FINUS - podnikový informačný systém

ERP systém FINUS predstavuje komplexný podnikový informačný systém pre riadenie subjektov rôzneho typu. 

Tvorí ho 8 modulov, ktoré riadia ekonomicko-finančné, personálne a mzdové procesy pre obchodné firmy, správcovské spoločnosti, výrobcov tepla, personálne agentúry či právnické firmy. 

FINUS je komplexný, otvorený, bezpečný modulárny systém, kde sa neustále sleduje vývoj požiadaviek trhu a legislatívne zmeny.

Ambíciou ekonomicko-informačného systému FINUS je byť k dispozícii na akomkoľvek mieste v akomkoľvek čase prostredníctvom smart zariadení.

K novinkám preto patrí mobilná aplikácia eFINUS. Údaje sú prístupné tam, kde to zamestnanci potrebujú – v teréne. Z mobilného telefónu je možné pristupovať k údajom, priloženým dokumentom, meniť či vytvárať nové údaje.

 

MODULY erp SYSTÉMU FINUS

Modul Financie a ekonomika

Podvojné účtovníctvo s podporou fakturácie, predaja, skladov, evidencie majetku, CRM, banky, pokladne a dopravy.

Modul Mzdy a personalistika

Výpočet miezd v zmysle platnej legislatívy od personálnej evidencie, dochádzky, samotného výpočtu miezd, vykazovania až po ich automatické zaúčtovanie.

Modul DOMUS

Online správa nehnuteľností, inovácie pre správcov, ktorí potrebujú mať pod kontrolou veľké množstvo spravovaných priestorov.

Modul Výroba a distribúcia tepla

Výrobcom tepla sleduje náklady, odpočty meračov a z nich vyplývajúce spotreby, generuje faktúry a sleduje technické vybavenie výroby.

Modul Rozúčtovanie

Modul vhodný pre spoločnosti poskytujúce externé rozúčtovanie služieb - obvykle vody, tepla a chladu.

Modul Služby

Riešenie poskytovania služieb od príjmu objednávky, zabezpečenie pracovníkov, zaradenie do zmien až po výplaty.

Modul Finančný leasing

Správa leasignových zmlúv pre spoločnosti poskytujúce finančný leasing.

Modul Cloud / Centrálny server

Spája všetky moduly systému FINUS. Je prevádzkovaný v ANASOFTe a poskytuje rozličné služby všetkým zákazníkom.

KĽÚČOVÉ VLASTNOSTI A FUNKCIONALITY

Multiplatformové riešenie

ERP riešenie FINUS dostupné na rôznych mobilných zariadeniach a notebookoch.

IT ochrana

Neustála ochrana produktu FINUS, ktorá prichádza spolu s modernými technológiami, ako antivírusový softvér, firewall, aktualizačné balíčky a pod.

Zálohovanie databáz

Zaisťuje bezpečné zálohovanie na geograficky inom mieste ako je server klienta.

Automatický upgrade

Zaisťuje automatickú inštaláciu nových verzií. 

ISO certifikáty systému FINUS

ISO 9001, ISO 14001, ISO 20000, ISO 25000, ISO 27001.

GDPR

Riešenie FINUS je plne v súlade s Nariadením o ochrane osobných údajov.

Platná legislatíva

Dôraz na platnosť a aktuálnosť legislatívnych nariadení pre jednotlivé moduly.

Komplexnosť systému

Zákazník už nepotrebuje iný systém na spravovanie ekonomických informácií.

Manažment zákazníkov

Riadenie vzťahov so zákazníkmi, ktoré umožňuje evidovať kontaktné osoby, realizovať kampane či sledovať udalosti.

Hromadné automatizované funkcie

Nahradenie manuálnych dlhodobých ekonomických aktivít pár klikmi.

Mobilné aplikácie

Jednoduché prístupy k dátam cez niekoľko mobilných aplikácií.

Rýchle nasadenie

Napriek tomu, že ide o veľký komplexný ERP systém, aj vo veľkej firme je možné rýchle nasadenie.

finus JE PRÍSTUPNÝ PRÁVE TAM, KDE JE TO PRE VÁS NAJVHODNEJŠIE

Moduly pracujú pod systémom MS WindowsModuly systému pre bežnú práci spustíte ako prívetivú, ergonomicky navrhnutú aplikáciu pod MS Windows. 

Portál poschodoch.sk na všetkých zariadeniachVlastníci bytov si prehliadnu údaje o dome a byte v ľubovoľnom internetovom prehliadači na počítači, tablete alebo mobile. 

Mobilná aplikácia Odpočet meračovK údajom zo systému FINUS môžete pristupovať cez mobilnú aplikáciu eFINUS na svojom mobilnom telefóne so systémom Android a iOS. 

OCHRANA SYSTÉMU FINUS

Pri vývoji systému myslíme aj na bezpečnosť samotného produktu, avšak pri neustále pribúdajúcich sofistikovaných hrozbách, ktoré prichádzajú s modernými technológiami, je potrebné myslieť aj na ďalšiu ochranu systému.

Medzi takéto typy ochrán patrí napr. antivírusový softvér, firewall, aktualizačné balíčky a pod. V neposlednom rade by sme nemali zabúdať pravidelne inovovať hardvér a softvér, čo tiež výrazne prispieva k zvýšeniu bezpečnosti celého riešenia. Viac o IT security systému FINUS.