eFINUS - jednoduchý prístup k ekonomickým údajom

MOBILNÁ APLIKÁCIA eFINUS UMOŽŇUJE ZVYŠOVAŤ KVALITU POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB

Prinášame novinku v oblasti mobilných aplikácií - eFINUS. Aplikácia pre mobilné telefóny je prepojená s ekonomicko-informačným systémom FINUS.

Aplikácia umožňuje pristupovať a meniť údaje v informačnom systéme nielen za obrazovkami počítačov, ale aj cez smartfóny či tablety.

Z mobilného telefónu je možné

  • Pristupovať k údajom - údaje sú k dispozícii kdekoľvek a kedykoľvek
  • Pristupovať k priloženým dokumentom - dokumenty je možné stiahnuť aj bez prístupu k počítaču
  • Meniť údaje - kedykoľvek, kedy je to potrebné
  • Vytvárať nové údaje - zapísanie zmien je možné kedykoľvek

Mobilná aplikácia je prístupná pre nasledovné moduly

 

eFINUS

Prístup k údajom o objednávkach, fakturácii, majetku alebo skladu. Údaje sú ľahko prístupné aj cez partnerov. Otvorené objednávky, platobná disciplína, komunikácia s partnermi či prípadné doplnenie nových kontaktov.  

eDOMUS

Jednoducho získané informácie o spravovaných domoch, revíziách, stave fondu opráv, zápisníc zo schôdzí a pod. Možnosť zistiť kontaktné údaje na vlastníkov bytov alebo tieto údaje zmeniť. V telefóne sú aj otvorené požiadavky na údržbu a je možné vytvoriť nové. 

eTeplo

Pasporty technického vybavenia kotolní a výmenníkových staníc sú priamo v mobilnom telefóne. Je možné doplniť stavy pri pravidelných obhliadkach. Získajú sa tak informácie o odpočtoch meračov, fakturáciách a ďalšie informácie o odberateľoch.