4 spôsoby ako zlepšiť maloobchodnú logistiku

27.09.2023

V dnešnej dobe je maloobchodný sektor neustále v pohybe a konkurencia medzi obchodnými spoločnosťami neustále stúpa. Aby maloobchodné podniky dokázali prežiť a prosperovať v tomto dynamickom prostredí, je nevyhnutné mať efektívne logistické a spoľahlivé zásobovacie procesy. S rastúcim dopytom, rýchlymi zmenami preferencií zákazníkov a narastajúcou konkurenciou sa maloobchodné podniky musia prispôsobiť a nájsť spôsoby, ako zvýšiť efektivitu a produktivitu svojich logistických operácií.

Maloobchodná (retail) logistika zahŕňa široké spektrum činností

 • od riadenia zásob a skladových operácií
 • po plánovanie dopravy,
 • distribúciu tovarov
 • a riadenie reklamácii a vratiek.

Je to komplexný proces, ktorý vyžaduje dôkladnú koordináciu a správu všetkých zainteresovaných strán, vrátane dodávateľov, výrobcov a predajcov.

Aj preto je dôležité disponovať logistickými tokmi, ktoré dokážu

 • rýchlejšie a presnejšie dodávať objednávky,
 • minimalizovať chyby pri expedícii
 • a optimalizovať prevádzkové náklady.

Nasadenie WMS systému je jedným zo spôsobov, ako efektívne dosiahnuť tieto ciele.

WMS systém je softvérové riešenie, ktoré pomáha automatizovať a optimalizovať logistické procesy v skladoch. S využitím tejto technológie môžu maloobchodné podniky dosiahnuť výrazné zlepšenie svojej logistiky a zvýšiť svoju konkurencieschopnosť na trhu.

Toto sú 4 spôsoby ako WMS dokáže zlepšiť logistiku v maloobchode.

1. Zrýchlenie príjmu tovarov

V maloobchodnej logistike sa často stretávame s výzvami spojenými s prijímaním tovaru, pričom rýchlosť a presnosť sú absolútne nevyhnutné. WMS systém umožňuje automatizáciu prijímacích procesov, čím sa eliminuje šanca vzniku chýb. Okrem toho poskytuje nástroje pre podrobné sledovanie a analýzu pohybov tovarov, čím umožňuje neustále optimalizovať a zdokonaľovať prijímacie postupy.

Výsledkom je nielen rýchlejšie prijímanie tovaru, ale aj presné a aktuálne údaje v evidencii, čo v konečnom dôsledku vedie k zvýšenej efektivite a produktivite celého logisticko-skladového procesu.

Takýto integrovaný prístup zabezpečuje, že všetky doručené tovary sú správne evidované, spracované a pripravené na ďalšiu distribúciu či predaj v rekordne krátkom čase.

Prínosy WMS na príjme tovarov:

 • Automatizácia prijímacích operácií: Minimalizuje sa manuálna práca, čím sa znižuje možnosť vzniku chýb a zrýchľuje celý proces
 • Presné evidovanie tovaru: Okamžité skenovanie a aktualizácia databáz zabezpečuje presnú evidenciu prichádzajúceho tovaru
 • Optimalizácia skladového priestoru: WMS môže navrhnúť optimálne umiestnenie tovaru na základe jeho veľkosti, hmotnosti alebo rotácie
 • Zrýchlenie procesu prijímania: Vďaka automatizácii a efektívnemu sledovaniu je tovar rýchlejšie pripravený na naskladnenie alebo ďalšiu distribúciu
 • Vylepšená kontrola kvality: Systém môže obsahovať kontrolné zoznamy alebo protokoly na overenie kvality prichádzajúceho tovaru
 • Zníženie ľudských chýb: Digitalizácia znižuje potrebu manuálneho zaznamenávania, čo vedie k presnejším záznamom a menším odchýľkam v evidencii
 • Rýchla identifikácia problémov: V prípade nezrovnalostí alebo problémov s dodávkou umožňuje WMS rýchlu identifikáciu a ponúka ich okamžité vyriešenie
 • Sledovateľnosť tovaru v reálnom čase: Možnosť sledovať tovar od momentu príchodu až po jeho umiestnenie na skladovú pozíciu a expedíciu
 • Zefektívnenie práce zamestnancov: Umožňuje personálu skladu lepšie plánovať a zabezpečovať operácie s vyššou produktivitou
 • Integrácia s inými systémami: Možnosť spojenia s dodávateľskými systémami, systémami na správu objednávok alebo inými logistickými, či účtovnými riešeniami pre holistický prehľad o operáciách a transakciách

