TWD
Komplexné riadenie skladovej logistiky | WMS

Cieľom projektu bolo zavedenie komplexného riadenia skladovej logistiky obchodno-distribučnej (e-Commerce/e-shop) spoločnosti twd prostredníctvom novej generácie WMS (Warehouse Management System) systému modulu Smart Industry riešenia EMANS - Warehouse Execution System (WES). Smart Industry systém EMANS zabezpečuje riadenie vychystávania (picking) odberateľských objednávok a ich následnú kompletizáciu pre expedovanie a distribúciu do 24 hodín (Slovensko) a 48 hodín (medzinárodné objednávky) z katalógu obsahujúceho 18 000 tovarových položiek (rozloha skladu 7 000 m2).

 

Komplexné riadenie skladovej logistiky (Warehouse Execution System)

Zadanie projektu

 • Zabezpečiť efektívny proces naskladnenia tovaru
 • Zaistiť správny a rýchly proces expedície objednávok
 • Zabezpečiť správnosť a aktuálnosť údajov vo firemnom ERP
 • Optimalizácia využitia kapacity skladového priestoru

Implementácia

Výsledok riešenia

 • Optimalizácia procesov vychystávania (picking)
 • Zvýšenie objemu zákazníckych objednávok
 • Efektívnejšie využívanie dostupných kapacít ľudských zdrojov
 • Eliminácia neproduktívneho času a prestojov
 • Skrátenie doby potrebnej na vychystanie objednávok
 • Redukcia chybovosti v procese kompletizácie objednávok na expedíciu
 • Účinnejšie využitie disponibilných kapacít skladu
 • Sprístupnenie funkcie rýchlej položkovej inventúry
 • Manažérsky reporting v reálnom čase (sledovanie obrátkovosti alebo efektivity práce skladníkov – OLE)

Chcete sa dozvedieť viac o tomto projekte?

Ďalšie prípadové štúdie

Riadenie skladovej logistiky | WES

Riadenie výrobnej a kompletizačnej technológie | Inteligentná intralogistika a WES

Inteligentné riadenie skladu | WES