Hľadať

Vyhľadávanie

Zákaznícka zónaRegistrácia
Zabudli ste heslo?

Smart Industry riešenie EMANS

           PREPOJTE A RIAĎTE PODNIK JEDINÝM RIEŠENÍM

Smart Industry Solution EMANS

ZEFEKTÍVNENIE VÝROBNÉHO PROCESU, ZVÝŠENIE PRODUKTIVITY, KVALITY A FLEXIBLITY

Smart Industry riešenie EMANS vybudované na princípoch Industry 4.0 predstavuje koncept „operačného systému“ výroby moderných podnikov. Jeho rozsiahla funkcionalita a vlastnosti zabezpečujú efektívne plánovanie, riadenie, monitorovanie a vyhodnocovanie jednotlivých operácií a procesov vo výrobe, logistike, údržbe a kontrole kvality. 

Využitie inovatívnych technológií ako digitálne dvojča, decentralizovanej architektúry a interoperability internetu vecí umožňuje Smart Industry riešeniu EMANS zvyšovať celkovú efektívnosť prostredníctvom optimalizácie produkčnej kapacity, minimalizácie prestojov a rozširovaním celkového potenciálu výrobných zdrojov.

VYTVÁRANIE PRIDANEJ HODNOTY PRE PODNIK

EMANS ako samo-optimalizačný systém anticipuje a predchádza vzniku chybovosti a odpadovosti, nepodarkom a incidentom rovnako ako nežiadúcim únikom. Systém v reálnom čase identifikuje príčiny zhoršenej kvality, či už v materiálových, strojových alebo ľudských zdrojoch podniku, čím zároveň aj znižuje výrobné a prevádzkové náklady. Bezpečnosť, spoľahlivosťflexibilnosť systému vnášajú pridanú hodnotu do jednotlivých procesov vo výrobnom toku.

Digitalizácia podniku

DIGITÁLNA TRANSFORMÁCIA

Smart Industry riešenie EMANS navrhnuté podľa princípov kyberneticko-fyzikálnych výrobných systémov umožňuje digitalizáciuautomatizáciu priemyselných a podnikových procesov. Prepojenie fyzického a virtuálneho prostredia zabezpečuje okamžitý prístup k výrobným dátam a riadeniu jednotlivých procesov v reálnom čase.

EMANS navyše zaisťuje environmentálnu udržateľnosť dematerializáciou papierovej agendy a technickej dokumentácie. K automatizácii a optimalizácii podnikových procesov dochádza prostredníctvom najmodernejších technológií vrátane umelej inteligencie, digitálneho dvojčaťa, rozšírenej a virtuálnej reality, neurónových sietí, či automaticky riadených dopravných zariadení.

UNIVERZÁLNE Industry 4.0 RIEŠENIE

Modulárnosť riešenia EMANS umožňuje personalizovanú implementáciu pre aktuálne potreby, či konkrétne výzvy podniku. Nezávislosť od typov a výrobcov automatizačných zariadení dáva riešeniu EMANS široké možnosti integrácie bez ohľadu na veľkosť podniku, či jeho zameranie.

 

Funkcionalita systému EMANS                                             Vlastnosti systému EMANS