DOSIAHNITE PREVÁDZKOVÚ DOKONALOSŤ RIEŠENÍM EMANS

ZAČNITE S DIGITÁLNOU AUTOMATIZÁCIOU UŽ DNES

Smart Industry platforma EMANS riadi technologické, materiálové, ľudské, dátové a systémové zdroje podniku. Vďaka presnej a včasnej orchestrácii procesov EMANS zabezpečuje dosiahnutie zvýšenej produktivity, rozšírenie výrobnej kapacity, a efektívne dosahovanie obchodných cieľov v dynamickom prostredí.

Konzultácia zdarma

BEZCHYBNÁ A PRECÍZNA VÝROBNÁ A LOGISTICKÁ PREVÁDZKA 

Riešenie EMANS prináša inteligentnú automatizáciu pre vašu prevádzku vďaka ktorej dosiahnete bezchybnú produktivitu, ktorá precízne zosynchronizuje vaše výrobné a logistické procesy.

Zvýšte svoju prevádzkovú efektivitu, minimalizujte chyby v procesoch a dodávajte svoje produkty vždy načas. 

INTERNET VECÍ A SLUŽIEB | IOT

VEĽKÉ DÁTA

DIGITÁLNE DVOJČATÁ

UMELÁ INTELIGENCIA | AI

SMART TRANSFORMÁCIA PODNIKU

Pokročilé plánovanie
výroby a logistiky

Automatizovanie prípravy, riadenia a optimalizácie pracovných úloh a výrobných postupov

Dynamické
riadenie výroby

Autonómne synchronizovanie postupov na výrobných zariadeniach a riadenie podnikových zdrojov v reálnom čase

Agilné
riadenie zásobovania a skladu

Dynamické plánovanie a riadenie dodávok, kontrola kvality materiálu, sledovanie stavu zásob a ich automatické dopĺňanie

Prediktívna údržba
zariadení a nástrojov

Prediktívny, preventívny a korektívny manažment údržby výrobných technológií, nástrojov a zariadení priemyselnej automatizácie

Bezchybné
riadenie kvality

Zabezpečenie štandardizovaných metód a postupov, riadenie kontroly materiálu a hotových výrobkov, predchádzanie výpadkom v podnikových procesoch

Efektívny
manažment práce

Automatizácia rozvrhovania práce operátorov v reálnom čase, optimalizácia riadenia úkonov a kontrola správnosti postupov pracovníkov

„Ako Tier 1 dodávateľ pre najväčšie automobilové podniky, garantujeme najvyššiu konformitu výrobných parametrov kolies na našej autonómnej linke s priemerným výrobným taktom 20 sekúnd na jedno hotové koleso. Podrobnú traceabilitu všetkých hotových kolies a ich technické parametre sleduje a zaznamenáva EMANS MES, ktorý zároveň zabezpečuje konformitu všetkých výrobných parametrov, ako aj presné plnenie výrobného plánu“

Tomáš Halenár, Manufacturing Manager

DIGITALIZÁCIA 4.0

Riadiaca platforma EMANS disponuje technológiami digitálnych dvojčiat a umelou inteligenciou, s ktorými posúva podnikovú automatizáciu na novú úroveň. Okrem automatizácie rozhodovacích procesov riadiacich pracovníkov, riadiaci systém EMANS zabezpečuje zvýšenie celkovej výkonnosti prevádzky.

Zvýšenie produktivity bez zmeny zariadení alebo procesov

 

18 %

Rozšírenie výrobnej kapacity

 

23 %

Odstránenie prestojov a neproduktívnych operácií

 

58 %

Optimalizácia skladových zásob

 

18 %

Digitalizácia papierovej agendy podniku

 

99 %

Eliminácia manuálneho zberu údajov

 

90 %

Máte záujem o bezplatnú konzultáciu?

SMART LOGISTIKA A AUTONÓMNE ZÁSOBOVANIE | EMANS WMS

Riešenie EMANS WMS|WES zrýchľuje vychystávanie objednávok, zefektívňuje využívanie podnikových zdrojov, rozširuje priepustnosť skladu, pričom zoštíhľuje logistické procesy a optimalizuje prevádzkové náklady.

