ANASOFT má nový produkt EMANS – kompletný manažment montážnych systémov

14.01.2011


Vychádzajúc z našich bohatých skúseností v oblasti výroby sme na trh uviedli nový produkt EMANS pre komplexný manažment montážnych procesov. Ide o modulárny systém výrazne napomáhajúci dosahovaniu kvality postupov i výstupných produktov. Jeho architektúra založená na platforme AMUN zaručuje vysokú flexibilitu, bezpečnosť a otvorenosť na báze moderných štandardov.

Podniky v rôznych odvetviach výroby sú pod neustále sa zvyšujúcim tlakom na kvalitu a súčasne na rýchlosť produkcie, na jej efektivitu a súčasne na dodržiavanie prísnych environmentálnych noriem. A to všetko v prevádzkach, kde väčšina pracovníkov narába s nástrojmi a produktmi vysokej hodnoty. V takýchto podmienkach rozhodujú detaily, každá chyba môže mať veľké následky. Každá výrobná firma, ktorá chce zostať konkurencieschopnou, musí neustále inovovať.

Informačné technológie sú jedným z hlavných faktorov týchto inovácií. Naše služby a produkty pre výrobný segment pomáhajú reagovať na súčasné výzvy.  Riešenia, ktoré sme pre našich klientov úspešne realizovali pokrývajú veľký rozsah riadenia výrobných podnikov od úrovne montážnych procesov cez optimalizáciu výroby až po manažérske informačné systémy, podporu obchodu a marketingu. Najvýznamnejšie projekty boli realizované pre náročný segment automobilového priemyslu.