Exponenciálne technológie a výrobné podniky | Videoprednáška

13.08.2019

Exponenciálne technológie a výrobné podniky  Videoprednáška

Aké zmeny prináša digitalizácia do priemyslu a logistiky? Ktoré nové technológie budú najviac ovplyvňovať  výrobné a zásobovacie procesy? Na čo sa treba pripraviť vo výrobných podnikoch v súvislosti s exponenciálnymi technológiami?

Digitalizácia a exponenciálne technológie redefinujú riadenie výrobných a logistických procesov. Zavedené proecsné a strategické modely strácajú efektívnosť v dobe digitálnej transformácie a automatizácie (Industry 4.0). Podniky sa preto musia pripraviť na ďalšie zmeny, ktoré exponenciálne technológie a inovácie prinášajú.

Aké zmeny čakajú podniky objasňuje prezident spoločnosti ANASOFT, Michal Hrabovec, vo videoprednáške o trendoch digitalizácie a automatizácie a ich priamych dopadoch na logistiku a priemysel. V prednáške zároveň vysvetľuje ako Internet vecí (IoT), Internet služieb (IoS), umelá inteligencia (AI) a digitálne dvojča umožňujú inteligentné a autonómne riadenie procesov.

Digitalizácia a inteligentný priemysel

Získajte exkluzívny prístup k videoprednáške:

 

 

Súhlasím so spracúvaním osobných údajov spoločnosťou ANASOFT APR, spol. s r.o. v rozsahu meno, priezvisko, e-mail na marketingové účely - zasielanie newslettera a informácií súvisiacich so službami a produktami spoločnosti, realizovaných podujatí a pod. Odvolanie súhlasu je možné kedykoľvek kliknutím na linku v newsletteri alebo na mailovej adrese gdpr@anasoft.com, ktorá zároveň slúži aj na uplatnenie práv dotknutých osôb podľa §21 až 27 a §100 Zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov v aktuálnom znení.

 

Spoločnosť ANASOFT APR, spol. s r.o. spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu kontaktného formulára za účelom kontaktovania Vás vybraným komunikačným kanálom. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov na tento účel rešpektujeme a dodržiavame Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov. Máte právo proti tomuto spracúvaniu namietať, a ak tak chcete urobiť, môžete tak urobiť kedykoľvek na mailovej adrese gdpr@anasoft.com alebo na korešpondenčnej adrese spoločnosti.


* Povinné položky

MOHLO BY VÁS TIEŽ ZAUJÍMAŤ

Digitálne dvojča: Inteligentný podnik a smart výroba

Dôležitosť technológie digitálneho dvojčaťa a jej prínos spočívajú v jej simultánnom duálnom nastavení ako simulačného a riadiaceho nástroja. Digitálne dvojča v kombinácii s Internetom vecí (IoT) a strojovou inteligenciou (MI) dokáže transformovať bežné objekty na inteligentné veci.

Globálne megatrendy v logistike a priemysle

Nastupujúce desaťročie so sebou prinesie ďalšie revolučné zmeny, ktoré budú mať priamy dopad aj na logistiku a priemysel. Príchod roku 2020 predznamenáva viaceré kľúčové globálne trendy, v ktorých práve nové technológie budú zohrávať nenahraditeľnú úlohu.

Anatómia inteligentného priemyslu: AIoT a autonomizácia

Internetom sa revolúcia v priemysle a logistike neskončila. Nové technológie ako digitálne dvojčatá a umelá inteligencia menia výrobné postupy a princípy, čo následne vedie k transformácii na dynamické a autonómne riadenie výrobných a zásobovacích procesov. Distribuovaná produkcia, inteligentná automatizácia a dynamická škálovateľnosť sú kľúčové vlastnosti výrobných podnikov nastupujúcej dekády.