Modul Cloud - Centrálny server

Modul je prevádzkovaný v ANASOFTe a poskytuje rozličné služby všetkým zákazníkom informačného softvéru DOMUS. Je bezpečný a certifikovaný európskymi ISO smernicami.

Modul Cloud spravuje aplikácie a portály, ktoré uľahčujú služby v systéme DOMUS. Mobilné aplikácie jednotlivých modulov eFINUS, eDOMUS či eTeplo, mobilnú aplikáciu Odpočet meračov a portál pre užívateľov bytových a nebytových priestorov www.poschodoch.sk. 

Cloud umožňuje aj inovatívne služby: posielanie SMS správ pre priebežnú informovanosť, sprostredkováva službu hybridnej pošty a zaisťuje odpočty Meračov cez internet.