Bratislava Business Week 2019 : Umelá Inteligencia v priemysle

28.03.2019

Business Week Bratislava 2019

Začiatkom apríla sa v Bratislave uskutoční „multikonferencia“ Bratislava Business Week, ktorá počas 4 dňoch privíta 100 spíkrov na horúce témy z rôznych oblastí vrátane digitalizácie a automatizácie priemyslu (Industry 4.0).

Každý deň konferencie bude venovaný jednému tematickému bloku:

  • 1. apríl - Strategy Design s podtitulom Nová ekonómia v rozvoji
  • 2. apríl - Innovation Summit zameraný na nové technológie formujúce budúcnosť
  • 3. apríl - Excellence Marathon o dátach, investovaní a vodcovstve
  • 4. apríl - Human Empire s hlavným motívom Zákazníci vs zamestnanci: Kto je kráľ? 

Sekcii Innovation Summit bude dominovať aktuálna téma umelej inteligencie a je vplyv na podnik a podnikanie. Súčasťou tohto bloku budú aj prednášky týkajúce sa digitalizácie priemyslu a Industry 4.0.

ANASOFT ako spoločnosť so skúsenosťami v digitalizáciia automatizácii logistických a priemyselných procesov bola prizvaná do tematického bloku Industry 4.0 Revolution: Turning Innovation into Value.

                                Bratislava Business Week program

Zástupcovia Smart Industry divízie budú rozprávať o praktických príkladoch implementácie technológie digitálneho dvojčaťa (Digital Twin) a rozšírenej inteligencie (Augmented Intelligence) v rámci inteligentných riešení pre výrobu a logistiku dňa 2. apríla.

Technológia digitálneho dvojčaťa sa používa od roku 2002, avšak jej nasadenie sa najčastejšie využíva v pasívnej forme, teda ako virtuálny model navrhnutý pre simulácie a analýzy. Vzhľadom na potenciál funkcionality digitálneho dvojčaťa predstavuje táto technológia kľúčový predpoklad správne fungujúcich kyberneticko-fyzikálnych výrobných systémov.

     Bratislava Business WeekPráve v kyberneticko-fyzikálnych systémov navrhnutých pre optimalizáciu a automatizáciu výrobných a  logistických operácií sa digitálne dvojča využíva ako inteligentný informačný agent autonómne riadiaci vybrané činnosti vo vnútropodnikovom alebo medzipodnikovom prostredí.

Technológia umelej inteligencie (AI) postupne preniká do všetkých oblastí a sfér. Stala sa aj prirodzenou súčasťou digitálnej transformácie priemyslu a logistiky. Aj keď sa využíva v rámci autonómnych a samoučiacich sa algoritmov, výraznú pridanú hodnotu vnáša do procesov ako nástroj rozšírenia kognitívnych schopností pracovníkov  výroby a logistiky.

Kombinácia strojovej inteligencie (Machine Intelligence) a ľudských kognitívnych schopností (Human Intelligence) v rámci jednotlivých procesov prispieva nielen k včasnému, kvalitatívne správnemu a efektívnejšiemu napĺňaniu úloh, ale zároveň robí priemyselné a logistické procesy agilnejšími a dynamickejšími. 

Súčasťou prednášky budú aj praktické príklady z nasadenia oboch technológií do výrobných a logistických podnikov.

                         Bratislava Business Week 2019

 

MOHLO BY VÁS TIEŽ ZAUJÍMAŤ

Ako zvýšiť produktivitu skladu banner Agilne vnútropodnikové zásobovanie banner Na ceste k automatizovanému skladu banner Inteligentná intralogistika banner