Plastic Omnium
Inteligentné Riadenie montáže nárazníkov 

Inteligentné riadenie montáže nárazníkov

 

Cieľom projektu bolo riadenie procesov vychystávania komponentov (kitting), montáže a výstupnej kontroly kvality v prevádzke na výrobu nárazníkov. Smart Industry riadiaci systém EMANS okrem riadenie procesov aj zbiera a archivuje informácie a parametre o jednotlivých vyrábaných produktoch počas celého procesu montáže vo výrobnej prevádzke Plastic Omnium.

Zadanie projektu: 

 • Dodávka hotových výrobkov v režime Just-In-Sequence
 • Celkový prehľad o výrobnom procese v reálnom čase

Implementácia:

 • Implementácia Manufacturing Operations Management (MOM) modulu Smart Industry systému EMANS
 • Zavedenie vnútropodnikovej siete Internetu vecí (IoT)
 • Nasadenie Pick-to-Light systému v procese vychystávania komponentov
 • Vizualizácia pracovných postupov na pracovných postoch
 • Monitoring príčin scrapu (nepodarkov)
 • Integrácia systému EMANS s automatizovaným zakladacím zariadením KARDEX
 • Integrácia systému EMANS s podnikovým ERP systémom
 • Zavedenie komunikácie EDI
 • Nasadenie QR technológie a kamerových systémov
 • Implementácia RFID technológie

Výsledok riešenia:

 • Optimalizácia riadenia a kontroly výrobného toku
 • Zvýšenie kvality
 • Generovanie podrobných rodných listov výrobkov
 • Automatické vyhotovovanie obrazového záznamu hotových výrobkov pri výstupnej inšpekcii kvality
 • Monitoring príčin nepodarkov  ("scrapu"), ich reporting a príprava podkladov pre nápravné opatrenia - traceabilita
 • Bezpapierová (dematerializovaná) výroba

 

Chcete sa dozvedieť viac o tomto projekte?
 

 

 

Súhlasím so spracúvaním osobných údajov spoločnosťou ANASOFT APR, spol. s r.o. v rozsahu meno, priezvisko, e-mail na marketingové účely - zasielanie newslettera a informácií súvisiacich so službami a produktami spoločnosti, realizovaných podujatí a pod. Odvolanie súhlasu je možné kedykoľvek kliknutím na linku v newsletteri alebo na mailovej adrese gdpr@anasoft.com, ktorá zároveň slúži aj na uplatnenie práv dotknutých osôb podľa §21 až 27 a §100 Zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov v aktuálnom znení.

 

Spoločnosť ANASOFT APR, spol. s r.o. spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu kontaktného formulára za účelom kontaktovania Vás vybraným komunikačným kanálom. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov na tento účel rešpektujeme a dodržiavame Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov. Máte právo proti tomuto spracúvaniu namietať, a ak tak chcete urobiť, môžete tak urobiť kedykoľvek na mailovej adrese gdpr@anasoft.com alebo na korešpondenčnej adrese spoločnosti.

 


* Povinné položky

 

Riadenie montáže a monitoring nárazníkov

Autonómne a dynamické riadenie montážnej linky

Riadenie a monitoring montáže nárazníkov