Digitálna výroba 2020: Kolektívna inteligencia v smart výrobe | Video

19.10.2020

kolektívna inteligencia chytrá výroba digitálna výroba 2020

Ako efektívne optimalizovať a automatizovať logistiku vo výrobe a pri riadení zásob? Aké je praktické využitie kolektívnej inteligencie a digitálnych dvojčiat vo výrobných a logistických procesoch?

Priemysel a logistika patria medzi odvetvia, ktoré sa nachádzajú v centre digitálnej renesancie a inteligentnej automatizácie. Biznis modely a prevádzkové postupy prechádzajú postupnou transformáciou a podniky ich adaptujú na nové štandardy fungovania štíhlejšími, dynamickejšími a agilnejšími metódami, ktoré prinášajú digitálne technológie.

Kolektívna inteligencia predstavuje jeden z technologických trendov a nástrojov, ktorého význam bude s prechodom podnikov na smart výrobu rásť. Okrem autonomizácie výrobnýchzásobovacích operácií prispieva kolektívna inteligencia aj k rozširovaniu flexibility prevádzkových procesov. Táto technológia umožňuje skracovať reakčnú dobu na vnútropodnikové a mimopodnikové okolnosti a zároveň aj zlepšovať odozvu podniku na neštandardné situácie alebo prudké a nečakané zmeny.

Technológiou, ktorá umožňuje využívanie kolektívnej inteligencie pri riešeniach digitálnej automatizácie sú predovšetkým autonómne inteligentné agenty (softvérové boty) - digitálne dvojčatá. Okrem toho sa digitálne dvojčatá nasadzujú aj pri synchronizácii výroby a logistiky, najčastejšie v podobe dynamickej výrobnej logistiky – Milk Run 4.0.

V prednáške z konferencie Digitálna výroba 2020 zameranej na najnovšie výzvy spojené s digitalizáciou priemyselnej výroby sú predstavené dve prípadové štúdie inovatívnych projektov, ktoré využívajú technológie a princípy kolektívnej inteligencie a digitálnych dvojčiat. Uvedené projekty predstavujú dve formy automatizácie a zvýšenia efektivity podnikového zásobovania: dynamický Milk Runinteligentné riadenie skladu.

digitálna výroba 2020 kolektívna inteligencia v chytrej výrobe

Prístup k záznamu z konferencie

 

 

Súhlasím so spracúvaním osobných údajov spoločnosťou ANASOFT APR, spol. s r.o. v rozsahu meno, priezvisko, e-mail na marketingové účely - zasielanie newslettera a informácií súvisiacich so službami a produktami spoločnosti, realizovaných podujatí a pod. Odvolanie súhlasu je možné kedykoľvek kliknutím na linku v newsletteri alebo na mailovej adrese gdpr@anasoft.com, ktorá zároveň slúži aj na uplatnenie práv dotknutých osôb podľa §21 až 27 a §100 Zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov v aktuálnom znení.

 

Spoločnosť ANASOFT APR, spol. s r.o. spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu kontaktného formulára za účelom kontaktovania Vás vybraným komunikačným kanálom. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov na tento účel rešpektujeme a dodržiavame Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov. Máte právo proti tomuto spracúvaniu namietať, a ak tak chcete urobiť, môžete tak urobiť kedykoľvek na mailovej adrese gdpr@anasoft.com alebo na korešpondenčnej adrese spoločnosti.


* Povinné položky