Inovatívne riešenia z dielne ANASOFT

Filozofiou ANASOFTu je neustály rozvoj. Základom je investícia do výskumu a vývoja v rôznych oblastiach portfólia: neurónové siete, samoučiace sa algoritmy, koncept priemyselného internetu vecí, biometrická autentifikácia či kybernetická bezpečnosť.

V niektorých špecifických oblastiach ANASOFT tvorí nové štandardy a zároveň podporuje interné výskumno-vývojové projekty.

 


Umelá inteligencia

Progresívny operatívny dispečing

Automatizácia rozhodovacích procesov pre efektívne plánovanie práce a rozvrhovanie zdrojov v reálnom čase prostredníctvom samo-učiacich sa algoritmov a neurónových sietí.

Dynamický slotting

Prognostická analýza nadchádzajúcich trendov predaja tovarov strojovým učením a zvýšenie efektivity expedovania odberateľských objednávok dynamickou reorganizáciou skladu.

Kolektívna inteligencia

Automatizácia riadenia logistiky multi-agentovými systémami využitím aktívnych a kognitívnych virtuálnych agentov.

Big data pre smart industry

Prognostická analýza v logistike

Prognostická analytika zásobovania za účelom predchádzania výpadkom a prestojom v dodávateľskom reťazci.

Prediktívna analytika vo výrobe

Predvídanie vzniku nepodarkov, prestojov vo výrobe a zdržaní vo výrobnom procese na základe analýzy historických údajov a následná notifikácia pracovníkov o možnom vzniku mimoriadnej situácie alebo automatická zmena poradia výrobných príkazov.

Prediktívna údržba

Využitie štatistických a data miningových modelov pre identifikáciu optimálnych stratégií údržby výrobných strojov a zariadení.

Pokročilá HMI (Human Machine Interface)

Bezdotykové ovládanie gestami

Spracovanie obrazu a rozpoznávanie objektov pre bezdotykové riadenie výrobných technológií gestami a 3D skenovanie pohybov pre štandardizované zaškoľovanie operátorov.

Riadenie dynamickými vizuálnymi prvkami

Štandardizácia a optimalizácia pracovných postupov, implementácia Poka Yoke princípov a zlepšenie ergonomického komfortu pracovníkov modulmi dynamického riadenia ako napríklad Pick-by-Light, Pick-by-Voice, Pick-by-Point, Andon.

Rozšírená realita

Dynamická vizualizácia relevantných dát a informácií v prostredí výrobnej prevádzky.

Komunikácia na diaľku / paperless office

Offline elektronický podpis

Spracovanie a podpis digitálnych dokumentov v offline prostredí poskytuje bezpečnú právnu interakciu s klientami kdekoľvek.

Podpis cez webový prehliadač

Online riešenie pre podpis digitálnych dokumentov bez dodatočnej inštalácie, podpisovanie prebieha cez rozhranie internetového prehliadača.

Personalizácia procesu podpisovania

Unikátna nadstavba zabezpečuje konfigurovateľný vzhľad aj funkcionality aplikácie pre elektronický odpis.

Elektronický podpis so záznamom biometrie

Vďaka záznamu dát ako sklon pera, prítlak a rýchlosť ťahu, je možné určiť pravosť podpisu rovnakým postupom a pri podpise na papieri.

Online správa priestorov

Online monitoring bezdrôtových meračov cez internet

Kontrola spotreby energií prostredníctvom diaľkových odpočtov meračov. Zber, vyhodnocovanie a zasielanie údajov a upozornení vlastníkom bytov.

Správa priestorov cez mobilné aplikácie

Prístup k dátam a zmena údajov okamžite k dispozícii aj cez smartfóny či tablety.

Elektronické zásielky

Kompletná agenda od správcu pre vlastníka bytu v elektronickej forme doručovaná emailom či hybridnou poštou. 

Mobilná aplikácia pre vlastníkov bytov

Prístup ku všetkým informáciám o byte, dome či správcovi prostredníctvom mobilnej aplikácie.