Modul DOMUS

Obsahuje všetko potrebné pre správu domu od evidencie spravovaných priestorov, revízií, užívateľov priestorov, sledovania platieb, evidencie meracej techniky až po ročné vyúčtovanie.

Keď začnete vypĺňať údaje po záložkách zľava doprava, tak sa dostanete až k ročnému vyúčtovaniu. Následne je urobiť ročné vyúčtovanie veľmi jednoduché. Z celého systému stačí prevziať údaje a rozpočítať ich na priestory.

FUNKCIONALITY MODULU domus

Pasporty

Obsahuje technické informácie o spravovaných priestoroch, vrátane revízií, konštrukčných prvkov a plánov opráv. Evidovať sa môžu aj domové schôdze a rozhodnutia domov. 

Užívatelia

Užívatelia je súhrnný názov pre nájomníkov a vlastníkov, ktorí užívajú priestor a spolu vytvárajú tzv. variabilný symbol. Následne sa variabilný symbol používa v celom module. Užívatelia môžu vystupovať aj v roli zástupcov domov. 

Predpis

Tvorba predpisu na základe počtu osôb, plôch priestorov a iných parametrov. Umožňuje zmeny predpisu jednotlivých priestorov, ale aj celých domov na základe užívateľsky definovaných pravidiel. 

Platby

Porovnávajú skutočné úhrady voči vystaveným zálohovým predpisom a výsledkom vyúčtovania. Obsahujú aj základné upomienkovanie poštou, emailom alebo SMSkou. 

Právne

Evidencia právnych sporov, exekúcií a iných právnych úkonov voči neplatičom. Sledovanie splátkových kalendárov. 

Merače

Evidencia akýchkoľvek meračov, ktoré sú namontované v bytoch. Podpora papierových odpočtov, denných odpočtov cez internetové zbernice alebo cez mobilný telefón. Výsledné spotreby končia v ročnom vyúčtovaní. 

Analýza

Detailné rozpísanie riadkov faktúry za služby po odberných miestach spolu s technickými jednotkami. Na odberné miesta sú napojené jednotlivé priestory a na základe nich sa spracuje ročné vyúčtovanie. 

Ročné vyúčtovanie

Prevezme údaje za domy z celého systému a rozpočíta na jednotlivé priestory. Výsledok vyúčtovania vo forme preplatku alebo nedoplatku sa prejaví na kontách užívateľov v platbách. 

Dane a úvery

Vyplnenie formulára dane z nehnuteľnosti za priestor vo vlastníctve prevádzkovateľa. Ďalšou časťou sú úvery zobrané na obnovu domu, zateplenie a pod. 

REÁLNA UKÁŽKA MODULU DOMUS