Nulová chybovosť na výstupe z výroby v HBPO

15.04.2012

Počas rokov 2011-2012 ANASOFT pokračoval s reťazovou inštaláciou riešenia pre HBPO v ďalších nemeckých prevádzkach,  Rastatt (Daimler) a Ingolstadt (Audi).
 
Nemecké fabriky sa tak pridali ku závodom v Kecskemét, Maďarsko (Daimler), Puebla v Mexiku (VW, Audi) a Lozorno na Slovensku (VW, Seat, Škoda).
HBPO so sídlom v nemeckom Lipstatte je svetový výrobca inteligentných front-end modulov pre výrobcov automobilov, ako je Daimler, Porsche, Volkswagen, Audi, atď. S riešením od spoločnosti ANASOFT je HBPO schopné ušetriť náklady, vyrábať s nulovou chybovosťou, zároveň spĺňať veľmi náročné kritériá kvality svojich zákazníkov. Riešenie spoločnosti ANASOFT umožňuje získať cenné údaje pre sledovateľnosť všetkých vyrobených súčiastok vo svojich produktoch.
Po úspešnom ukončení implementácie ANASOFT pokračuje v ďalšom rozvoji a zlepšovaní riešenia. Ide najmä o zvyšovanie škálovateľnosti, pružnosti a spoľahlivosti systému, čo vo vyššej miere umožňuje prepojiť svet výroby a informačných technológií.