6 tipov pre efektívnu skladovú logistiku | WEBINÁR

21.03.2022

6 tipov pre efektívnu skladovú logistiku sklad zásobovanie

Aké sú možnosti zlepšenia prevádzkovej výkonnosti skladu? Ako možno zoštíhliť riadenie skladovej logistiky a dosiahnuť optimálnu produktivitu ? Ako zlepšiť kvalitu zásobovacích procesov? Aké sú dostupné procesno-technologické inovácie pre semi-automatizáciu distribučného centra?

Stúpajúce nároky na logistiku si vyžadujú aj zmeny štandardov riadenia zásobovania a skladu predovšetkým v odvetviach distribúcie, retailu a e-commerce.  Aj preto sa podniky museli začať zameriavať na kontinuálne zlepšovanie výkonnosti skladov, distribučných centier a logistických procesov bez prílišného navyšovania investičných rozpočtov a prevádzkových nákladov.

Aj preto sa podniky museli začať zameriavať na zlepšovanie výkonnosti skladov, distribučných centier a zásobovacích procesov bez prílišného navyšovania investičných rozpočtov a prevádzkových nákladov. Okrem investícii do rozsiahlych projektov digitalizácie a automatizácie, ktoré majú zabezpečiť zvýšenie výkonnosti existujú aj ďalšie metódy ako zlepšiť skladovú logistiku

6 tipov pre efektívnu skladovú logistiku sa dozviete zo záznamu webinára

 

 

Súhlasím so spracúvaním osobných údajov spoločnosťou ANASOFT APR, spol. s r.o. v rozsahu meno, priezvisko, e-mail na marketingové účely - zasielanie newslettera a informácií súvisiacich so službami a produktami spoločnosti, realizovaných podujatí a pod. Odvolanie súhlasu je možné kedykoľvek kliknutím na linku v newsletteri alebo na mailovej adrese gdpr@anasoft.com, ktorá zároveň slúži aj na uplatnenie práv dotknutých osôb podľa §21 až 27 a §100 Zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov v aktuálnom znení.

 

Spoločnosť ANASOFT APR, spol. s r.o. spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu kontaktného formulára za účelom kontaktovania Vás vybraným komunikačným kanálom. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov na tento účel rešpektujeme a dodržiavame Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov. Máte právo proti tomuto spracúvaniu namietať, a ak tak chcete urobiť, môžete tak urobiť kedykoľvek na mailovej adrese gdpr@anasoft.com alebo na korešpondenčnej adrese spoločnosti.


* Povinné položky