Naskočte vo vašom podniku na vlnu 4. priemyselnej revolúcie už dnes

24.11.2015

Peter Bílik, EMANS Solution Designer, ANASOFT

Industry 4.0 nie je také vzdialené a futuristické, ako by sa mohlo zdať

naskočte vo vašom podniku na vlnu 4. priemyselnej revolúcieKeď som pred 15 rokmi šoféroval na dovolenku neznámymi krajmi,  navigovala ma manželka s roztvorenou mapou na kolenách. Znamenalo to, že som niekedy nevedel, či máme zahnúť do najbližšej uličky, alebo sme mali odbočiť už na predošlej križovatke. Keďže jedinou dynamickou informáciou bol pre nás dopravný servis z rádia, o zápche na diaľnici sme sa dozvedeli zvyčajne až vtedy, keď sme sa v nej ocitli a o policajných hliadkach sme tiež nemali ani potuchy.

Pripúšťam, že to malo isté čaro. Ale viac sa mi páči, ako sa na cestách orientujeme dnes. Na mobile beží bezplatná navigačná aplikácia Waze, ktorá presne vie, ako rýchlo ideme, kam smerujeme a kadiaľ máme ísť. Mapy sú neustále aktualizované, takže sa nemôže stať, že tam kde ešte vlani bola obojsmerná premávka, nás Waze dnes pošle do jednosmerky. Či už sama, alebo na základe vstupu od iných pripojených vodičov, vie aplikácia vyhodnotiť, že sa na našej trase niečo stalo. Na základe toho nielenže upraví predpokladaný čas nášho príchodu, ale aj navrhne obchádzku problémového úseku.

Sociálne siete v priemysle

Waze využíva princíp social networkingu, keďže ide de facto o sociálnu sieť vodičov. Tí do systému môžu manuálne zadávať informácie užitočné pre iných účastníkov cestnej premávky, napríklad o zápchach,
policajných kontrolách, prebiehajúcich rozkopávkach či o cenách benzínu. Zadávanie je jednoduché a jasné, preto nespôsobuje komplikácie vodičom prechádzajúcim problémovým úsekom. Predovšetkým však aplikácia z každého zariadenia, na ktorom beží, automaticky v reálnom čase zbiera dáta a vyhodnocuje ich. Všetky tieto dáta následne analyzuje, aby mohla všetkým používateľom poskytnúť užitočné informácie a navrhnúť optimálne trasy.

Princípy sociálnych sietí, na akých je postavený Waze, prenikajú už aj do priemyselnej výroby. Jedným z najviac frekventovaných pojmov sa stalo v ostatných mesiacoch „Industry 4.0“. Termín, s ktorým pred niekoľkými rokmi prišla nemecká vláda, označuje spôsob využívania informačných a komunikačných technológií, ktorý v priemyselných podnikoch sľubuje zmeny porovnateľné s tými, ktoré v minulosti priniesli priemyselné revolúcie.

Pre rekapituláciu, parný stroj a elektrifikácia vyústili do formovania fabrík a presunu pracovnej sily z poľnohospodárstva do výroby, ale aj k historicky prvému výraznejšiemu nárastu životnej úrovne obyvateľstva. V druhej polovici minulého storočia potom prišla tretia priemyselná revolúcia, keď sa začala výroba automatizovať a robotizovať.

Sociálne siete v priemysle

Základy novej éry

Všetky tieto míľniky zvýšili produktivitu, ale v ostatných dekádach výrobný priemysel v porovnaní s pokrokmi v niektorých iných odvetviach zaostával. Novú vlnu rastu efektívnosti a produktivity má priniesť digitalizácia, ktorá býva spájaná práve s termínom Industry 4.0. Digitalizácia, ktorá nebude spočívať v dopĺňaní ďalších riadiacich jednotiek, ale v ich vzájomnom prepojení tak, aby všetko vo fabrike dokázalo spolu komunikovať a poskytovať inteligentnú podporu pracovníkom.

Základným stavebným prvkom tohto konceptu je internet vecí (Internet of Things). Nie v zmysle inteligentnej chladničky, ktorá automaticky objedná zásoby jedla či pitia. Fabrika v ére Industry 4.0 má tri kľúčové komponenty:

  • Po prvé – je vybavená snímačmi, ktoré neustále automaticky zbierajú dáta zo strojov, zariadení, výrobných pásov, skladov, materiálov a iných komponentov.
  • Po druhé – je pretkaná komunikačnou infraštruktúrou, cez ktorú dokážu stroje komunikovať medzi sebou, s ľuďmi, aj s rôznymi IT systémami.
  • A po tretie – využíva softvér, ktorý dokáže všetky dáta nielen zhromažďovať, ale následne aj vyhodnocovať, analyzovať a vyvodzovať z nich závery. Inými slovami, vnášať do zhluku dát inteligenciu a poriadok.

Čo nám to prinesie

V praxi to môže znamenať, že ak jeden stroj potrebuje operatívne vykonať neplánovanú údržbu a vedľajší stroj má naplánovanú údržbu nasledujúci deň, systém tieto požiadavky nielenže zaznamená, ale automaticky vyhodnotí, že údržbára stačí zavolať raz a nie dvakrát. Alebo systém automaticky zistí, že po istom úkone, napríklad po dotiahnutí skrutiek, sa zvyšuje riziko uvoľnenia hadičky z druhej strany výrobku a upozorní na potrebu zvýšenej opatrnosti, alebo dodatočnej kontroly. Výsledkom by mali byť rýchlejšie, flexibilnejšie a efektívnejšie procesy, nižšia chybovosť a kvalitnejšie výrobky vyprodukované s nižšími nákladmi.

Takáto vízia môže znieť futuristicky. No v skutočnosti už dnes existujú fabriky, ktoré fungujú na princípoch Industry 4.0. Nie je už raritou, že podnik využíva pokročilú integráciu inteligentných a vzájomne prepojených strojov s ľudskou obsluhou.

Vlak už odchádza...

Vlak už odchádzaMenšie a stredne veľké podniky môžu napriek tomu považovať Industry 4.0 za vzdialenú fikciu, ktorej je vo svetle každodenných prevádzkových problémov zbytočné, alebo predčasné venovať pozornosť. To isté si možno mysleli niektorí podnikatelia, keď pred vyše 100 rokmi Henry Ford zavádzal prvú pohyblivú montážnu linku. Táto inovácia však skrátila výrobu jedného automobilu zhruba osemnásobne – z vyše 12 človekohodín na poldruha hodinu, nevraviac o ďalších prínosoch, ako bola eliminácia úrazov na pracovisku.

Niet divu, že výsledkom bol na dlhú dobu celosvetový úspech Fordu, ktorý sa stal synonymom motorizmu a rozšírenia automobilov medzi strednú vrstvu.

Isteže, technológie v priemysle sú dnes niekde úplne inde ako boli pred sto rokmi. Ale základný princíp pohyblivej montážnej linky zostal nezmenený. Obdobne to bude s Industry 4.0. Základné princípy a infraštruktúra, ktoré fabrika položí dnes, pretrvajú celé roky. Dôležité je nezaspať dobu a začať čím skôr, hoci iba s malými krokmi.

MOHLO BY VÁS TIEŽ ZAUJÍMAŤ:

Chcete vedieť viac?