ANASOFT sa predstavil na konferencii pre výrobných manažérov

03.10.2011

29. septembra 2011 sa konala v Hoteli Médium v Bratislave konferencia Informatizácia výroby, zvyšovanie kvality a produktivity vo výrobnom procese. Organizátorom tohto podujatia bola spoločnosť B+R automatizace, ktorá prezentovala možnosti priemyselných PC vo výrobnom podniku a nové možnosti riadiacich systémov pre informatizáciu výroby.

Ďalšími partnermi boli Microsoft s prezentáciou Embedded operačných systémov vo výrobných podnikoch a ANASOFT, ktorý predstavil výhody elektronického MES systému (Systém zameraný na manažment výrobných operácií).

Ako na konferencii odznelo, celkové náklady na zriadenie a prevádzku montážnych pracovísk, kde je montáž vykonávaná ľudskou silou, sú v porovnaní s robotizovanou výrobou niekoľkonásobne nižšie.

Prednáška Ivana Brezovského a Jozefa Mikulášika, zo spoločnosti ANASOFT poukázala práve na rozvoj IT technológií a systémov, ktoré posúvajú ľudskú montáž na úroveň kvality a možností vyhodnocovania plne robotizovanej linky. Výroba tak dokáže s ľudskou pracovnou silou docieliť vysokú variabilitu výroby pri zachovaní kvality koncového produktu rovnako, ako je to pri automatizovaných riešeniach.

Podľa mini prieskumu, ktorý na konferencii Informatizácia výroby, zvyšovanie kvality a produktivity vo výrobnom procese prednášajúci z ANASOFTu urobili, by MES systém privítal vo svojej výrobnej hale takmer každý výrobný manažér. Odradzujúcim faktorom však pre väčšinu z nich bola cena. Možno práve to je dôvod, prečo takmer 62% výrobných firiem nepoužíva elektronické plánovanie. Moderné MES systémy však dokážu zvládnuť aj túto výzvu.