DOMUS novinky júl 2022

04.08.2022

Informačný systém DOMUS pre správu bytov a nebytových priestorov a ERP systém FINUS neustále zapracovávajú novinky kvôli aktuálnosti systému. 

Informácie sú určené hlavne pre špecialistov pracujúcich s informačným systémom DOMUS alebo FINUS.

Finus - zaokrúhľovanie

Po zapracovaní legislatívnych zmien účinných od 1.7.2022 týkajúcich sa zaokrúhľovania mincí už bol vydaný článok Zaokrúhľovanie mincí od 1. júla 2022.

Na základe podnetov z praxe sa dodatočne zapracovala táto úprava: Pokladňa – pribudlo nové nastavenie príjmového pokladničného dokladu pole "Neuplatniť zaokrúhlenie".

Toto pole je prístupné len ak je nastavené zaokrúhlenie v nastaveniach Subjektu a Roku. Ak bude nastavené globálne nastavenie, tak týmto prepínačom je možné neuplatniť  vykonanie zokrúhlenia na príjmovom pokladničnom doklade.

Domus – zaokrúhľovanie položiek predpisu

Zapracované boli zmeny zaokrúhľovania položiek predpisu a celej sumy predpisu na 0.05 jednotiek matematicky podľa zákona z 1.7.2022.

Rozšírili sa nastavenia zaokrúhľovania (celkového predpisu a položiek predpisu) v platbách, v číselníku " Druhy účtov" (obr.vľavo).

 

Zároveň sú upravené procesy:

- v Ročnom vyúčtovaní "A30 Generovanie preplatkov do pokladne" a "A32 Generovanie preplatkov pre Poštu"

- v Platbách "F10 Generovanie preplatkov z evidencie platieb" a "F14 Generovanie preplatkov do pokladne" výsledná suma (v prípade eur) sa zaokrúhľuje matematicky na 5 centov. 
Proces F10 v platbách, takto zaokrúhľuje, len ak sa generujú preplatky pre Poštu alebo SIPO.

Analýza – Zmena rozpočtového obdobia

Vzhľadom na to, že rok čo rok dochádza k častým zmenám cien tepla a vody, bola zapracovaná nová operácia na hromadnú zmenu rozpočtového obdobia nad oknom Analýza - riadky komplet.

Po označení záznamov je možné zmeniť rozpočtové obdobie cez Operácie – Zmena rozpočtového obdobia a v parametrickom okne nastaviť nové rozpočtové obdobie. 

Mzdy – Daňový bonus 

Od 1.7.2022 platí nová legislatíva v oblasti daňového bonusu. Zapracované zmeny v zmysle legislatívy :

Sumy daňového bonusu na dieťa platné od 1.7.2022 do 31.12.2022 sú:

  • 70 eur na dieťa vo veku do 15 rokov
  • 40 eur na dieťa vo veku od 15 rokov

Daňový bonus bude najviac:

  • 20 % ČZD* pri 1 dieťati, • 27 % ČZD pri 2 deťoch, • 34 % ČZD pri 3 deťoch, • 41 % ČZD pri 4 deťoch
  • 48 % ČZD pri 5 deťoch, • 55 % ČZD pri 6 a viac deťoch.

*ČZD = čiastkový základ dane (daňové príjmové položky - odvody zamestnanca)

Pozor, do úvahy sa berie len čiastkový základ dane rodiča, ktorý žiada o daňový bonus, na príjem druhého rodiča sa neprihliada. Nárok na daňový bonus na dieťa vo veku do 15 rokov je len vtedy, ak sa na dieťa neposkytuje dotácia na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách.

Od 1.7.2022 táto podmienka platí na všetky deti vo veku do 15 rokov, preto pozor na dotáciu na stravovanie pri deťoch do 6 rokov! Zamestnancovi sa daňový bonus za mesiace júl až december 2022 vypočíta "po starom" i "po novom" a vyplatí sa mu suma daňového bonusu, ktorá vyjde vyššia.

Špeciálna funkcionalita je sprístupnená pre deti do 6 rokov v predškolskom roku, kedy si rodič môže nárokovať dvojnásobný daňový bonus (ešte po starom) a zároveň aj dotovaný obed. Aby sa táto funkcionalita mohla aplikovať je potrebné v evidencií odpočtov a daňový bonus nastaviť na toto určené nové nastavenie pre konkrétne dieťa.

Mzdy – Nárok na materskú a rodičovskú dovolenku (nová zostava)

Nová zostava A16 Nároky na materskú a rodičovskú dovolenku, v rámci ktorého je uľahčené skontrolovať dokedy má trvať materská dovolenka alebo rodičovská dovolenka.

V súvislosti s týmto bola zmenená možnosť zadať rodinného príslušníka aj bez mena alebo priezviska - v tom prípade, ale bude potrebné vyplniť termín plánovaného pôrodu. Toto všetko nájdete v evidencii rodinných príslušníkov v Personalistike (obr. dolu).

Portál poschodoch.sk  – Konto užívateľa

Doplnilo sa nastavenie obdobia zobrazovania predpisu na portáli poschodoch.sk. Nové nastavenie sa nachádza v Administrácii portálových výstupov, t.j. v IS Admin – Nastavenia – Portálové výstupy - Ide o parameter "do dátumu". Pribudla nová možnosť "do konca predchádzajúceho mesiaca".

Týmto parametrom je možné zabezpečiť, aby prihlásení užívatelia portálu videli len predpis za predchádzajúci mesiac a nevznikali tak nedorozumenia stavu konta vzhľadom na ešte nenaimportované platby v mesiaci (obr. vpravo).