Zaokrúhľovanie mincí od 1. júla 2022

22.06.2022

K 1. júlu tohto roka nadobudne účinnosť novela zákona o cenách, ktorá má za cieľ obmedziť obeh jednocentových a dvojcentových mincí na Slovensku. Táto novela ukladá podnikateľom nové podmienky zaokrúhľovania cien pri hotovostných platbách.

Jedno a dvoj centové mince naďalej zostanú zákonným platidlom. Matematický spôsob zaokrúhľovania predstavuje neutrálny, spravodlivý spôsob pre obe strany, obchodníka aj kupujúceho. Mesačný náklad zaokrúhľovania predstavuje rozpätie 0-2 centy. Zaokrúhli sa až výsledná cena nákupu, ak je platená v hotovosti.

Ako sa bude zaokrúhľovať ?

  • Ak bude výsledná cena končiť na 1 a 2 centy, suma na úhradu sa zaokrúhli nadol.
  • Ak bude výsledná cena končiť na 3 a 4 centy, suma na úhradu sa zaokrúhli na 5 centov nahor.
  • Ak bude výsledná cena končiť na 6 a 7 centy, suma na úhradu sa zaokrúhli na 5 centov nadol.
  • Ak bude výsledná cena končiť na 8 a 9 centy, suma na úhradu sa zaokrúhli nahor.
  • V prípade, že výsledná cena 1 alebo 2 centy, suma na úhradu sa zaokrúhli na 5 centov nahor.

Pripravované riešenie vo FINUSe

Komplexný ekonomicko-informačný systém FINUS má dopracované nové nastavenia pre nové podmienky zaokrúhľovania.

Zákazníci, ktorí spravujú svoje agendy v ERP FINUS či informačnom systéme pre správu budov DOMUS sa tak nemusia zaoberať novými pravidlami, sumy sa budú zaokrúhľovať podľa legislatívy automaticky po nastavení zaokrúhľovania.

Dané nastavenie (obr. dolu) sa nachádza v časti Nastavenia subjektu a Roku:

Nezabudnite si toto nastavenia zapnúť, keď začnete vystavovať doklady po 1.7.2022.

Pri evidovaní bezhotovostného platobného dokladu sa suma platby automaticky zaokrúhli podľa predpísaných pravidiel:

Po potvrdení dokladu informačný systém FINUS automaticky vystaví riadok zaokrúhlenia.

 

Všetky zmeny budú mať klienti k dispozícii od verzie 10.10.0 v termíne od 24.6.2022.

Ako na túto povinnosť nezabudnúť?

ERP systém FINUS pri vystavení dokladov s dátumom vystavenia po 1.7.2022 hotovostných platieb na danú povinnosť automaticky upozorní.

Používanie registračnej pokladne

Pokiaľ klient informačného systému FINUS používa registračnú pokladňu, je nutné vykonať aktualizáciu softvéru, prípadne kontaktovať svojho softvérového dodávateľa.