EASTLOG 2021: Logistické výzvy v distribúcii potravín

09.08.2021

Logistický kongres EASTLOG bude riešiť ako sa vysporiadať s následkami pandémie počas svojho 24. ročníka.

Domáci aj svetový logistický trh sa musí v súčasnosti vysporiadať s novými výzvami po ústupe koronavírusu a pripraviť sa na post-pandemickú logistiku. Aký mala dopad pandémia na logistický sektor a ako sa s jej následkami vysporiadať bude nosnou témou 24. ročníka logistického kongresu EASTLOG.  Organizátori rozdelili výzvy, ktorým domáci i svetový logistický trh momentálne čelí, do piatich kategórií:

  • ako urobiť logistiku udržateľnejšou,
  • ako ustáť búrku v ekonomike,
  • ako digitalizovať a robotizovať,
  • ako prijať nové trendy v priemysle,
  • a ako zvládnuť boom e-commerce.

Spoločnosť ANASOFT bude na kongrese už tradične predstavovať ďalší zo svojich inovatívnych projektov. Po minuloročnej prípadovej štúdii o automatizácii e-commerce logistiky v spoločnosti Dedolesprojektu, ktorý sa stal laureátom Ceny LOG-IN za najlepšiu projektovú inováciu roka 2020 – sa bude ANASOFT tento rok zameriavať na výzvy potravinovej logistiky.

Logistika potravín, tzv. logistika chladeného reťazca (cold chain), predstavuje vzhľadom na citlivosť prepravovaných tovarov niekoľko výziev. Aj preto je v súčasnosti spolu s farmaceutickou logistikou považovaná za najsofistikovanejšiu a najnáročnejšiu formu riadenia zásobovacieho reťazca. Dôraz sa predovšetkým kladie na zachovanie neporušenosti prepravovaných tovarov ako aj na zvýšené štandardy pri manipulácii, skladovaní a vychystávaní potravín, čo sa prejavuje najmä v rýchlosti zásobovania a zlepšenia jej kvality.

Zvýšené nároky si uvedomovala aj spoločnosť Hortim zabezpečujúca komplexný servis v oblasti čerstvého ovocia a zeleniny. Hortim sa rozhodol pozdvihnúť technologickú úroveň riadenia skladu a zásobovania pre svoju novú chladiacu logistickú platformu. Zástupcovia spoločnosti Hortim a ANASOFT predstavia na kongrese EASTLOG prípadovú štúdiu automatizácie a inteligentného riadenia distribúcie potravín v novom distribučnom centre Hortimu. Návštevníci kongresu sa dozvedia akými technologicko-procesnými inováciami sa podarilo zabezpečiť zvýšený prevádzkový výkon skladu zásobujúceho čerstvými potravinami obchodnú sieť s viac než 1 200 predajňami.

Prípadová štúdia spoločnosti Hortim a ANASOFT je plánovaná v rámci sekcie Digilog zameranej na výzvy spojené s automatizáciou, digitalizáciou a využitím IT v logistike.

Program 24. ročníka kongresu.

Registrácia

Ako vybrať správny WMS systém a nezblázniť sa

Aké základné kritériá treba zvažovať pri výbere systému riadenie skladu WMS, aby podnik získal optimálne riešenie a pridanú hodnotu? 

Zrýchľovanie inteligentnej automatizácie v logistike a e-commerce

Naštartovanie štvrtej priemyselnej revolúcie ovplyvnil internet. Nové technológie urýchľujú automatizáciu logistiky, zásobovania a e-Commerce vrátane vychystávania v sklade a logistiky poslednej míle.

Ako na podnikovú logistiku v post-pandemickom svete

Úroveň digitalizácie nemá vplyv len na dodržiavanie protiepidemiologických nariadení, ale kľúčovú úlohu zohráva predovšetkým pri zabezpečení elasticity a reaktívnosti procesov počas núdzových situácií a neštandardných okolností.