 

2. Optimalizácia skladových operácií

V rámci maloobchodnej logistiky majú skladové operácie ústredný význam, ktorý sa priamo dotýka rýchlosti, efektívnosti a spoľahlivosti celého distribučného reťazca. V súčasnosti je potreba, aby sa skladové operácie vykonávali s maximálnou presnosťou a minimalizovaným priestorom pre chyby, čo je kľúčom k úspechu v rastúcom konkurenčnom maloobchodnom prostredí.

Moderný WMS systém je špeciálne navrhnutý tak, aby riešil komplexné výzvy, ktoré sú spojené s týmito operáciami. Jedným z hlavných technických riešení, ktoré WMS ponúka, je inteligentné naskladňovanie tovaru v skladových priestoroch.

Systém využíva algoritmy a historické dáta o pohybe tovaru, aby optimalizoval umiestnenie tovarov v závislosti od ich frekvencie expedície a sezónnosti. To znamená, že tovar, ktorý je vo vysokom dopyte, je umiestnený v prístupnejších oblastiach, čo minimalizuje pohyb zamestnancov pri vychystávaní objednávok a tým zvyšuje rýchlosť skladových procesov.

Ďalšou významnou funkciou WMS je presné sledovanie skladových polôh. Vďaka pokročilým technológiám ako sú čítačky čiarových kódov, RFID čipy a integrované senzory je každá položka v sklade presne identifikovateľná a sledovateľná v reálnom čase. Toto sledovanie

 • eliminuje časovo náročné hľadanie tovarov,
 • minimalizuje možnosť straty alebo zámeny za podobný tovar
 • a umožňuje rýchlejšie reakcie na zmeny v dopyte alebo stave zásob.

Prínosy WMS pre skladové operácie:

 • Inteligentné umiestňovanie tovaru: WMS optimalizuje usporiadanie tovarov v sklade na základe ich popularity a sezónnosti, čím sa minimalizujú nepotrebné pohyby a zvyšuje sa efektivita vychystávania objednávok
 • Presné sledovanie skladových polôh: Vďaka integrovaným technológiám, ako sú čítačky čiarových kódov a RFID čipy, je možné v reálnom čase identifikovať a sledovať každú položku v sklade kedykoľvek
 • Zníženie chýb pri skladovaní: Pokročilé funkcie WMS, ako sú automatizované kontroly a potvrdenia, značne znižujú možnosť vzniku chýb pri naskladňovaní a vyskladňovaní tovarov
 • Optimalizácia zásob: WMS poskytuje presný prehľad o aktuálnom stave zásob, čo pomáha pri rozhodovaní o nákupoch a redukuje riziko nedostatku alebo prebytku zásob
 • Zrýchlenie procesov: Automatizované operácie, ako je expresné prijímanie a vydávanie tovaru, výrazne skracujú čas potrebný na vychystanie objednávok
 • Zlepšená pracovná efektivita: WMS poskytuje nástroje pre lepšiu organizáciu a plánovanie práce skladníkov, čím sa zvyšuje ich produktivita a zlepšujú sa aj ergonomické podmienky pre ich prácu
 • Rýchla adaptácia na zmeny: V prípade náhlych zmien v dopyte alebo v zásobách môže byť WMS systém rýchlo prispôsobený tak, aby reagoval na nové podmienky a okolnosti
 • Integrácia s ostatnými firemnými alebo automatizačnými systémami: WMS sa ľahko integruje s inými informačnými systémami v rámci podniku, čo umožňuje hladkú komunikáciu a výmenu dát medzi oddeleniami

 

3. Presné sledovanie a riadenie zásob

Správne a efektívne riadenie zásob je integrálnym procesom maloobchodnej logistiky, pretože má priamy dopad na

 • spokojnosť zákazníka,
 • časovú efektívnosť
 • a náklady podniku.

WMS systém sa stáva neoceniteľným nástrojom v tejto oblasti, keďže prináša vysokú mieru presnosti a transparentnosti do celého procesu riadenia zásob.

Od chvíle, keď tovar vstúpi do skladu, cez jeho skladovanie a až po konečné expedovanie k zákazníkovi, WMS systém sleduje a zaznamenáva každý jeho krok. Výsledkom je aktuálny a detailný prehľad o skladových zásobách v reálnom čase.

