6 najväčších trendov v riadení skladu a skladovej automatizácii na rok 2023

05.01.2023

Najväčšie trendy v riadení skladu a skladovej automatizácii na rok 2023

S novým rokom prichádzajú aj nové výzvy, ktorým budú musieť manažéri a prevádzkovatelia skladov čeliť. Vyberáme šesť dominantných trendov, na ktoré by sa mali zamerať spoločnosti s vlastným skladom.

Po intenzívnych dvoch rokoch pandémie nepoľavil tlak na skladové procesy a dodávateľské reťazce ani v uplynulom roku 2022. Namiesto sanácie následkov pandémie museli skladoví manažéri a prevádzkovatelia skladov opäť čeliť ďalším výzvam. Situácia permanentného krízového manažmentu nebude ustávať ani s príchodom nového roku 2023.

Už teraz vieme, že

 • pretrvávajúca energetická kríza,
 • vojna na Ukrajine,
 • a neprestajný nedostatok zamestnancom

si budú vyžadovať

 • rozvážne investície,
 • precíznu prácu s podnikovými zdrojmi,
 • a adaptáciu zásobovacích strategií

pre nestále obdobie. 

Aj napriek týmto prevádzkovým obštrukciám budú požiadavky trhu a zákazníkov na poskytované služby neustále stúpať.

Tie sa predovšetkým vzťahujú na

 • pro-zákaznícku orientáciu, teda rozširovanie služieb a zvyšovanie klientskeho komfortu,
 • ako aj omnoho flexibilnejšie riadenie zásobovacích reťazcov a logistických tokov.

Popri tom sa bude riadenie zásobovania na základe dát a pomerne precíznych predikcií stávať dominantnou formou rozhodovania, ktorá sa bude vzťahovať primárne na

 • riadenie zásob,
 • riadenie objednávok,
 • a (re)organizáciu skladu.

Aj vzhľadom na predchádzajúci rok a očakávané udalosti sme sa pozreli na kľúčové trendy, ktoré budú dominovať pri

 • riadení skladu,
 • skladovej automatizácii,
 • a digitalizácii zásobovania

počas roku 2023.

6 najväčších trendov v riadení skladu a skladovej automatizácii na rok 2023

1. omnikanálová logistika podporená rastom digitálneho retailu

Rast online retailu nie je iba pretrvávajúcim dedičstvom pandémie. Vzhľadom na

 • pokročilú mieru digitalizácie,
 • dostupné aplikácie a platformy pre online predaj,
 • ako aj ďalšie možnosti digitalizácie

sa online predaj stáva každodennou normou. Aj preto odborníci očakávajú exponenciálny rast e-commerce odvetvia počas roku 2023, a to aj napriek vysokej inflácii. Aj keď sa očakáva 1%-2,3% rast počas prvého polroka, v druhej časti roka by sa mala miera online predaja zvýšiť až na 3,6%-4,7%.

Jedným z významných aspektov nárastu online predaja je aj

 • spravovanie a riadenie zásob,
 • a digitálna automatizácia skladu,

ktoré sú vďaka dostupným softvérovým riešeniam jednoduchšie ako kedykoľvek predtým.

Pohodlie nakupovanie cez internet navyše zvyšuje počet zákazníkov, čo v konečnom dôsledku vyvoláva ešte väčší dopyt po maloobchodných online službách.

Na druhej strane rastúci počet online predajcov a konkurenčný boj medzi nimi bude vyvolávať ešte väčší dopyt po rozšírených službách a ich kvalite. Tento dopyt bude možné uspokojiť omnikanálovou logistikou.

Kombinácia rôznych nákupných možností

 • vo virtuálnom
 • ako aj fyzickom priestore

spolu s ďalšími alternatívnymi predajnými kanálmi posúvajú koncept omnikanálového predaja na úroveň bežného štandardu.

To znamená, že pri rozširovaní predajných kanálov musia spoločnosti prehodnotiť

 • súčasné logistické a zásobovacie procesy,
 • technológie využívané na ich zabezpečenie,
 • informačnú a dátovú infraštruktúru podporujúcu predajné činnosti s riadením objednávok.

