DOMUS - online správa nehnuteľností

Informačný systém DOMUS je odvetvové riešenie ekonomicko-informačného systému FINUS a predstavuje komplexné riešenie pri správe bytových a nebytových priestorov.

DOMUS je komplexný, otvorený, bezpečný modulárny systém, pre ktorý je neustále sledovaný vývoj požiadaviek trhu a legislatívne zmeny.

V roku 2022 prišla na trh aktualizovaná verzia s názvom DOMUS 11. Tá prináša mnoho  vylepšení, ktoré posúvajú softvér DOMUS účelnejšie k používateľovi.

Jeho výhody využíva viac ako milión priestorov na Slovensku a v Českej republike.

Ambíciou informačného softvéru DOMUS je byť k dispozícii na akomkoľvek mieste v akomkoľvek čase prostredníctvom smart zariadení. K novinkám preto patrí mobilná aplikácia eDOMUS. Údaje sú prístupné tam, kde to zamestnanci potrebujú – v teréne.
Z mobilného telefónu je možné pristupovať k údajom, priloženým dokumentom, meniť či vytvárať nové údaje.

MODULY SYSTÉMU - vyberte si ten najvhodnejší

Modul DOMUS pre správcov nehnuteľností

Online správa, inovácie pre správcov, ktorí potrebujú mať pod kontrolou veľké množstvo spravovaných priestorov. 

Modul Financie a ekonomika

Podvojné účtovníctvo s podporou fakturácie, predaja, skladov, evidencie majetku, CRM, banky, pokladne a dopravy.

Modul Mzdy a personalistika

Výpočet miezd v zmysle platnej legislatívy od personálnej evidencie, dochádzky, samotného výpočtu miezd, vykazovania až po ich automatické zaúčtovanie.

Modul Výroba a distribúcia tepla

Výrobcom tepla sleduje náklady, odpočty meračov a z nich vyplývajúce spotreby, generuje faktúry a sleduje technické vybavenie výroby.

Modul Cloud / Centrálny server

Spája všetky moduly. Je prevádzkovaný v ANASOFTe a poskytuje rozličné služby všetkým zákazníkom.

TECHNOLOGICKÍ PARTNERI

Naše riešenie umožňuje moderné odpočty meračov, ktoré  v súčasnosti prebiehajú cez internet. Softvér DOMUS umožňuje tieto odpočty dostať priamo do systému u klienta a užívatelia bytov sa k nim dostanú cez portál www.poschodoch.sk.

Táto služba vyžaduje kompatibilné merače. Spolupracujeme so spoločnosťami:

Technologický partner - Ista         Technologický partner - Techem        Technologický partner - Zenner         Technologický partner - Lumacol     Technologický partner - Apator    Technologický partner - ENBRA     Technologický partner - Sensus

IMPLEMENTAČNÍ PARTNERI

Implementáciu systému na východnom Slovensku zabezpečuje spoločnosť Kornel s.r.o. z Košíc. Implementáciu systému v západnej časti Českej republiky zabezpečuje spoločnosť SysAg software.