Kompletný rodný list výrobku

Traceabilita je sledovanie a ukladanie údajov o výrobe (ukladanie výrobných parametrov výrobkov, informácií o použitých materiáloch, polotovaroch a dieloch pri výrobe výrobku). Ak sa napríklad zistí nedostatok na jednom kuse dielu, ktorý bol na výrobok montovaný, je vďaka traceabilite možné vyhľadať výrobky, na ktoré sa použili diely rovnakej šarže, balenia a pod..

Vytváranie rodných listov výrobkov Smart Industry riešením EMANS umožní výrobným spoločnostiam poznať a kedykoľvek dohľadať presný "rodný list" výrobku - presné informácie ako, kedy a z akých súčastí bol výrobok vyrobený a kde sa použil (prípadne predal).

A complete birth certificate of the product - EMANS

Počas výroby EMANS zbiera všetky dôležité dáta súvisiace s produktom a práve prebiehajúcimi operáciami. Sú to veľmi hodnotné výrobné dôkazy, dáta, ktoré obsahujú odmerané parametre z výrobnej vrstvy, použité materiály a komponenty, senzorické obrazy, fotky a mnohé iné dáta. Jedinečná architektúra Smart Industry riešenia EMANS umožňuje neobmedzený zber údajov počas výroby, vďaka čomu dokážete evidovať, identifikovať a archivovať všetky aktivity vo výrobe.

Okrem sledovania parametrov a použitých materiálov je tiež možné sledovať a ukladať údaje o postupe výroby (kto, kedy, akú operáciu vykonal), výsledky testovania vrátane ukladania výsledkov merania, vzniknuté nezhody a spôsob ich riešenia, všetku výrobnú dokumentáciu, podmienky výroby (tlak, teplota, skrutkovacie momenty) a mnohé ďalšie parametre. Po dokončení výroby možno potom zistiť, kde bol daný výrobok či polotovar použitý alebo predaný a aké boli jeho výrobné parametre (podľa šarže alebo výrobného čísla).

Sledovanie traceability sa používa najmä v automobilovom priemysle.

Vymedzuje ho štandard VDA 5005.