Na to, aby podnik úspešne prešiel na model omnikanálového predaja a zabezpečil jeho požadovanú výkonnosť, musí prispôsobiť a vo väčšine prípadov aj inovovať

 • riadenie skladu,
 • riadenie distribučného centra,
 • alebo fulfillmentovej logistiky.

Postupy

 • multikanálovej
 • a omnikanálovej logistiky

predstavujú komplexnejšie výzvy v porovnaní s lineárnym vychystávaním pri konvenčnom jednokanálovom predaji. Ale momentálne patria medzi najefektívnejšie formy ako obsluhovať rôznorodé zákaznícke segmenty v nemalých objemoch naraz. A ich význam bude počas roka roka 2023 ďalej rásť.

digitálny retail omnikanálová logistika

2. Adaptácia logistiky na predplatiteľské služby

V posledných rokoch sa predplatiteľské služby stávajú čoraz populárnejšími medzi spotrebiteľmi.

Predplatiteľský (členský) model sa okrem služieb ako je

 • streaming filmov a seriálov,
 • navštevovanie fitness centier,
 • alebo hranie videohrier

stáva čoraz rozšírenejší aj pri tradičnejších, a predovšetkým ne-digitálnych, tovaroch.

Otvára sa tak nový segment, kde už existuje nezanedbateľný dopyt po takzvanom maloobchodnom predplatiteľstve - „e-tail subscription“. E-tail je skratka od „electronic retailing“, teda elektronického maloobchodu.

Predplatiť sa už dajú

 • knihy,
 • oblečenie,
 • kozmetické produkty a drogistický tovar,
 • hračky,
 • či produkty pre domácich miláčikov.

Zákazníci môžu vo svojej pravidelnej zásielke

 • vopred ohlásené typy položiek,
 • položky z precíznej kurately predajcu,
 • alebo personalizovaný tovar na základe vopred zadefinovaných osobných preferencií.

Taktiež môžu mesačne dostávať niekoľko kusov položiek alebo ich obdržia vo forme predplatiteľského boxu, ktorý môže obsahovať niekoľko rôznorodých typov položiek. Z pohľadu predajcov ide aj o vytvorenie unikátneho zákazníckeho zážitku, najmä pri takzvaných mystery boxoch. Zzákazník vopred netuší aký tovar presne dostane, vie len zameranie (videohry, popkultúra alebo oblečenie).

Tento nákupný model je súčasťou širšej zmeny v celom odvetví. Tá sa týka

 • z prechodu stratégie tlaku (push) – predajcovia vytvoria zásobu, z ktorej si zákazníci vyberajú položky
 • na stratégiu ťahu (pull) – predajca už dopredu vie aké položky bude predávať a expedovať zákazníkom.

S týmto nákupným správaním súvisí nevyhnutne aj prispôsobenie logistických procesov.

Zmena logistiky sa neviaže na predikciu obrátkovosti konkrétnych položiek, či zabezpečenie ich dostupnosti v skladoch, ale primárne na

 • kompletizačné (kitting) služby,
 • balenie a prebaľovanie,
 • a dodacie možnosti.

adaptácia logistiky na predplatiteľské služby

3. defragmentácia skladu pre skrátenie dodacích lehôt

V súčasnosti sa konkurenčný súboj medzi online a klasickými predajcami odohráva aj na poli najkratšej dodacej lehoty.

A zákazníci sa prikláňajú tým predajcom, ktorí poskytujú pri nákupoch

 • väčší zákaznícky komfort,
 • a najkratšie dodacie lehoty

Na prispôsobenie sa očakávaniam zákazníkov musia byť prevádzkovatelia v online predaji ako aj v kamenných obchodoch správne vybavený.

V prvom rade potrebujú rýchly ERP systém, ktorý je schopný bezodkladne a efektívne spracovávať prichádzajúce objednávky.

V druhom rade potrebujú nemenej výkonný WMS systém, ktorý rovnako efektívne riadi vychystávanie objednávok a ich expedíciu.

