Aký dopad má svetové prvenstvo Slovenska na náklady výrobnej spoločnosti

16.06.2016

Rastúca fluktuácia zamestnancov 

Ekonomika Slovenska s populáciou 5,4 milióna obyvateľov zaznamenala v roku 2015 najrýchlejší rast za posledných 5 rokov. V závere roka to bolo dokonca najviac spomedzi krajín EÚ - vzrástla až o 4,2 percenta. Automobilky Volkswagen, Kia Motors a PSA Peugeot Citroën sa v roku 2015 pričinili o to, že sa Slovensko stalo najväčším svetovým výrobcom automobilov na hlavu. Prudký rast produkcie však môže mať aj neželaný vplyv na podnikateľské prostredie. Dodávateľské firmy čoraz viac upozorňujú na rastúcu fluktuáciu zamestnancov. Vzniknutá situácia má nielen významný dopad na náklady firiem, ale nedostatok kvalifikovaných síl komplikuje najmä ich pružnosť reakcie na zvýšený dopyt automobiliek.

Industry 4.0 - môže vyriešiť nedostatok pracovnej sily

Industry 4.0 - môže vyriešiť nedostatok pracovnej sily - EMANS

Obavy z toho, že štvrtá priemyselná revolúcia zoberie ľuďom prácu, sa tak zdajú neopodstatnené. Práve Industry 4.0, resp. nástup užšieho prepojenia strojov a zariadení, môže pomôcť výrobným podnikom s nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily. Ak napríklad potrebujú výrobné podniky operatívne meniť montážny postup, môžu využiť softvérové nástroje na riadenie a monitorovanie výroby. Tie im umožnia vizualizovať pracovné postupy priamo na termináloch umiestnených pri montážnych pracoviskách. Súčasne je vďaka týmto nástrojom možné pre jednotlivé montážne pracoviská generovať a elektronicky distribuovať pracovné príkazy. Bez potreby zásahu človeka je na základe výrobného plánu a predpísaných technologických postupov jasne definovaná časová postupnosť realizácie výroby jednotlivých objednávok.

Automatická online distribúcia výrobných príkazov a navigácia operátorov pomocou obrazoviek počas celého priebehu výroby, umožní výrobnému podniku realizovať výrobu aj bez potrebného zdĺhavého zaškoľovania nových pracovníkov. Operátor na linke nerieši otázku, akým spôsobom je treba montovať rôzne typy výrobkov, namiesto toho sa mu priamo na pracovisku zobrazujú všetky informácie, ktoré potrebuje k práci.

zaostrené na ergonómiu a efektívnosť operátora

Zaostrené na ergonómiu a efektívnosť operátora - EMANS

Okrem samotného množstva informácií, ktoré softvérový systém sprístupní pre operátora, je omnoho dôležitejšia forma prezentácie samotných informácií. Pri vývoji softvéru je dôležité, aby výrobca vytvoril používateľské prostredie s ohľadom na ergonómiu a efektívnosť používania operátorom. Nie je totiž akceptovateľné, aby zisťovanie informácií, či zaznamenávanie odpisu vykonanej práce operátorovi zaberalo viac času, ako samotný pracovný výkon.

Z našej praxe vieme, že každá stránka a dokument, ktorý sa má u našich zákazníkov vo výrobe zobraziť, musí byť prispôsobená požiadavkám konkrétneho typu výroby a špecifickým potrebám zákazníka. Ak je možné pomocou signálov, získaných z výrobných zariadení, identifikovať dostatočné údaje o práci operátora, je našou snahou čo najviac eliminovať potrebu zadávania ďalších údajov priamo operátorom.

Správna forma vizualizácie informácií môže významne urýchliť proces zapracovania nových zamestnancov, čo v dnešnej dobe vysokej fluktuácie pracovnej sily iste ocení nejedna výrobná firma.

(Tento článok bol publikovaný aj v časopise ATP Journal)

MOHLO BY VÁS TIEŽ ZAUJÍMAŤ

Globálne megatrendy v logistike a priemysle

Nastupujúce desaťročie so sebou prinesie ďalšie revolučné zmeny, ktoré budú mať priamy dopad aj na logistiku a priemysel. Príchod roku 2020 predznamenáva viaceré kľúčové globálne trendy, v ktorých práve nové technológie budú zohrávať nenahraditeľnú úlohu.

Digitálne dvojča: Inteligentný podnik a smart výroba

Dôležitosť technológie digitálneho dvojčaťa a jej prínos spočívajú v jej simultánnom duálnom nastavení ako simulačného a riadiaceho nástroja. Digitálne dvojča v kombinácii s Internetom vecí (IoT) a strojovou inteligenciou (MI) dokáže transformovať bežné objekty na inteligentné veci.

Anatómia inteligentného priemyslu: Digitalizácia a automatizácia

Priemyselná revolúcia je v plnom prúde. Jej hlavným spúšťačom sa tentoraz stal internet, ktorý otvoril novú dimenziu digitálnej transformácie všetkých vnútropodnikových procesov. Internet už nespája len ľudí v sociálnych sieťach, ale aj výrobné zariadenia, materiály, produkty a fyzickú realitu s virtuálnou.