Vďaka tejto detailnej sledovateľnosti dokáže firma

 • okamžite identifikovať možné nedostatky v zásobách,
 • predchádzať vyčerpaniu skladových zásob
 • alebo zbytočným prebytkom.

To všetko vedie k

 • efektívnejšiemu plánovaniu objednávok,
 • optimalizácii prevádzkových nákladov
 • a zníženiu rizika vzniku strát z neefektívneho zásobovania alebo zastarávania tovaru.

Okrem toho, keď má firma presné informácie o svojich zásobách, môže sa rýchlejšie a efektívnejšie prispôsobovať zmenám na trhu alebo náhlym výkyvom v dopyte zákazníkov. Tým pádom WMS neumožňuje len minimalizovať možné finančné straty spôsobené neoptimálnym riadením zásob, ale zároveň posilňuje konkurencieschopnosť firmy.

Prínosy WMS pre riadenie zásob:

 • Aktualizácie zásob v reálnom čase: WMS umožňuje okamžité sledovanie zásob v reálnom čase, čo zabezpečuje aktuálne informácie o kvantite a lokalizácii tovaru
 • Predchádzanie vyčerpaniu zásob: Vďaka presnému sledovaniu stavov zásob môže WMS automaticky generovať notifikácie o klesajúcich počtoch príslušných tovarov a zabezpečiť rýchle doobjednanie
 • Zníženie prebytkov: Systém môže pomôcť identifikovať tovar, ktorý sa hromadí alebo je nízkoobrátkový, čím sa zabezpečí optimalizácia držaných skladových zásob
 • Predchádzanie strate tovaru: Kontrola pohybu a sledovanie tovaru minimalizuje riziko strát alebo odcudzenia tovaru
 • Automatická identifikácia tovaru: Vďaka integrovanej technológii, ako sú čiarové kódy alebo RFID, môže WMS rýchlo a presne identifikovať jednotlivé tovarové položky a efektívnejšie vykonávať inventúru
 • História zásob: Systém uchováva podrobný záznam o všetkých pohyboch tovaru, čo umožňuje vykonávať podrobnú analýzu trendov a lepšie plánovať zásoby do budúcnosti
 • Optimalizácia priestoru: WMS môže navrhovať optimálne umiestnenie tovaru v skladových priestoroch, čo má za následok efektívnejšie využitie skladového priestoru
 • Zníženie chybovosti: Presné sledovanie zásob a automatizované procesy minimalizujú možnosť ľudskej chyby pri zadávaní údajov alebo manipulácii s tovarom
 • Rýchla reakcia na zmeny dopytu: S aktuálnymi údajmi o zásobách môže predajca rýchlo reagovať na náhle zmeny v dopyte zákazníkov
 • Vylepšené plánovanie a prognózovanie: S podrobným prehľadom o skladových zásobách a historickými údajmi môže firma presnejšie prognózovať budúce potreby zásob a optimalizovať objednávacie procesy

 

4. Zlepšenie vychystávania objednávok

Implementácia WMS systému prichádza s pokročilými nástrojmi na automatizáciu a optimalizáciu objednávkového procesu. Umožňuje to sofistikované metódy ako

 • dávkové vychystávanie,
 • zónové vychystávanie
 • a dynamické usporadúvanie skladu,

ktoré výrazne znižujú zbytočné prechody zamestnancov a preskladňovanie tovaru v sklade. Tým sa minimalizujú čakacie doby a znižuje sa aj chybovosť vo vychystávacích postupoch.

Vďaka tejto optimalizácii je možné presnejšie určiť optimálny čas a miesto pre vyzdvihnutie tovaru, čo významne zrýchľuje objednávkový proces. Rýchlejšie a presnejšie spracovanie zabezpečuje tiež, že zákaznícke objednávky sú vychystávané bez zbytočných omeškaní a s maximálnou presnosťou.

Okrem toho, keď sa chybovosť redukuje, minimalizujú sa aj náklady spojené s vratkami a reklamáciami. Zákazníci sa tak môžu spoľahnúť na to, že dostanú presne to, čo objednali, včas a v perfektnom stave.

