IT Security - OCHRÁŇTE DÔLEŽITÉ DÁTA VO VAŠEJ FIRME

Používanie moderných informačných technológií je stále častejšie konfrontované so sofistikovanými a agresívnymi hrozbami rôzneho druhu. Software security, resp. IT security je pre nás prioritná oblasť, ktorej sa v ANASOFTe systematicky venuje tím profesionálov.

Naše portfólio bezpečnostných riešení pokrýva najviac ohrozené časti vašej infraštruktúry a vašich dát. Máme riešenia, ktoré dokážu ochrániť vás a vašich klientov pred pokročilými IT hrozbami. Vieme ako ochrániť vaše peniaze, údaje a vašu reputáciu.

DECEUS - CYBER DECEPTION TECHNOLOGY

DECEUS je komplexné a modulárne riešenie, ktoré pomáha odhaliť a identifikovať prítomnosť útočníka v sieti. Ide o produkt spoločnosti ANASOFT, ktorý minimalizuje kybernetické útoky na klienta a jeho informačnú bezpečnosť. Napomáha pri identifikácii hackerov a zároveň zlepšuje celkovú ochranu siete.

KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ - CHRÁŇTE SVOJE NAJCENNEJŠIE DÁTA

Kybernetické hrozby sú stále častejšie a majú dopad na každého, kto pôsobí na internete, teda v kybernetickom priestore. Je to priestor, v ktorom pre tzv. „kyber zločincov“ neexistujú žiadne pravidlá či hranice a najcennejšou komoditou sa stávajú rôzne typy dát a informácií.

DATABASE SECURITY - MONITORUJTE A CHRÁŇTE PRÍSTUPY K VAŠIM DÁTAM

Pri ochrane Vašich firemných dát by ste mali venovať zvýšenú pozornosť priamo tam, kde sú – v databázach, dátových úložiskách, súborových serveroch... Môžete mať dokonalý prehľad o aktivitách používateľov s dátami, vedieť rýchlo a presne určiť miesto prípadného úniku dát a zabrániť mu.

DLP - DATA LEAKAGE PREVENTION - NEDOVOĽTE ZNEUŽIŤ CITLIVÉ INFORMÁCIE

Ak disponujete údajmi, ktoré majú významnú hodnotu, či už z pohľadu obchodu alebo legislatívy, únik a následné zneužitie citlivých informácií môže mať pre Vás fatálne následky. Pred uvedenými hrozbami sa môžete účinne chrániť prostredníctvom DLP, či už ide o dáta v cloude, vo firemnej sieti, aj mimo nej.

WAF - WEB APPLICATION FIREWALL - OCHRÁŇTE VAŠE WEBOVÉ APLIKÁCIE

Útoky zamerané na webové aplikácie sú stále sofistikovanejšie a ich cieľom sú najmä dáta z webových aplikácií a firemných databáz, prevzatie kontroly nad obsahom, vzhľadom web stránky alebo spôsobenie jej nedostupnosti. Nezávislú ochranu webových aplikácií pred DDoS útokmi, či hacknutím stránky môžete mať aj Vy.

GDPR, PCI DSS, ISO 27001 - BEZPEČNOSTNÉ ŠTANDARDY

Rôzne predpisy vyžadujú schopnosť firiem preukázať, že chránia citlivé dáta. Aby ste citlivé dáta dokázali chrániť, najskôr ich musíte nájsť a klasifikovať. Až potom zabezpečíte, aby sa k týmto dátam dostala len oprávnená osoba s príslušnými prístupovými právami. Všetko je potrebné zdokumentovať a my v ANASOFTe Vám s tým pomôžeme.

NEXT GENERATION FIREWALL - OCHRANA PERIMETRA

Ochrániť sa pred malware a zabezpečiť podnikovú sieť potrebujú firmy všetkých veľkostí - od malých kancelárií až po veľké datacentrá. ANASOFT má riešenie pre zákazníkov všetkých veľkostí. Integrovaný firewall novej generácie v rámci riešení UTM - Unified Threat Management ochráni pred útokmi na sieť aj Vašu spoločnosť.

ICS/SCADA - OCHRANA PRIEMYSELNÉHO PROSTREDIA

Vaše výrobné prostredie vieme ochrániť pred napadnutím alebo poškodením pri úmyselnom, ale aj neúmyselnom zásahu interného používateľa. Riešenie s najširšou podporou SCADA protokolov kombinovanou so zosilnenou konštrukciou špecializovaných zariadení pomôže zabrániť neželaným výpadkom vo výrobe.

SIEM - MANAGEMENT BEZPEČNOSTNÝCH INFORMÁCIÍ A UDALOSTÍ

Log záznamy zo zariadení sú zdrojom cenných informácií pre riadenie software security. Poskytujú okamžité informácie o podozrivých aktivitách v sieti, bez ďalšieho spracovania by však zostali nevyužité. S efektívnym využitím tohto veľkého množstva dát Vám pomôže riešenie, ktoré generuje iba relevantné bezpečnostné udalosti.  

WEB SECURITY - CHRÁŇTE VAŠU SIEŤ PRED ŠKODLIVÝM KÓDOM

Štruktúra a funkčnosť webových stránok sa zmenila zo statických na dynamické a ich obsah je určovaný celou komunitou. S tým je spojený aj nárast výskytu škodlivého kódu, ktorý sa prostredníctvom webu dostáva k používateľom. Kvalitná a bezpečná webová brána ochráni vašich používateľov pred škodlivým kódom pri sťahovaní súborov a umožní vám riadiť prístup na web.

HESLO AKO PRVÁ MOŽNOSŤ OCHRANY | BLOG

Vedeli ste, že každých 39 sekúnd prebehne hackerský útok, že za jedinú minútu sa ukradne viac ako 2600 osobných záznamov, a že kyberzločinci získavajú viac peňazí ako z obchodu s drogami? Naučte sa spolu s nami, ako správne a čo najlepšie zabezpečiť svoj počítať. Pri tvorbe bezpečného hesla by ste sa mali vyhnúť všetkému, čo znižuje celkovo unikátnosť a bezpečnosť samotného hesla.

OCHRANA DÁT V DOBE KORONAVÍRUSOVEJ. 7 RÁD AKO ZDIEĽAŤ PRÁCU BEZPEČNE

V čase pokračujúceho sa šírenia koronavírusovej pandémie vo svete prechádza ekonomika výraznými zmenami. Firmy, ktoré neobmedzili svoju činnosť, prenášajú pracovné úlohy na členov tímov v home office režime. Vzdialený management otvára neobmedzené možnosti a udržiava podnikateľské prostredie pri živote. Prináša však aj široké spektrum rizík, s ktorými je nutné počítať.