Dopyt po čoraz kratšej dodacej dobe vytvára enormný tlak na riadenie zásob a logistickú infraštruktúru poslednej míle. Predajcovia preto rozširujú alternatívy ako si zákazníci môžu svoju objednávku prevziať tak, aby im čo najviac vyhovovalo

 • miesto,
 • čas,
 • a forma prebratia objednávky.

Jedným zo spôsobov, ako sa pripraviť na kolísavé objemy objedávok v sezóne a mimo nej bez toho, aby mali negatívny dopad dodacie lehoty je defragmentácia skladu.

Degragmentácia skladu je sofistikovaná forma "upratania" skladu založená na presných dátach o pohyboch zásob, manipulácie s nimi ako aj  podrobnej analýze objednávok. Zároveň je súčasťou konceptu "data-driven" skladu, teda riadenia skladovacích procesov na základe relevantných dát. Defragmentácia skladu môže byť súčasťou hĺbkového auditu skladovania, ktorá dáva odpovede aj na súvislosti medzi položkami a logistickými procesmi.

Najčastejším výstupom je návrh reorganizácie

 • skladu,
 • procesov,
 • alebo technológií,

tak, aby nové rozloženie vyhovovalo čo najviac najpravdepodobnejšiemu nákupnému správaniu zákazníkov a trhovým požiadavkám.

Takáto forma auditu posyktuje navyše aj odpovede na kľúčové otázky z hľadiska plánovania a efektívneho riadenia procesov a zdrojov:

 • aké typy zásob,
 • v akých množstvách,
 • a v akých obdobiach,

má biznisový zmysel držať na sklade a na ktorých konkrétnych skladových miestach.

Súčasťou analýzy je aj návrh odstránenia tovarov, ktoré sa dostatočne nepredávajú alebo ich rozmery a skladovacie požiadavky spomaľujú prietok natoľko , že je neefektívne ich držať medzi zásobami.

Pokročilé WMS systémy už disponujú funkciou defragmentácie skladu. Navyše táto funkcia je automatizovateľná, čo znamená že WMS systém môže generovať nové rozloženie skladu nielen

 • pre ďalší kvartál,
 • letnú, či zimnú sezónnu,
 • na nasledovný mesiac, týždeň,
 • ale aj na ďalšiu ďalšiu pracovnú zmenu.

defragmentácia skladu reorganizácia skladovania

4. hĺbkové Dátové analýzy prE výkonnEJŠÍ sklad

Digitalizácia priniesla oveľa väčšiu

 • prehľadnosť,
 • a transparentnosť

aj do riadenia skladu a zásobovania.

Manažéri a prevádzkovatelia skladov majú v súčasnosti k dispozícii omnoho viac presných informácií a dát na základe ktorých môžu robiť

 • kvalifikované
 • a strategické rozhodnutia.

Vďaka dátovej analýze majú manažéri skladu panoramatických prehľad o tom, čo sa deje v ich skladoch a zásobách v reálnom čase vrátane

 • skladových a prepravných nákladoch,
 • výkonnosti skladových operácií,
 • stave zákazníckych objednávok
 • a ďalších dôležitých faktorov,

ktoré zabezpečujú včasný a bezchybný priebeh

 • naskladnenia zásob,
 • vychystávania tovarov,
 • kompletizácie objednávok,
 • a expedície zákazníckych zásielok.

Dátová analytika odhaľuje skryté a opakujúce sa vzorce v skladových procesoch, vďaka ktorým je možné

 • minimalizovať chyby,
 • optimalizovať efektívnosť procesov,
 • a identifikuje osvedčené postupy ("best practices") vzhľadom na ergonómiu skladových operácií.

Keďže podniky kladú čoraz väčší dôraz na rozhodovanie založené na reálnych údajoch, dátová analytika pre riadenie skladu vyniká ako neoceniteľný nástroj na dosahovanie konkurencieschopnosti.

Súčasné pokročilé WMS systémy generujú veľké objem dát. Z týchto dát dokážu manažéri logistiky, či prevádzkovatelia skladov vytvárať predikčné modely aj s pomocou strojového učenia a inteligentných algoritmov. A to predovšetkým pre:

 • očakávanú obrátkovosť pre nadchádzajúce obdobie,
 • organizáciu skladu podľa kategórií tovarov ako sú najpredávanejšie tovary, či položky, ktoré sa najčastejšie objednávajú alebo vychystávajú spolu,
 • ideálne hladiny zásob pre jednotlivé obdobia.