 • Agilné riadenie skladu a hybridné vychystávanie objednávok
 • Automatizované Just-in-Time prevádzkové stratégie
 • Dynamický Milk-Run a e-Kanban
 • Autonómny manažment synchrónnych tokov
 • Inteligentná vnútropodniková a externá logistika

Viac o emans wms

INTELIGENTNÁ AUTOMATIZÁCIA VÝROBNÝCH PREVÁDZOK | EMANS MES

Inovatívna platforma pre inteligentné riadenie výroby EMANS MES pomáha podniku dosiahnuť prevádzkovú dokonalosť.

 • Zoštíhlenie riadenia výrobných procesov
 • Zvýšenie agility procesného manažmentu
 • Zlepšenie výkonnosti zariadení a nástrojov
 • Skrátenie výrobných cyklov
 • Prediktívna údržba pre výrobné zariadenia a nástroje

Viac O EMANS MES

OEE 4.0 PRE rozšírený prevádzkový výkon | EMANS OEE

OEE 4.0 zvyšuje strojovú a prevádzkovú inteligenciu prevádzky prostredníctvom výrobných dát. Monitorovanie výrobných zariadení v reálnom čase a analýza ich dát prispieva k efektívnejšiemu procesnému riadeniu a zlepšeniu prevádzkového výkonu.

 • Maximalizácia výkonu výrobných zariadení
 • Eliminácia poruchovosti a neplánovaných odstávok
 • Úspora energie a zníženie produkcie odpadov
 • Detailný monitoring a reporting výrobných dát v reálnom čase
 • Nepretržitý monitoring zariadení a ich technického stavu
 • Zvýšenie kapacity produktivity a optimalizácia výrobných nákladov

Viac EMANS OEE

„Systém inteligentnej logistiky EMANS zastrešuje komplexné zásobovanie v našom distribučnom centre, pričom zabezpečuje vychystanie každej zákazníckej objednávky v priebehu niekoľkých minút. Čerstvé ovocie a zelenina expedované v objemoch až 28 000 prepraviek denne, sa tak dostávajú na pulty obchodov už do 24 hodín od zberu u lokálnych pestovateľov“

Daniel Sabel, Projektový riaditeľ

pomôžeme vám aj 

Vývoj a integrácia inteligentných
riešení pre priemysel

Logistické analýzy
a audity

Konzultácie inteligentnej
automatizácie

Potrebujete poradiť s digitalizáciou výroby alebo automatizáciou logistiky?

odborné ocenenia

„Systém EMANS od ANASOFTu riadi zásobovanie materiálu pre najväčší domáci automobilový závod v reálnom čase, presné dodávky správnych komponentov sú pripravené na expedíciu do výrobného závodu do 17-tich minút od zadania objednávky“

Ľuboš Konopeus, IT Manager
Schnellecke Logistics

„Vďaka novému riadiacemu softvéru EMANS od ANASOFTu dokážeme rozširovať portfólio 3 000 rôznych druhov čerstvých potravín ako aj súbežne vychystávať veľkoobjemové zákazky pre firemnú klientelu a nízkopoložkové objednávky pre domácnosti s dodaním v deň objednania v ročných objemoch presahujúcich 50 tisíc ton“

Stanislav Petrula, CEO
Lunys Bratislava

„V Dedolese sme plánovali masívnu medzinárodnú expanziu, ktorej bolo nutné prispôsobiť nielen marketing, ale najmä všetky skladové procesy. Aj vďaka riešeniu inteligentného riadenia skladu a skladovej logistiky od Anasoftu dnes dokážeme efektívne obsluhovať multi-kanálový retail pre 20 európskych krajín“

Jaroslav Chrapko, CEO
Dedoles

Novinky / Blog

13.05.2024

Mobilná aplikácia POSCHODOCH

02.01.2024

6 trendov a predikcií v digitálnej transformácii a riadení firiem na rok 2024

02.01.2024

5 digitálnych trendov v zdravotníctve a med-techu na rok 2024