TWD
Komplexné riadenie skladovej logistiky | WMS

Komplexné riadenie skladovej logistiky (Warehouse Execution System)

 

Cieľom projektu bolo zavedenie komplexného riadenia skladovej logistiky obchodno-distribučnej (e-Commerce/e-shop) spoločnosti twd prostredníctvom novej generácie WMS (Warehouse Management System) systému modulu Smart Industry riešenia EMANS - Warehouse Execution System (WES). Smart Industry systém EMANS zabezpečuje riadenie vychystávania (picking) odberateľských objednávok a ich následnú kompletizáciu pre expedovanie a distribúciu do 24 hodín (Slovensko) a 48 hodín (medzinárodné objednávky) z katalógu obsahujúceho 18 000 tovarových položiek (rozloha skladu 7 000 m2).

Zadanie projektu:

 • Zabezpečiť efektívny proces naskladnenia tovaru
 • Zaistiť správny a rýchly proces expedície objednávok
 • Zabezpečiť správnosť a aktuálnosť údajov vo firemnom ERP
 • Optimalizácia využitia kapacity skladového priestoru

Implementácia:

Výsledok riešenia:

 • Optimalizácia procesov vychystávania (picking)
 • Zvýšenie objemu zákazníckych objednávok
 • Efektívnejšie využívanie dostupných kapacít ľudských zdrojov
 • Eliminácia neproduktívneho času a prestojov
 • Skrátenie doby potrebnej na vychystanie objednávok
 • Redukcia chybovosti v procese kompletizácie objednávok na expedíciu
 • Účinnejšie využitie disponibilných kapacít skladu
 • Sprístupnenie funkcie rýchlej položkovej inventúry
 • Manažérsky reporting v reálnom čase (sledovanie obrátkovosti alebo efektivity práce skladníkov – OLE)

 

Chcete sa dozvedieť viac o tomto projekte?
 

 

 

Súhlasím so spracúvaním osobných údajov spoločnosťou ANASOFT APR, spol. s r.o. v rozsahu meno, priezvisko, e-mail na marketingové účely - zasielanie newslettera a informácií súvisiacich so službami a produktami spoločnosti, realizovaných podujatí a pod. Odvolanie súhlasu je možné kedykoľvek kliknutím na linku v newsletteri alebo na mailovej adrese gdpr@anasoft.com, ktorá zároveň slúži aj na uplatnenie práv dotknutých osôb podľa §21 až 27 a §100 Zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov v aktuálnom znení.

 

Spoločnosť ANASOFT APR, spol. s r.o. spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu kontaktného formulára za účelom kontaktovania Vás vybraným komunikačným kanálom. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov na tento účel rešpektujeme a dodržiavame Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov. Máte právo proti tomuto spracúvaniu namietať, a ak tak chcete urobiť, môžete tak urobiť kedykoľvek na mailovej adrese gdpr@anasoft.com alebo na korešpondenčnej adrese spoločnosti.

 


* Povinné položky

 

Riadenie skladovej logistiky | WES

Riadenie výrobnej a kompletizačnej technológie | Inteligentná intralogistika a WES

Inteligentné riadenie skladu | WES