Modul Cloud - Centrálny server

Modul je prevádzkovaný v ANASOFTe a poskytuje rozličné služby všetkým zákazníkom ERP ekonomického systému FINUS. Je bezpečný a certifikovaný európskymi ISO smernicami.

Modul Cloud spravuje aplikácie a portály, ktoré uľahčujú služby v systéme FINUS. Mobilné aplikácie jednotlivých modulov eFINUS, eDOMUS či eTeplo, mobilnú aplikáciu Odpočet meračov a portál pre užívateľov bytových a nebytových priestorov www.poschodoch.sk. 

Cloud umožňuje aj inovatívne služby: posielanie SMS správ pre priebežnú informovanosť, sprostredkováva službu hybridnej pošty a zaisťuje odpočty Meračov cez internet.

inovatívne služby modulu cloud pre erp systém FINUS

Mobilná aplikácia eFINUS pre okamžitý prístup k údajom

Prístup k údajom kdekoľvek a kedykoľvek iba prostredníctvom svojho mobilného telefónu. Prístup k vybraným modulom ERP systému FINUS.

Portál POSCHODOCH.sk

Užívateľom bytových a nebytových priestorov umožňuje prístup k ich údajom cez portál www.poschodoch.sk, kde nájdu údaje za ich byt či dom.

Hybridná pošta

Faktúry a iné výstupy za vás vytlačí, zaobálkuje a podá na pošte hybridný operátor. 

SMS služba

SMS je možné použiť na generovanie upomienok, na upozornenia o termíne schôdze, odstávke médií, zaslanie PF a pod. 

Odpočty meračov cez internet

Energie pod kontrolou prostredníctvom on-line monitoringu bezdrôtových meračov cez internet.

Mobilná aplikácia pre odpočet meračov

Odpočet meračov bez papiera, priamo cez vlastný mobilný telefón. Umožní odfotiť merač, stav zapíše do databázy správcu a užívateľom bytov pošle správu o odpočte.