LOG-IN 2019: Digitálne dvojčatá a autonomizácia logistiky

11.09.2019

Registrácia na logistické fórum LOG-IN 2019

Logistické fórum LOG-IN sa už tradične venuje podpore inovácií na domácom logistickom trhu, čím sa usiluje motivovať aj profesionálov z tejto branže inovovať. Nadchádzajúci 16. ročník sa na ploche 9 hodín bude venovať najnovším technológiám transformujúcich logistické odvetvie, úspešným inovačným projektom a novým trendom.

 
 

LOGISTICKÉ TRENDY A INOVATÍVNE RIEŠENIA

Logistické fórum LOG-IN sa už tradičnej venuje podpore inovácií na česko-slovenskom logistickom trhu, čím sa usiluje motivovať aj profesionálov z tejto branže inovovať. Nadchádzajúci 16. ročník sa na ploche 9 hodín bude venovať najnovším technológiám transformujúcich logistické odvetvie, úspešným inovačným projektom a novým trendom.

Odborníci z logistického segmentu zo Slovenska a Česka sa stretnú na pravidelnom jesennom podujatí dňa 21. novembra, aby diskutovali o efektívnych riešeniach optimalizácie a automatizácie logistických tokov ako aj digitalizácii distribúcie, Internete vecí (IoT), zoštíhľovaní logistických procesov vo firmách, efektívnej vnútropodnikovej logistike a systémoch správy zásobovacej flotily.

Logistické fórum LOG-IN 2019 Logistické fórum LOG-IN 2019

DIGITÁLNE DVOJČAtá A autonomizácia LOGISTIKY

Medzi súčasné technológie významne transformujúce riadenie logistiky sa zaraďuje aj technológia digitálnych dvojčiat. Internet vecí (IoT) naštartoval digitálnu transformáciu riadenia logistiky. Nasadzovanie kyberneticko-fyzikálnych systémov do logistického prostredia prispelo k rozširujúcemu sa digitálnemu ekosystému podnikov. Digitálne dvojčatá spadajú do jednej z niekoľkých kybernetických vrstiev, ktoré sa podieľajú na konvergencii fyzického prostredia s jeho virtuálnym náprotivkom.

Prepojenie fyzických objektov a nefyzických entít logistického prostredia, či už vo výrobe (výrobná logistika), v sklade (Warehouse Management System) alebo preprave s ich digitálnymi dvojčatami (autonómnymi informačnými agentmi) tvorí základný predpoklad inteligentného riadenia logistických procesov a ich autonomizácie.


Logistické fórum LOG-IN 2019 Logistické fórum LOG-IN 2019

Spoločnosť ANASOFT bude počas hlavného programu logistického fóra objasňovať vplyv, funkciu, dopady a výhody technológie digitálnych dvojčiat pre digitalizáciu a automatizáciu podniku a podnikovej logistiky. Prípadové štúdie predstavia túto technológii pri implementácii v logistických Smart Industry riešeniach optimalizácie zásobovacieho reťazca, agilného riadenia materiálových tokov a inteligentnom riadení vnútropodnikového zásobovania.

 
 

GALAVEČER LOGISTICKÝCH INOVÁCIÍ

Súčasťou fóra bude aj druhý ročník Ocenenia LOG-IN, súťaže o najlepšiu inováciu českého logistického trhu. Po ukončení odborného programu prebehne Galavečer logistických inovácií spolu s vyhlásením víťazov v štyroch kategóriách: technická a technologická inovácia roku, projektová inovácia roku, inovácia v logistických realitách a fachman roku.

Logistické fórum LOG-IN 2019 Logistické fórum LOG-IN 2019

Registrácia na konferenciu

Registrácia na logistické fórum LOG-IN 2019

MOHLO BY VÁS TIEŽ ZAUJÍMAŤ

Digitálne dvojča ako analytický nástroj Top Smart Industry TrendyDigitálne dvojča ako riadiaci agent Umelá inteligencia AI v logistike webinár