V súčasnosti podniky stále dostatočne nevyužívajú potenciál, ktorý im prináša hĺbková analýza skladu a skladových procesov. Z auditu skladu profitujú aj spoločnosti, ktoré ešte nepripravujú väčší projekt automatizácie svojich skladovacích procesov.

Audit skladu odhalí

 • najčastejšie chyby pri naskladňovaní, vychystávaní a expedícii objednávok,
 • úzke miesta,
 • duplicitné operácie,
 • neefektívne vychystávacie trasy,
 • neúčinné technológie,
 • prestoje.

Identifikácia ako aj kvantifikácia najbolestivejších bodov v sklade umožní vypracovať sadu presných a účinných

 • rýchlych,
 • a štrukturálnych náprav

ktoré pomôžu s rýchlou

 • optimalizáciou výkonnosti vychystávania,
 • zlepšením efektívnosti procesov,
 • a zároveň aj ušetria časť prevádzkových nákladov.

Každý sklad je unikátny aj preto by mali byť nápravy adresné a založené výhradne na údajoch z príslušného skladu. Pri snahe inšpirovať sa k lepšiemu riadeniu skladu to nemá zmysel robiť v cudzom sklade. Najčastejšími výsledkami auditu sú:

 • štandardizácia kľúčových procesov,
 • úprava metód príslúšných skladových činností,
 • reorganizácia uloženia zásob,
 • nový prepočet hladín vybraných zásob,
 • adaptácia hierarchie regálov,
 • prispôsobenie horizontálneho zaskladňovania,
 • nové prerozdelenie skladovacích zón,
 • zmena vychystávacích a zaskladňovacích trajektórií.

Získavanie týchto poznatkov sa dá automatizovať pokročilými WMS systémami, nakoľko v závislosti od typu tovarov môže dochádzať k

 • pravidelným zmenám v odberateľských množstvách,
 • či trhových preferencií konkrétnych tovarov vzhľadom na ďalšie externality.

hĺbková dátová analýza skladu a zásobovania

5. posilnenie skladovej flexibility

Počas turbulentných období stúpajú aj nároky na skladové priestory. Predajcovia môžu mať medzi sezónnym a mimo sezónnym objemom, a tým pádom aj produktivitou, radikálny rozdiel v

 • kvantitách objednávok,
 • ale aj typoch skladovaných a vychystávaných položiek.

Aj preto potrebujú skladový priestor, ktorý sa dokáže prispôsobiť ich aktuálnym alebo očakávaným požiadavkam. Obzvlášť v období stúpajúcich energetických nákladov nie je pragmatické platiť za nevyžívaný priestor.

Jedným zo spôsobov je reorganizácia skladu a uloženia zásob podľa

 • podrobného rozboru skladu,
 • a prediktívnych prognóz na nasledujúce obdobia.

Trendom na rok 2023 je "dokázať viac v menšom priestore".

To v praxi znamená maximalizovať využitelnosť celého priestoru, ktorý ma firma momentálne k dispozícii aj vzhľadom

 • na plánované objemy vychystaných tovarov,
 • ale aj na ďalšie pridružené služby alebo procesy.

Postupov ako zvýšiť pružnosť skladu existuje niekoľko.

Medzi najrozšírenejšie, ktoré sa budú aj počas tohto roka dostávať do popredia sú:

 • uprednostnenie vertikálneho skladovania a využitie nadzemných priestorov (napríklad mezanínom),
 • nasadenie automatizačnej technológie ako sú autonómny mobilní roboti (AMR),
 • využívanie sofistikovaných skladovacích technológií automatické regálové zakladače ako napríklad AutoStore,
 • alebo inštalácia automatických triediacich a distribučných systémov,
 • implementácia WMS systémov pre zvýšenie agilnosti skladových procesov.

viac skladovej flexibility vertikálne zakladanie

6. Skladová robotizácia ako služba (RaaS)

V súčasnosti sa už žiadny sklad neobíde bez nejakej formy automatizácie.

