Medzinárodná konferencia Výrobné procesy 21.storočia

24.01.2011

PP21C logoPrvý ročník medzinárodnej konferencie „Výrobné procesy 21. storočia“ sa uskutoční 23.- 24. 3. 2011 v kongresovej sále hotela Holiday Inn, Brno. 

Zámerom konferencie je vytvoriť tradíciu odborno-podnikateľského fóra, ponúknuť najnovšie poznatky a trendy informačných technológií vo výrobných procesoch a ich ďalšie využitie v praxi.

Konferencia je určená pre manažérov a odbornú verejnosť. V rámci dvoch konferenčných dní sa bude prezentovať aj „živá“ výrobná linka, osadená riešeniami partnerov s možnosťou vlastného odskúšania.

 

Viac informácií nájdete na www.pp21c.com

Informácie nájdete tiež v magazíne Technika News.