Prepojte a riaďte podnik jediným riešením

Novinky / Blog

30.12.2020

PF 2021

22.12.2020

7 trendov v riadení výroby a v digitalizácii priemyslu na rok 2021

21.12.2020

Ako urýchliť inteligentnú automatizáciu procesov digitálnou transformáciou | Webinár

Evolúcia vo výrobe, 4.priemyselná revolúcia

Strategická línia INDUSTRY 4.0 určuje budúce smerovanie a vývoj priemyslu. Predstihuje súčasnosť a predstavuje trendy v novom myslení. MOM systém EMANS je odpoveďou na evolúciu vo výrobe. Dotýka sa najdôležitejších technológií a nástrojov 4. priemyselnej revolúcie.

Dokonalosť v montáži

EMANS predstavuje dokonalosť v koncepte zabezpečenia správneho vykonania montáže. Pokrýva riadenie strojov, nástrojov a operátorov v podnikoch využívajúcich diskrétne výrobné procesy. EMANS sa úzko integruje s IT ako aj automatizačnými systémami.

Rodný list výrobku

EMANS zaznamenáva surové výrobné dáta a vytvára z nich rodný list výrobku. Tie sa archivujú a sú kedykoľvek spätne dohľadateľné. Jedinečná architektúra riešenia EMANS umožňuje neobmedzený zber údajov počas výroby, vďaka čomu dokážete evidovať, identifikovať a archivovať všetky aktivity vo výrobe.