Správa nehnuteľností a výroba tepla

SPRÁVA NEHNUTEĽNOSTÍ

V oblasti správy nehnuteľností sa naše riešenia zameriavajú predovšetkým na správu bytov a nebytových priestorov v bytových domoch.

Náš informačný systém DOMUS je prispôsobený tak, aby umožňoval efektívnu ekonomickú správu bytových domov (elektronické zasielanie vyúčtovaní a predpisov, ostatná elektronická komunikácia), sledovanie platobnej disciplíny, rozúčtovanie spoločných nákladov (kontrola spotreby energií online), sledovanie technického stavu domov, zabezpečenie realizácie revízií a manažovanie opráv.

Správa bytov online, diaľkové odpočty meračov, informácie cez portál, SMS notifikácia, či hybridná pošta sú samozrejmosťou.

VÝROBA TEPLA

 • Sledovanie technického stavu zariadení kotolní, výmenníkových staníc
 • Sledovanie nákladov na výrobu tepla
 • Odpočty spotreby tepla
 • Vystavovanie faktúr za odobraté teplo
 • Sledovanie platobnej disciplíny
 • Kalkulácie ceny

Diaľkové merače, či odpočty meračov, informácie cez portál, to všetko uľahčuje našim zákazníkom ich každodennú prácu a robí z nášho riešenia užitočný nástroj. 

INFORMAČNÝ SYSTÉM DOMUS

Informačný softvér DOMUS pre správu bytov je jedným z našich najväčších produktov a vyvíjame ho od založenia spoločnosti v roku 1993. DOMUS poskytuje podporu pre správu bytových a nebytových priestorov a výrobu tepla. Jeho výhody využívajú správcovia pri správe viac ako 250 spoločností, ktoré spravujú viac 750 tisíc priestorov na Slovensku a v Českej republike. 

ANASOFT taktiež prevádzkuje najväčší portál www.poschodoch.sk, ktorý sprístupňujúci údaje o byte a dome vlastníkom bytov.

Čím je naše riešenie pre správu bytov a výrobu tepla iné

 • Plnohodnotné účtovníctvo vrátane DPH je integrované do systému
 • Všetky moduly bežia nad jednou databázou, údaje sú evidované len raz
 • Vybrané aplikácie bežia nielen pod Windows, ale aj v prehliadači a ako mobilné aplikácie pre Android a iOS
 • Portál www.poschodoch.sk je integrálnou súčasťou a o jeho prevádzku sa postaráme za vás

Certifikáty pre systém DOMUS

 • ISO 9001
 • ISO 14000
 • ISO 25000
 • ISO 27001
 • ISO/IEC 20000-1
 • EU & NATO SECRET Security Clearance