Modul Mzdy a personalistika

Modul Mzdy a personalistika zaisťuje výpočet miezd v zmysle platnej legislatívy od personálnej evidencie, dochádzky, samotného výpočtu miezd, vykazovania až po ich automatické zaúčtovanie za zamestnancov spoločnosti, zástupcov vlastníkov či odmeny štatutárnym zástupcom spoločenstiev vlastníkov bytov. Samozrejmosťou je generovanie príkazov na úhradu. Obsahuje funkčnosť, ktorá je šitá na mieru správcom bytového fondu, výrobcom tepla a nemajú ju žiadne iné konkurenčné produkty.

Moduly Financie a Mzdy predstavujú všeobecne použiteľný ekonomický systém, ktorý používajú aj účtovnícke spoločnosti, personálne agentúry a pod.

funkcionality modulu Mzdy a personalistika

Dochádzka

Evidencia práce zamestnancov. Podporuje prácu s viacerými pracovnými kalendármi vrátane viaczmennej prevádzky. V prípade potreby je možné integrovať s externým dochádzkovým systémom. 

Mesačné mzdy a zálohy

Výpočet miezd zamestnancov podľa aktuálne platnej legislatívy. Umožňuje evidovať stále zložky a zrážky zamestnancov vrátane integrácie exekúcie v zmysle právneho poriadku. Možnosť konfigurácie zasielania šifrovanej mzdovej výplatnej pásky elektronickou formou.

Vykazovanie

Pokrýva komunikáciu s inštitúciami spracúvajúcimi zákonné odvody a zrážky – sociálne zabezpečenie, zdravotné poistenie, daňový úrad a podobne. Poskytuje podklady pre štatistické zisťovanie.

Hromadné operácie

Umožňujú spracovanie jednotlivých mzdových činností v dávkach. Operácie pokrývajú výpočtové procedúry, uzávierkové činnosti ako aj hromadnú komunikáciu.

Personalistika

Zastrešuje organizačnú štruktúru organizácie, komplexnú evidenciu zamestnancov a ich pracovno-právnych vzťahov, ktoré je možné napojiť na štandardný pracovný kalendár, prípadne na ľubovoľne definovateľné pracovné alebo zmenové kalendáre organizácie. 

REÁLNA UKÁŽKA MODULU mzdy a personalistika