Schnellecke Logistics 
Riadenie montáže a monitoring nárazníkov 

Automatizácia výroby, riadenie montáže

 

Cieľom projektu bolo riadenie a monitorovanie montážneho procesu v závode Schnellecke, ktoré sa zabezpečilo nasadením riadiaceho Smart Industry systému EMANS. Jedným z účelov projektu bolo sledovanie a archivovanie výrobných parametrov a zlepšenie efektivity technologických procesov. Spoločnosť Schnellecke predstavuje vedúcu globálnu logistickú spoločnosť pre automobilový priemysel v oblasti skladovej a baliacej logistiky, montáže modulov a "Just-In-Time" logistiky.

Zadanie projektu:

 • Vizualizácia výrobného a technologického procesu operátorom na pracoviskách
 • Riadenie nástrojov za účelom zabezpečenia dodržiavania správneho technologického postupu (výber, evidencia, predmontáž a párovanie dielu)

Implementácia:

Výsledok riešenia:

 • Zníženie celkovej prácnosti výrobného procesu
 • Regulácia negatívneho vplyvu ľudského faktoru
 • Dodávky materiálu metódou Just-in-Time
 • Zabezpečenie traceability výrobkov
 • Automatizácia zberu dát a monitoring výrobného procesu
 • Zabezpečenie 100% kvality montáže variabilných komponentov
 • Dodržanie maximálneho stanoveného taktu
 • Manažérske výstupy a report v reálnom čase
 • Viacúrovňová autorizácia prístupu
 • Zobrazovanie výrobných postupov operátorom
 • Zníženie chybovosti pri výrobe finálnych výrobkov s vysokou variabilitou

 

Chcete sa dozvedieť viac o tomto projekte?
 

 

 

Súhlasím so spracúvaním osobných údajov spoločnosťou ANASOFT APR, spol. s r.o. v rozsahu meno, priezvisko, e-mail na marketingové účely - zasielanie newslettera a informácií súvisiacich so službami a produktami spoločnosti, realizovaných podujatí a pod. Odvolanie súhlasu je možné kedykoľvek kliknutím na linku v newsletteri alebo na mailovej adrese gdpr@anasoft.com, ktorá zároveň slúži aj na uplatnenie práv dotknutých osôb podľa §21 až 27 a §100 Zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov v aktuálnom znení.

 

Spoločnosť ANASOFT APR, spol. s r.o. spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu kontaktného formulára za účelom kontaktovania Vás vybraným komunikačným kanálom. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov na tento účel rešpektujeme a dodržiavame Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov. Máte právo proti tomuto spracúvaniu namietať, a ak tak chcete urobiť, môžete tak urobiť kedykoľvek na mailovej adrese gdpr@anasoft.com alebo na korešpondenčnej adrese spoločnosti.

 


* Povinné položky