digitálnych dvojčiat
 • Riadenie vychystávania materiálu systémom Pick-to-Light
 • Ovládanie gestami (telemanipulácia pri kontrole kvality)  – Kinect
 • Zavedenie EDI komunikácie
 • Implementácia technológie RFID
 • Implementácia Blind Audit systému
 • Riadenie procesu vychystávania komponentov (kitting)
 • Riadenie, sledovanie a zaznamenávanie správneho uťahovacieho momentu
 • Integrácia systému EMANS na podnikové ERP a nadradené systémy koncového odberateľa

Výsledok riešenia:

 • Zníženie celkovej prácnosti výrobného procesu
 • Vizualizácia pracovných inštrukcií na výrobných postoch
 • Zber výrobných dát z PLC a ostatných zariadení v prevádzke
 • Traceabilita – vyhotovovanie rodných listov nárazníkov
 • Regulácia negatívneho vplyvu ľudského faktoru
 • Dodávky materiálu metódou Just-in-Time
 • Zvýšenie produktivity prevádzky
 • Zvýšenie celkovej efektívnosti zariadení (OEE) na pracovných postoch
 • Automatizácia zberu dát a monitoring výrobného procesu
 • Zabezpečenie 100% kvality montáže variabilných komponentov
 • Dodržanie maximálneho stanoveného taktu
 • Manažérske výstupy a report v reálnom čase
 • Viacúrovňová autorizácia prístupu
 • Zobrazovanie výrobných postupov operátorom
 • Zníženie chybovosti pri výrobe finálnych výrobkov s vysokou variabilitou
 • Redukcia chybovosti v procese vychystávania hotových komponentov
 • Kontrola kvality analýzou obrazu vyrobených komponentov

 

Chcete sa dozvedieť viac o tomto projekte?
 

 

 

Súhlasím so spracúvaním osobných údajov spoločnosťou ANASOFT APR, spol. s r.o. v rozsahu meno, priezvisko, e-mail na marketingové účely - zasielanie newslettera a informácií súvisiacich so službami a produktami spoločnosti, realizovaných podujatí a pod. Odvolanie súhlasu je možné kedykoľvek kliknutím na linku v newsletteri alebo na mailovej adrese gdpr@anasoft.com, ktorá zároveň slúži aj na uplatnenie práv dotknutých osôb podľa §21 až 27 a §100 Zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov v aktuálnom znení.

 

Spoločnosť ANASOFT APR, spol. s r.o. spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu kontaktného formulára za účelom kontaktovania Vás vybraným komunikačným kanálom. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov na tento účel rešpektujeme a dodržiavame Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov. Máte právo proti tomuto spracúvaniu namietať, a ak tak chcete urobiť, môžete tak urobiť kedykoľvek na mailovej adrese gdpr@anasoft.com alebo na korešpondenčnej adrese spoločnosti.

 


* Povinné položky

 

Centrálne automatizované riadenie výrobného procesu

Autonómna synchronizácia logistiky a výroby | Milk Run 4.0

Inteligentné riadenie montáže