Prepojte a riaďte podnik jediným riešením

Novinky / Blog

11.03.2021

8 predikcií a inovatívnych trendov v logistike, distribúcii a zásobovaní na rok 2021

02.03.2021

Post-pandemický retail a omni-kanálová logistika

15.02.2021

Adaptácia sekvenčnej logistiky na štíhle a pružné zásobovanie | Rozhovor

Evolúcia vo výrobe, 4.priemyselná revolúcia

Strategická línia INDUSTRY 4.0 určuje budúce smerovanie a vývoj priemyslu. Predstihuje súčasnosť a predstavuje trendy v novom myslení. MOM systém EMANS je odpoveďou na evolúciu vo výrobe. Dotýka sa najdôležitejších technológií a nástrojov 4. priemyselnej revolúcie.

Dokonalosť v montáži

EMANS predstavuje dokonalosť v koncepte zabezpečenia správneho vykonania montáže. Pokrýva riadenie strojov, nástrojov a operátorov v podnikoch využívajúcich diskrétne výrobné procesy. EMANS sa úzko integruje s IT ako aj automatizačnými systémami.

Rodný list výrobku

EMANS zaznamenáva surové výrobné dáta a vytvára z nich rodný list výrobku. Tie sa archivujú a sú kedykoľvek spätne dohľadateľné. Jedinečná architektúra riešenia EMANS umožňuje neobmedzený zber údajov počas výroby, vďaka čomu dokážete evidovať, identifikovať a archivovať všetky aktivity vo výrobe.