Takáto konzistencia v dodávkach zvyšuje dôveru zákazníkov v značku a firmu. A keďže spokojný zákazník je často lojálny zákazník, takáto efektívnosť vychystávania objednávok môže v dlhodobom horizonte zvýšiť objem opakovaných nákupov a posilneniť reputáciu firmu.

Prínosy WMS pre zlepšenie vychystávania objednávok:

 • Zvýšená presnosť objednávok: WMS minimalizuje chyby v objednávkach tým, že automatizuje výber a balenie tovaru
 • Rýchlejšie spracovanie objednávok: Systém umožňuje rýchlejší a plynulejší priebeh celého objednávkového procesu, čo vedie k rýchlejšiemu dodaniu tovaru zákazníkom
 • Optimalizácia práce v priestore: WMS navrhuje najefektívnejšie trasy pre vyzdvihnutie a uložene tovarov, čo znižuje čas potrebný na vychystanie a expedíciu objednávky
 • Automatizované vykonávanie objednávok: Integrované nástroje umožňujú automatické spracovanie objednávok, čím sa minimalizuje potreba manuálnej práce
 • Zlepšené sledovanie zásielok: Systém poskytuje presnú lokalizáciu tovarom vo vychystávacom procese, čo umožňuje lepšiu komunikáciu so zákazníkmi o stave ich objednávok
 • Prispôsobiteľnosť a flexibilita: WMS sa dá prispôsobiť špecifickým potrebám podniku, čím sa zabezpečí efektívne riadenie objednávok v rôznych skladových zónach
 • Zníženie skladových nákladov: Efektívne riadenie objednávok vedie k zníženiu prebytočných zásob a tým aj k zníženiu prevídzkových nákladov
 • Zlepšená spätná väzba zákazníkom: Vďaka presnejšiemu a rýchlejšiemu objednávkovému procesu môže podnik poskytovať lepšie služby a spätnú väzbu svojim zákazníkom
 • Integrácia s inými systémami: WMS sa dá ľahko integrovať s inými firemnými systémami, čo umožňuje plynulý prenos údajov a lepšie riadenie objednávok naprieč rôznymi oddeleniami a filiálkami

V rámci maloobchodnej logistiky môže byť nasadenie WMS systému výrazným rozdielom medzi priemerným a vynikajúcim výkonom. Nielen že podporuje efektívnejšie prijímacie procesy, ale tiež zlepšuje skladové operácie, zabezpečuje presné sledovanie zásob a zvyšuje presnosť objednávkového procesu.

WMS systém je komplexný nástroj, ktorý pokrýva rôzne aspekty maloobchodnej logistiky, čím poskytuje holistický prístup k zlepšeniu celkového fungovania skladu a firmy.

 • Automatizácia rutinných úloh,
 • zníženie chybovosti
 • a poskytnutie presného prehľadu o zásobách

sú len začiatkom toho, čo WMS systém môže ponúknuť. V konečnom dôsledku umožňuje firmám kontinuálne dosahovať vyššiu úroveň výkonnosti a poskytnúť zákazníkom komfortnú službu podľa ich očakávaní.

Súvisiace články

5 DÔVODOV PREČO BY STE NEMALI ODKLADAŤ DIGITALIZÁCIU VÝROBY

Digitálna transformácia výroby už nie je niečo, čo môžu firmy odkladať na neskôr. Ak chcete v dnešnom svete zostať konkurencieschopným a pripravenými na nepredvídateľnosť budúcnosti, je nevyhnutné začať investovať do pokročilých technológií a systémov, ktoré prinášajú výhody automatizácie, zlepšenej kontroly kvality a vylepšených služieb zákazníkom.

ZVÝŠENIE EFEKTIVITY POMOCOU OEE: AKO MERAŤ, ANALYZOVAŤ A ZLEPŠOVAŤ VÝKON VÝROBNÝCH ZARIADENÍ

Hlavným cieľom každého manažéra výroby je zabezpečiť efektivitu výrobnej linky. Jedným zo spôsobov, ako merať výkon a identifikovať priestor pre zlepšenie, je výpočet celkovej efektívnosti zariadenia (OEE).

6 NAJČASTEJŠÍCH ZNAKOV, ŽE VÁŠ PODNIK UŽ POTREBUJE MES SYSTÉM

Výrobné prevádzky však častokrát prehliadajú náznaky, kedy by už mali začať premýšľať nad implementáciou MES systému. Preto sme pripravili sumár 6 najčastejších znakov, kedy vaša výroba potrebuje MES systém.