Malé sklady väčšinou využívajú čítačky alebo skeneri čiarových kódov, vďaka ktorým sa automatizuje predovšetkým administratíva

 • príjmu a výdaja tovarov,
 • kontroly zásob,
 • a inventarizácie.

Čítačky čiarových kódov navyše v skladoch

 • urýchľujú vychystávanie tovarov,
 • minimalizuje sa chybovosť pri príjme zásob,
 • a pomáhajú s automatickým odpisovaním vyskladnených a expedovaných tovarov.

Väčšie sklady alebo sklady s vyšším denným prietokom využívajú sofistikovanejšie automatizačné technológie.

Tie technológie pomáhajú redukovať väčšiu časť manuálnej práce

 • pri fyzickej manipulácii s tovarmi a objednávkami
 • ako aj pri kompletnom administratívnom spracovaní zákazníckych objednávok.

Neodeliteľnou súčasťou výbavy veľkých distribučných centier alebo vysoko-prietokových skladov sa stávajú:

 • WMS systémy,
 • WES systémy,
 • WCS systémy,
 • zakladacie systémy,
 • automaticky navádzané vozíky (AGV),
 • stacionárne automatizačné riešenia,
 • komplexné dopravníkové systémy,
 • alebo mobilné robotické fulfillmentové systémy.

Práve skladová robotizácia sa stáva čoraz horúcejšou témou aj následkami

 • permanentného nedostatok kvalifikovaných pracovníkov
 • alebo ich zvýšenej fluktuácie.

Skladoví roboti poskytujú prevádzkovateľom skladu

 • presnosť,
 • spoľahlivosť,
 • produktivitu,
 • a rýchlosť,

ktorú by za normálnych okolností dosahoval len veľmi dobre zohratý pracovný tím.

Kľúčovou výhodou robotizácie, a to predovšetkým pre nestále obdobia, je ich adaptabilita.

Prácu robotov je možné prispôsobiť aktuálnym okolnostiam na trhu, či v sklade, čím sklad a jeho procesy získavajú rozšírenú flexibilitu.

Aj vďaka robotom môžu manažéri skladu bezodkladne

 • prispôsobiť sa na nové trendy na jednotlivých trhoch,
 • reagovať prudké zmeny v odberateľskom správaní,
 • nasadiť procesy na nové požiadavky zákazníkov,
 • alebo meniť parametry príslušného skladu alebo vybraných skladovacích zón.

Pridanú mieru flexibility pri nasadzovaní a využívaní skladovej robotizácie umožňuje model robotizácie ako služby (RaaS).

Prevádzkovatelia si môžu roboty prenajímať na časovej báze alebo podľa ich výkonu (napríklad podľa množstva vykonaných pickov alebo expedovaných bezchybných objednávok).

Tieto náklady navyše spadajú do prevádzkového rozpočtu a nie do investičného.

Prínosom robotizácie ako služby je aj fakt, že pri zmenách na trhu alebo v riadení procesov je možné

 • roboty strategicky preorganizovať,
 • alebo upraviť veľkosť používanej flotily.

Nasadenie robotov na vychystávanie (picking) objednávok alebo presun tovarov už v súčasnosti nemá veľké nároky na prípravu infraštruktúry a pokročilé WMS/WES systém sú integrovateľné s automatizačnými a robotickými technológiami.

skladová robotizácia ako služba

 

5 chýb v e-commerce logistike a ako sa im vyhnúť

Aké sú najčastejšie chyby v e-commerce logistike a ako im môžu e-shopy efektívne predchádzať, aby dokázali čeliť každodenným logistickým výzvam.

Ako na podnikovú logistiku v post-pandemickom svete

Úroveň digitalizácie má priamy vplyv na zabezpečenie elasticity a reaktívnosti logistických procesov rovnako počas štandardnej prevádzky ako pri krízovom manažmente.

6 spôsobov ako zvýšiť ziskovosť skladu

Existuje niekoľko možností a spôsobov, akými sa dá zvýšiť ziskovosť skladu, optimalizovať prevádzkové náklady a zároveň prispieť k zlepšeniu výkonnosti skladu alebo distribučného centra.