Ako zvýšiť produktivitu skladu [Prípadová štúdia]

09.10.2018

Ako zvýšiť produktivitu skladu [Prípadová štúdia]

Výrobné spoločnosti rovnako ako aj logistické firmy zásobujúce výrobné závody čelia problému viazania kapitálu v skladových zásobách ako aj hromadeniu sa materiálu. Preto sa snažia zabezpečiť plynulý materiálový tok, čo je rovnaká výzva aj pre obchodno-distribučné spoločnosti a s rozširovaním e-Commerce aj pre prevádzkovateľov elektronických obchodov.

Spoločnosti prevádzkujúce sklady musia vychystávať objednávky zákazníkov načas a bezchybne. Sklady a prekladiská spracovávajú nepreberné množstvo objednávok pre maloobchodných aj veľkoobchodných odberateľov a vychystávajú vysoko variabilné položky v premenlivých objemoch.  

Inteligentná logistika : Dynamický picking

Prevádzkovatelia e-shopov sa musia vyrovnávať s premenlivými preferenciami zákazníkov, čo sa zároveň odráža aj na rozširovaní portfólia a zvyšovaní variability ponúkaných tovarov, ale aj neustálom tlaku na zvyšovanie kvality služieb, znižovanie dodacích lehôt alebo dodatočným zmenám v už spracovaných objednávkach.

V momente, keď sa súčasné skladové procesy a outbound logistika stávajú dlhodobo neudržateľnými alebo kvalita a včasnosť dodávok už nie je postačujúca, firmy sú nútené inovovať vychystávanie a zvyšovať jeho výkonnosť.

              Inteligentná logistika : Dynamický picking - Zadanie

ANASOFT zabezpečil digitálnu transformáciu logistických procesov v sklade obchodno-distribučnej spoločnosti podnikajúcej s drobným a veľkoplošným tovarom vo vysokých objemoch a variáciách určených dve skupiny zákazníkov: spotrebiteľov a spracovateľov. Spoločnosť sa rozhodla optimalizovať procesy za účelom efektívnej správy skladových zásob ako aj vychystávacích činností, čo by jej zároveň umožnilo zväčšiť rozsah svojich aktivít.

Hlavné činnosti v sklade spoločnosti zahŕňajú príjem materiálu a tovaru od dodávateľov, jeho uskladnenie, spracovávanie klientskych objednávok z e-shopovej platformy, vychystávanie položiek, kompletizovanie objednávok s následnou expedíciou zákazníkom.

Digitálna transformácia skladu

Pre automatizáciu a optimalizáciu riadenia skladu ako aj inbound a outbound logistiky si vybrala Smart Industry riešenie EMANS. EMANS ako systém inteligentného riadenia priemyselných procesov disponuje širokou škálou funkcií, vrátane modulov na riadenie materiálového toku a jeho jednotlivých častí ako je správa skladu (Warehouse Management System).

Spoločnosť už mala zavedený ERP systém, preto bola bezproblémová integrácia systému EMANS s firemným ERP dôležitým predpokladom úspešnej implementácie. V ERP systéme sa manuálne evidoval naskladnený a vyskladnený tovar a rovnako prebiehala aj inventarizácia skladových zásob. Skladníci nepoznali presné umiestenie jednotlivých položiek, aj preto, že všetok tovar sa nachádzal v identických krabiciach. Absencia pevného evidenčného systému navyšovala neproduktívny čas pri príprave a vychystávaní objednávok.

Pôvodný stav skladu

Riadenie skladu WMS

Digitalizácia a technológie Priemyslu 4.0 ovplyvňujú zásadným spôsobom aj automatizáciu logistických procesov. Prostredníctvom WMS modulu systému EMANS dochádza k štandardizáciiformalizácii procesov pri príjme, naskladňovaní a vychystávaní tovaru, čo zároveň umožnilo rýchlo a efektívne premeniť neriadený sklad klienta na sklad riadený. Po implementácii modulu WMS a následnom zadefinovaní pravidiel naskladňovania a vyskladňovania môže systém EMANS optimálne spravovať obsadzovanie skladových pozícií a súčasne vytvárať priority pri vychystávaní objednávok klientov.

Zásobovanie skladu

Pri zásobovaní centrálneho skladu - prijímaní, triedení a naskladňovaní prichádzajúceho tovaru (inbound logistika) - nahrá operátor príjemky do systému a postupuje k identifikácii dodaného tovaru skenovacím zariadením. Systém EMANS automaticky zasiela informácie o prijatom tovare do firemného ERP za účelom aktualizácie účtovného stavu zásob.

Zamestnanec môže mať otvorených aj niekoľko príjmových protokolov súbežne, pričom systém rozhoduje o umiestnení jednotlivých položiek v sklade na základe predvolenej sady kritérií ako obrátkovosť, hmotnosť a veľkosť položky. Systém EMANS sleduje a automaticky zaznamenáva všetky pohyby materiálu.     

