Prepojte a riaďte podnik jediným riešením

Smart Industry riešenie

Novinky / Blog

19.10.2020

Ako zabezpečiť Just in Time zásobovanie pri stúpajúcej variabilite výroby | Webinár

19.10.2020

Digitálna výroba 2020: Kolektívna inteligencia v smart výrobe | Video

19.10.2020

DEDOLES: Masívna expanzia s podporou inteligentných technológií | Prípadová štúdia

Evolúcia vo výrobe, 4.priemyselná revolúcia

Strategická línia INDUSTRY 4.0 určuje budúce smerovanie a vývoj priemyslu. Predstihuje súčasnosť a predstavuje trendy v novom myslení. MOM systém EMANS je odpoveďou na evolúciu vo výrobe. Dotýka sa najdôležitejších technológií a nástrojov 4. priemyselnej revolúcie.

Dokonalosť v montáži

EMANS predstavuje dokonalosť v koncepte zabezpečenia správneho vykonania montáže. Pokrýva riadenie strojov, nástrojov a operátorov v podnikoch využívajúcich diskrétne výrobné procesy. EMANS sa úzko integruje s IT ako aj automatizačnými systémami.

Rodný list výrobku

EMANS zaznamenáva surové výrobné dáta a vytvára z nich rodný list výrobku. Tie sa archivujú a sú kedykoľvek spätne dohľadateľné. Jedinečná architektúra riešenia EMANS umožňuje neobmedzený zber údajov počas výroby, vďaka čomu dokážete evidovať, identifikovať a archivovať všetky aktivity vo výrobe.