Hľadať

Vyhľadávanie

Zákaznícka zónaRegistrácia
Zabudli ste heslo?

Rýchle a presné vyhodnocovanie kľúčových ukazovateľov

Online získavanie a sledovanie údajov z výroby

Pri dnešnej úrovni automatizácie je prirodzené, že si manažéri s jednotlivými zariadenia vo výrobe vymieňajú množstvo údajov. Záplavu týchto dát je však potrebné správne vyhodnotiť. Dôležité je, aby sme ich boli schopní v zrozumiteľnej forme prezentovať a vytvoriť potrebné informácie pre rozhodovanie. Práve Smart Industry riešenie EMANS pomôže manažérom pri rozhodovaní.

Online získavanie a sledovanie údajov z výroby

Indikátor OEE (Overall Equipment Efficiency - celková účinnosť zariadenia)

Indikátor OEE, ktorý je implementovaný aj v systéme EMANS, spoľahlivo popisuje stav výroby. Tento stav porovnáva s minulosťou (overuje zlepšenie alebo zhoršenie stavu). OEE je výsledkom ďalších troch kľúčových indikátorov, z ktorých každý zachytáva iný aspekt výkonu stroja, respektíve pracoviska.

Dostupnosť (Availability – AV, udáva sa v percentách)

Dostupnosť ukazuje na akú dobu s ohľadom na definovanú celkovú dobu (plánovaná doba), je stroj (pracovisko) skutočne pripravený na výrobu. Podiel strát (t.j. pracovisko nie je pripravené na výrobu) zahŕňa všetky zastavenia. Pre stroj to môže byť dôsledok poruchy alebo potrebného času na prestavenie stroja. 

Výkonnosť (Performance rate – PR, udáva sa v percentách)

Výkonnosť je definovaná ako pomer medzi množstvom skutočne vyrobených kusov výrobku za jednotku času (napr. kusov za hodinu) a teoreticky možného množstva kusov za jednotku času. Čiže zahŕňa počet vyrobených kusov počas výrobného času, vrátane prestojov (prekročení plánovaných cyklov a podobne).

Kvalita (Quality rate – QR, udáva sa v percentách)

Kvalita je definovaná ako pomer využiteľného vyprodukovaného množstva (počet dobrých kusov) a celkového vyrobeného množstva. To odzrkadľuje výrobné jednotky, ktoré spôsobujú straty v dôsledku chýb alebo nutnosti opráv výrobku.

Uvedené čiastkové indikátory sa násobia, a tak vzniká celkový indikátor OEE:

OEE = AV x PR x QR

Je dôležité, aby bol tento indikátor zaznamenávaný za presne definovanú a nemennú dobu (napr. pracovné zmeny, dni a týždne), aby sa dali robiť porovnania v rôznych časoch, a pomohol tak napĺňať cieľ manažérov vo výrobe: NEUSTÁLE ZLEPŠOVANIE.

Spoľahlivé monitorovanie stavu výroby (zlepšovania) je možné vykonávať pomocou KPI ukazovateľov. Takéto vyhodnocovanie môže odhaliť slabé miesta v procese výroby a dokonca predpovedať budúce problémy. Vyhodnocovanie stavu vo výrobe vám umožní lepšie plánovať a zavádzať do výroby zmeny, ktoré budú viesť k vyšším výkonom, pri znižujúcich sa nákladoch.

Pomôžeme vám ak

  • Potrebujete automatickú analýzu dôvodu zníženej výrobnej kapacity (typy prestojov, dĺžka...)
  • Chcete evidovať množstvo a typ nepodarkov
  • Potrebujete dashboard na zobrazenie počtu správne vyrobených kusov a nepodarkov
  • Vyžadujete identifikáciu obsluhy pre každú operáciu
  • Potrebujete zbierať údaje automaticky (komunikácia so strojmi), poloautomaticky alebo manuálne (zadávaním operátorom)

benefity pre vás

  • ONLINE prístup k informáciám o využití výrobných zdrojov
  • Dlhoročná archivácia údajov s možnosťou vyhľadávania a exportu
  • Mobilita v prístupe k reportom odkiakoľvek cez webový prehliadač
  • Možnosť znižovať náklady na informačné systémy využitím integračných vlastností EMANS

Viac informácií o tomto riešení (DATA SHEET)

Smart Industry newsletter

Prípadové štúdie, novinky a zaujímavosti o digitálnej revolúcii v priemysle priamo do vašej schránky.


Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov spoločnosťou ANASOFT APR, spol. s r.o. za účelom zasielania newslettera a informácií súvisiacich s našimi službami a produktami. Máte právo proti tomuto spracúvaniu namietať na mailovej adrese gdpr@anasoft.com alebo na korešpondenčnej adrese spoločnosti. Viac informácií: Ochrana osobných údajov.