Nový procedurálny model pre procesné modelovanie s BPMN

18.09.2012

ANASOFT vyvíja nový procedurálny model na modelovanie procesov pomocou BPMN (Business Process Model and Notation).

Nová metóda umožňuje systematický zber a dokumentáciu technických procesov. ANASOFT projekt realizuje s podporou Vysokej školy Bonn Rhein Sieg (Prof. Dr. Andreas Gadatsch) a Vysokej školy Niederrhein (Prof. Dr. Detlev Frick).