Implementácia WMS modulu EMANS     

Dynamické vychystávanie 

Dôležitú súčasť zásobovacieho reťazca tvorí proces vychystania objednávky tzv. picking – presun tovaru zo skladových pozícií do zóny nakládky. Picking sa všeobecne považuje za prácnu a nákladnú aktivitu v každom sklade. Výdaje na procesy vychystávania môžu tvoriť až 55% celkových prevádzkových nákladov skladu. Preto je dôležité zabezpečiť čo najefektívnejší spôsob vychystávania.

                               Výdaje na picking môžu tvoriť až 55% prevádzkových nákladov

Systém EMANS umožnil spoločnosti optimalizovať vychystávacie aktivity tzv. dynamickým pickingom. Pri vychystávaní objednávok si pracovník skladu nahrá dodacie listy do skenovacieho zariadenia, pričom ich systém zoraďuje podľa priority. Následne EMANS paralelne naviguje skladníkov k pozíciám jednotlivých položiek. Po identifikácii správnej položky naloží pracovník tovar v potrebnom množstve, potvrdí jeho vychystanie a pokračuje k ďalšej položke.

Systém vyberá najkratšie trasy tak, aby minimalizoval vzdialenosť pri kompletizovaní objednávok. Skladníci sa tak vyhýbajú zónam s nerelevantnými položkami, čo výrazne znižuje celkový čas vychystávania. Okrem výberu optimálnej trasy majú zamestnanci možnosť zvoliť si aj alternatívny variant – navigáciu podľa hmotnosti tovaru. Systém zoradí jednotlivé položky od najťažšej po najľahšiu, aby uľahčil pracovníkovi prípravu objednávky. Súčasne s vyskladňovaním objednaného tovaru pripravuje EMANS aj podklady pre účtovné pohyby v ERP.  

                                  Riadenie skladu WMS

Zvýšenie celkovej efektivity skladových procesov

Implementácia WMS modulu Smart Industry riešenia EMANS umožnila spoločnosti dosiahnuť dynamický a automatizovaný spôsob vychystávania ako aj riadenia skladových zásob, ktorý prispel k zvýšeniu produktivity pri pripravovaní a vyskladňovaní zákazníckych objednávok.

Zamestnanci majú neustále pod dohľadom presný stav skladových zásob, čo im umožňuje flexibilne riadiť zásobovanie skladu a zamedziť situáciám nedostatku ponúkaného tovaru. Rovnako môžu sledovať všetky pohyby jednotlivých položiek do skladu a zo skladu v reálnom čase, pričom systém automaticky posiela podklady na spracovanie dodacích listov do podnikového ERP.

Digitalizácia skladových procesov obchodno-distribučnej spoločnosti Smart Industry riešením EMANS dovoľuje efektívnejšie využívať dostupnú kapacitu ľudských zdrojov prostredníctvom dynamického naskladňovania tovaru a vychystávania objednávok.

Prínosy riešenia EMANS

Algoritmy systému vyberajú optimálne trasy k presným skladovým pozíciám, vďaka čomu sa podarilo eliminovať neproduktívny čas, ktorý predtým pracovníci strávili hľadaním položiek v neriadenom sklade. Zároveň sa podarilo zabezpečiť vysokú kvalitu celého procesu, nakoľko už nedochádza k zámenám tovaru, čo taktiež prispieva k zníženiu doby potrebnej na prípravu objednávok k expedícii.

Okrem možnosti rýchlej položkovej inventúry poskytuje EMANS manažérske výstupy, predovšetkým kľúčové informácie pre rozhodovanie akými je napríklad sledovanie obrátkovosti tovaru alebo efektivity práce skladníkov (OLE). Riešenie EMANS navyše umožnilo účinnejšie využívať dostupné kapacity skladu.

Prínosy riešenia EMANS v sklade

MOHLO BY VÁS TIEŽ ZAUJÍMAŤ

Digitalizácia logistiky a riadenia zásobovacieho reťazca

Digitálna transformácia podnikov a automatizácia výroby sa stávajú normou a nevyhnutnosťou nielen pre expanziu, ale aj pre dlhodobú udržateľnosť procesov. V prípade logistiky ide skutočne o naliehavú požiadavku. Dynamické prostredie v logistickom sektore generuje neustále nové nároky na kvalitu, flexibilitu a typ poskytovaných služieb. 

Éra inovácií v automatizácii skladov a logistiky

Požiadavky na zásobovanie a distribúciu sa prudko menia, čomu zodpovedá aj rapídny vývoj inteligentných riadiacich systémov. Nové technológie z inventára Industry 4.0 založené na internete vecí (IoT), internete služieb (IoS), virtualizácii a nástrojov umelej inteligencie (AI) už v súčasnosti umožňujú generačný posun pri riadení skladu a logistických procesoch so snahou vyhovieť komplexným nárokom omni-kanálovej distribúcie. Nastupujúce systémy WES [Warehouse Execution System] sú súčasťou tejto generačnej zmeny.

Nový retail a omnikanálová distribúcia

Omnikanálová distribučná stratégia sa postupne bude stávať nevyhnutnosťou pre celý segment elektronického obchodu (e-Commerce). Nové logistické technológie prispeli k zoštíhleniu logistických tokov a komfortnejšej spotrebiteľskej skúsenosti pri online nákupoch.