pokročilý wms systém a smart logistika

Riešenie inteligentnej logistiky EMANS zabezpečuje rýchlu, včasnú a správnu vnútropodnikovú  logistiku spolu s dynamickým riadením zásob a skladov. Systém posilňuje odolnosť materiálového toku podniku. Riadenie logistických procesov sa adaptuje na aktuálne podmienky a obchodné priority aj prostredníctvom škálovateľnej funkcionality:

 • riadenia zásob a skladu - Warehouse Management System (WMS) a Warehouse Execution System (WES),
 • Just in Time prevádzkovej stratégie,
 • dynamického Milk-Runu (Milk Run 4.0) a e-Kanbanu,
 • autonómne riadených synchrónnych tokov.

inteligentné riadenie výrobnych prevádzok

Inovatívna platforma pre inteligentné riadenie výroby pomáha podniku dosiahnuť prevádzkovú dokonalosť (operational excellence):

 • zoštíhlením riadenia výrobných procesov,
 • zvýšením agility prevádzkového a procesného manažmentu,
 • zlepšením výkonnosti výrobných zariadení a nástrojov,
 • skracovaním výrobných cyklov,
 • zabezpečením prediktívnej údržby pre výrobné technológie a nástroje,
 • riadením dodržiavania konformity výrobných metód a kvality výrobkov.

Digitalizácia 4.0

Smart Industry platforma EMANS prináša do podniku komplexnú infraštruktúru pre digitalizáciu procesov vo výrobe a zásobovaní. Systém získava relevantné dáta o celej škále podnikových zdrojov, na základe ktorých vytvára digitálny obraz podniku. Takáto virtualizácia podnikových dát následne umožňuje:

 • sprostredkovať detailný prehľad o tom, čo sa deje v podniku prostredníctvom monitoringu procesov v reálnom čase,
 • automaticky vytvárať digitálne rodné listy výrobkov,
 • vytvárať synergiu medzi plánovaním odbytu a riadením prevádzkových procesov integráciou obchodných dát s výrobnými údajmi,
 • vyťažiť väčšiu hodnotu z podnikových dát vďaka sofistikovanej analytike a tým prispieť k optimalizácii riadenia procesov,
 • urýchliť rozhodovacie procesy dôslednými analýzami dát a okamžitou dostupnosťou relevantných dokumentov, záznamov a reportov v digitálnej forme,
 • integrovať do vnútropodnikovej siete internetu vecí (IoT) aj staršie (nie-IoT) zariadenia a systémy.

smart transformácia podniku

Riadiaca platforma EMANS disponuje technológiami digitálnych dvojčiat a umelou inteligenciou, s ktorými posúva podnikovú automatizáciu na ďalšiu úroveň. Okrem automatizácie rozhodovacích procesov riadiacich pracovníkov, systém EMANS ponúka aj rozšírenie prevádzkovej inteligencie a zvýšenie celkovej výkonnosti podniku. Koncept inteligentného podniku (Smart Factory) zahŕňa predovšetkým:

 • Pokročilé plánovanie a rozvrhovanie výroby: príprava, riadenie a optimalizácia pracovných úloh a výrobných postupov podľa aktuálnych obchodných dát, rovnomerné vyťažovanie výrobných zdrojov prostredníctvom pokročilého rozvrhovania naplánovaných výrobných operácií,
 • Dynamické riadenie výroby: MES/MOM modul systému EMANS riadi aktivity vo výrobnej prevádzke s cieľom optimalizovať výkonnosť prevádzky, riadi a kontroluje výrobné zadania v reálnom čase, automaticky synchronizuje postupy na výrobných zariadeniach za účelom eliminácie prestojov, vyhodnocuje dostupnosť zdrojov a na ich základe upravuje výrobné plány,
 • Riadenie zásob: plánovanie a riadenie zásobovania materiálu pre výrobné procesy a presuny polotovarov medzi výrobnými pracoviskami, kontrola kvality materiálu, sledovanie stavu zásob a ich automatické dopĺňanie,
 • Údržba zariadení a nástrojov: prediktívna, preventívna a korektívna údržba výrobných zariadení a nástrojov,
 • Riadenie kvality: kontrola kvality materiálov, dodržiavania schválených výrobných metód a postupov, riadenie kontroly hotových výrobkov, predchádzanie výpadkom vo výrobnom procese,
 • Riadenie práce: automatizácia rozvrhovania výrobných úkonov operátorom v reálnom čase, optimalizácia riadenia pracovných úkonov a správnosti  postupov operátorov a výrobných pracovísk, synchronizácia výrobných postupov a zásobovania.

Nová úroveň inteligentného riadenia podniku

Smart industry platforma EMANS ako riadiaci systém novej generácie prináša do podniku kľúčové vlastnosti štvrtej priemyselnej revolúcie - prepojenie zdrojov, agilnosť procesov a prevádzkovú inteligenciu. Dynamické riešenie pre výrobu a logistiku, ktoré sa prispôsobuje požiadavkám podniku pre efektívne napĺňanie obchodných cieľov a optimalizáciu prevádzkových nákladov.

Porsche Supplier Award 2010

Ocenenie LOG-IN 2018

(Projektová inovácia roka)

Schnellecke Innovation Award 2014

Ocenenie LOG-IN 2020

(Projektová inovácia roka)

DIGITALIZÁCIA - IoT

VEĽKÉ DÁTA

DIGITÁLNE DVOJČATÁ

UMELÁ INTELIGENCIA

Smart Industry riešenie EMANS inteligentne riadi technologické, materiálové, ľudské, dátové a systémové zdroje podniku za účelom dosiahnutia čo najlepšej prevádzkovej výkonnosti a rozšírenia inteligencie podniku.

 • zvýšenie produktivity bez zmeny zariadení a procesov
 • odstránenie prestojov 
 • rozšírenie výrobnej kapacity
 • zvýšenie kvality produktov bez zmeny procesov a zariadení
 • zlepšenie včasnosti a správnosti dodávok materiálu
 • zrýchlenie vychystávania a zvýšenie jeho kvality

 

„V Dedolese sme plánovali masívnu medzinárodnú expanziu, ktorej bolo nutné prispôsobiť nielen marketing, ale najmä všetky skladové procesy. Aj vďaka riešeniu inteligentného riadenia skladu a skladovej logistiky od Anasoftu dnes dokážeme efektívne obsluhovať multi-kanálový retail pre 20 európskych krajín.“

Jaroslav Chrapko, CEO, Dedoles 
 

Novinky / Blog

12.10.2021

HORTIM: Komplexné riadenie potravinovej logistiky a chladiaceho reťazca | Prípadová štúdia

03.09.2021

6 spôsobov ako zvýšiť ziskovosť skladu

09.08.2021

EASTLOG 2021: Logistické výzvy v distribúcii potravín

Smart Industry newsletter

Prípadové štúdie, novinky a zaujímavosti o digitálnej revolúcii v priemysle priamo do vašej schránky.


Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov spoločnosťou ANASOFT APR, spol. s r.o. za účelom zasielania newslettera a informácií súvisiacich s našimi službami a produktami. Máte právo proti tomuto spracúvaniu namietať na mailovej adrese gdpr@anasoft.com alebo na korešpondenčnej adrese spoločnosti. Viac informácií: Ochrana osobných údajov.