Zvýšenú úroveň kvality výrobkov automobilového priemyslu pomôže dosiahnuť nový člen ZAP SR

30.06.2011

Združenie automobilového priemyslu Slovenskej republiky (ZAP SR) je dobrovoľné združenie právnických osôb, ktoré pôsobia v oblastiach výskumu a vývoja, výroby a predaja motorových a prípojných vozidiel. V súčasnosti združuje 144 právnych subjektov, udržiava mnoho domácich aj zahraničných kontaktov a spolupracuje s viacerými združeniami obdobného zamerania.

ANASOFT sa stal dňom 15.6.2011 platným členom a svojou činnosťou chce napĺňať poslanie a ciele združenia, predovšetkým v oblasti zvyšovania kvalitatívnej úrovne výrobkov slovenského automobilového priemyslu.

Vychádzajúc z bohatých skúseností v oblasti AUTOMOTIVE výroby spoločnosť ANASOFT dodáva už niekoľko rokov pre výrobcov automobilových dielcov a modulov produkt EMANSriešenie pre kompletný manažment montážnych procesov. Ide o modulárny systém zabezpečujúci plnú automatizáciu montážnych procesov, obsahujúci návrh pracovísk podľa zásad POKA-YOKE so zabezpečením traceability a otvorenej konektivity s akýmkoľvek ERP (Enterprise resource planning) systémom. Produkt EMANS prispel spoločnosti HBPO k získaniu ocenenia od Porsche.