Digitalizácia a veľké dáta v priemysle

18.06.2018

Veľké dáta v priemysleUmelá inteligencia, Smart Hospital, kyber bezpečnosť, Smart City  a v neposlednom rade aj Industry 4.0 boli horúcimi témami na konferencii Techsummit 2018. Digitalizácia sa postupne vzťahuje na všetky oblasti života a spoločnosti, verejnú správu nevynímajúc.

Estónsky politik Kalle Palling potvrdil, že posun v jeho domovskej krajine nastal aj vďaka relatívne rýchlej informatizácii verejnej správy (tzv. e-government). Odborníci na umelú inteligenciu zase upozorňovali na prednosti ľudskej inteligencie, ktoré tak skoro neprekonajú „mysliace stroje“. Nezabudli však podotknúť, že ľudskú myseľ treba naďalej rozvíjať.

Technológie rozšírenej (AR) a virtuálnej reality (VR) nachádzajú čoraz širšie uplatnenie mimo zábavného priemyslu, a to najmä pri zaúčaní nových zamestnancov a preškoľovaní pracovníkov ako aj pri vykonávaní údržby, kedy funkcia vizualizácie zvyšuje efektívnosť jednotlivých zásahov. Na konferencii sa ozývali aj hlasy tvrdiace, že aditívna výroba v podobe trojrozmernej tlače predstavuje budúcnosť modernej výroby.

Sekcii Industry 4.0 dominovala predovšetkým téma veľkých dát (tzv. Big Data), neoddeliteľná súčasť konceptu štvrtej priemyselnej revolúcie do ktorej spadajú aj autonómne roboty, digitálne dvojčatá, industriálny internet vecí, rozšírená realita a ďalšie. Zástupcovia IT spoločností spolupracujúcich s priemyselnými podnikmi, vrátane spoločnosti ANASOFT, potvrdili dôležitosť zberu dát. Tento trend zároveň demonštruje aj súčasná prax narastajúcim počtom podnikov investujúcich do technológii zberu a analýzy dát, nakoľko pre správne rozhodnutia musia vedúci pracovníci disponovať správnymi informáciami v správny čas.

Digitálna transformácia podnikových procesov, prostredníctvom riešení moderného priemyslu akým je napríklad aj Smart Industry riešenie EMANS, umožňuje efektívny zber údajov z výrobných prevádzok a ich následné spracovanie pre ďalšie analýzy prípadne simulácie a prognózy. Zber veľkého množstva údajov je taktiež dôležitý aj pre spoločnosti integrujúce umelú inteligenciu do svojich výrobných procesov, nakoľko tie sú fundamentálne pre samo-učiace sa stroje a autonómne auto-optimalizačné riadiace systémy.

Medzi najbežnejšie využitia zberu a vizualizácie údajov sa zaraďuje monitorovanie vyťaženosti pracovníkov, digitálne odpisovanie práce, monitorovanie vyťaženia výrobných a dopravných zariadení a využitia materiálu, vyhodnocovanie celkovej efektivity pracovníkov (OLE), vyhodnocovanie celkovej efektivity zariadení (OEE) a efektívnosti využitia materiálu, ale aj generovanie jedinečného rodného listu výrobku a zabezpečenia transparentnosti vo výrobných procesoch. 

V rámci Smart Industry riešení sú dáta kľúčové primárne pri optimalizácii procesov a zvyšovaniu ich efektívnosti ako napríklad pri detekcii mikroprestojov v jednotlivých operáciách alebo identifikácii príčin ich vzniku. Prostredníctvom zberu a analýzy dát je možné určovať oblasti zníženej kvality vo výrobnom toku a na základe detailnej identifikácie ich aj odstraňovať.

Podniky nachádzajú aj ďalšie využitie pre veľké dáta napríklad aj pri kustomizácii produktov a to predovšetkým v podobe analýzy spotrebiteľského správania, zabezpečenia kvality procesov a produktov, ale i riadenia dodávateľského reťazca využitím prediktívnej analýzy.

Práve prediktívna analýza disponuje širokým uplatnením vo výrobných procesoch a logistike. Umelé neurónové siete analyzujú rozsiahle objemy rôznorodých údajov za účelom identifikácie korelácií a vzájomných vzťahov. Neurónové siete sa preto často uplatňujú pri prediktívnej údržbe zariadení ale i pri správe skladu, či už zaskladňovaní alebo vychystávaní tovarov, ako aj pri preprave tovarov identifikáciou najvhodnejších trás vzhľadom na aktuálne okolnosti a pretrvávajúce podmienky.  

Chcete sa dozvedieť viac o digitalizácii a veľkých dátach v priemysle?

 

MOHLO BY VÁS TIEŽ ZAUJÍMAŤ

Ako zvýšiť produktivitu skladu banner Agilne vnútropodnikové zásobovanie banner Na ceste k automatizovanému skladu banner Inteligentná intralogistika banner