Umelá inteligencia v logistike | Webinár

22.07.2019

Umelá inteligencia v logistike | Webinár

Súčasné procesy logistiky, prepravy a riadenia zásobovacieho reťazca sa nachádzajú uprostred éry intenzívnej transformácie. Medzi kľúčové katalyzátory týchto zmien sa zaraďuje umelá inteligencia. Viac o automatizácii podnikovej logistiky sa dozviete z webinára Umelá inteligencia v logistike.

 

Umelá inteligencia a transformácia logistiky

Umelá inteligencia (AI) patrí v súčasnosti medzi technológie s obrovským inovačným potenciálom. Vďaka možnostiam, ktoré so sebou prináša, sa umelá inteligencia stala prirodzenou súčasťou automatizačných iniciatív podnikov, obzvlášť pri digitálnej transformácii logistiky.

Prvky umelej inteligencie vnášajú pridanú hodnotu do procesov vnútropodnikového zásobovania, riadenia skladu (WMS) a optimalizácie materiálových tokov.

Rozšírená inteligencia a digitálne dvojča

Narastajúce využívanie prvkov umelej inteligencie je zapríčenené najmä schopnosťou tejto technológie spracovávať enormné množstvá aktuálnych informácií o prebiehajúcich logistických procesoch v reálnom čase, vrátane všetkých prichádzajúcich požiadaviek na logistiku. V praxi to znamená predovšetkým zvyšovanie agilnosti a flexibilnosti zásobovacích procesov. 

Úspešným a prínosným riešením sa postupne stáva aj kombinácia strojovej a ľudskej inteligencie, teda rozšírená inteligencia (Augmented Intelligence). Rozšírená inteligencia najúčinnejšie prispieva k zvýšeniu kvality a efektivity vykonávaných operácií v prepravných a zásobovacích procesoch, čo v konečnom dôsledku vedie napríklad k zlepšovaniu včasnosti dodávok. Rozšírená inteligencia preto nachádza uplatnenie v rozsiahlej škále procesov od spracovania dát určených pre rozhodovacie procesy až po komplexné riadenie zásobovacieho reťazca. 

Okrem umelej inteligencie sa webinár zameriava aj na ďalšiu významnú technológiu inteligentného priemyslu a logistiky - digitálne dvojča. Význam tejto technológie v podnikoch narastá z roka na rok aj vďaka stúpajúcemu počtu pripojených zariadení do priemyselného internetu vecí (IIoT).

Digitálne dvojča sa často využíva pri monitorovaní tovaru, materiálu a výrobkov, pri zlepšení dosledovateľnosti pôvodu výrobku formou jeho digitálneho rodného listu (traceabilita), alebo pri simuláciách logistických procesov. Okrem toho však technológia digitálneho dvojčaťa zabezpečuje dynamické riadenie strojov, zariadení a procesov vo vnútropodnikovom a medzipodnikovom zásobovaní aj s využitím prvkov umelej inteligencie. 

PREDNÁŠAJÚCI

           Umelá inteligencia (AI) v logistike

Súčasťou webináru sú aj konkrétne prípadové štúdie o využití umelej inteligencie pri riadení zásobovania a logistiky.

Získajte prístup k prednáške:

 

 

Súhlasím so spracúvaním osobných údajov spoločnosťou ANASOFT APR, spol. s r.o. v rozsahu meno, priezvisko, e-mail na marketingové účely - zasielanie newslettera a informácií súvisiacich so službami a produktami spoločnosti, realizovaných podujatí a pod. Odvolanie súhlasu je možné kedykoľvek kliknutím na linku v newsletteri alebo na mailovej adrese gdpr@anasoft.com, ktorá zároveň slúži aj na uplatnenie práv dotknutých osôb podľa §21 až 27 a §100 Zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov v aktuálnom znení.

 

Spoločnosť ANASOFT APR, spol. s r.o. spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu kontaktného formulára za účelom kontaktovania Vás vybraným komunikačným kanálom. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov na tento účel rešpektujeme a dodržiavame Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov. Máte právo proti tomuto spracúvaniu namietať, a ak tak chcete urobiť, môžete tak urobiť kedykoľvek na mailovej adrese gdpr@anasoft.com alebo na korešpondenčnej adrese spoločnosti.


* Povinné položky

Mohlo by vás zaujímať

Ako zabezpečiť Just in Time zásobovanie pri stúpajúcej variabilite výroby | Webinár

Ako zabezpečiť včasné zásobovanie výrobných liniek a pracovísk správnymi a kvalitatívne nezávadnými komponentami pri stúpajúcej variabilite vyrábaných produktov?

Digitálna výroba: Kolektívna inteligencia v smart výrobe | Video

Ako efektívne optimalizovať a automatizovať logistiku vo výrobe a pri riadení zásob? Aké je praktické využitie kolektívnej inteligencie a digitálnych dvojčiat vo výrobných a logistických procesoch?

Digitálna automatizácia skladovej logistiky | Webinár

Záznam webinára Česko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory a spoločnosti ANASOFT o možnostiach a spôsoboch digitálnej automatizácie riadenia skladovej logistiky. Stratégie naskladnenia a vychystania zákazníckych objednávok sú demonštrované na prípadovej štúdii zo spoločnosti Dedoles.